Zone-Redningskorpsets Venner tilbyder krus med navn og Falck-logo samt eventuelt mandskabsnummer til kr. 99,00 pr. stk + porto og ekspedition.
Overskuddet går til foreningens arbejde med at sikre og formidle Zonens historie.
Stationer, afdelinger og Trivselsklubber, der er medlem af Zone-Redningskorpsets Venner, får 5 % rabat.
Udfyld og indsend word-blanketten som kan downloades fra det grønne felt til venstre. Betaling skal først ske når krusene er leveret og godkendt.