Redningskorpset blev sammenlagt med Falck 1. januar 1963 og i Zone-Redningskorpsets Venner beskæftiger vi og med at formidle ånden hos og vilkårene for de mennesker, der arbejdede i korpset.
Vi er fire grupper af frivillige, der arbejder med restaurering og vedligeholdelse af de gamle biler, deltager i opvisninger m.v. En gruppe arbejder med at formidle Zonens Ambulance-Flyve-tjeneste, og én gruppe har indsamling og registrering af kildemateriale: genstande, dokumenter, udklip, billeder, beretninger m.v. som interesseområde.
Helsingør
Den største Zone-udstilling finder du på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Museet har overtaget Danmarks Flyvemuseum og Museum for Zone-Redningskorpset og råder over såvel fly som en betydelig samling af køretøjer, materiel og andre genstande. Køretøjsgruppen i Helsingør mødes hver første og tredje onsdag i måneden. Nye frivillige kan henvende sig til Villiam Simonsen på 21 20 26 87 eller send mail til villiamsimonsen@hotmail.com
Holbæk
En mindre Zone-udstilling finder du i Oplevelsescenter Nyvang, som har en fuldt monteret og driftsklar Zone-station fra 1930’erne i en original Zone-garage fra Høng. Køretøjsgruppen i Holbæk mødes hver tirsdag. Har du lyst til at være med, kontakt Peer Kristjansen på 29 24 90 70 eller send mail til peerkristjansen@gmail.com
Gelsted
Gelsted-gruppen er etableret i november 2012 i Gelsted på Fyn. Gruppen har restaureret en brandbil fra Zonen i Nakskov. Gruppens formand er Børge Andersen, som kan kontaktes på 22 47 98 95 eller på mail til boerge@ejbynet.dk
Randers
Randers-gruppen er etableret i oktober 2016. Foreningen har til huse i Zonens gamle station i Vestergade 59. Den råder over en kranvogn fra 1962 som gruppen deltager med i lokale stævner og arrangementer. Gruppens formand er Tom Larsen, som kan kontaktes på 29 43 60 41 eller på mail tkl1@outlook.dk
Flyve-Tjenesten
Flyve-Tjenesten er etableret i november 2013 i Oplevelsescenter Nyvang med det formål at formidle Zonens Ambulance-Flyve-Tjeneste. Gruppen flyver med et tidligere Zone-fly i Oplevelsescenter Nyvang. Gruppens formand er Morten Munkesø, som kan kontaktes på 30 45 46 55, mail mmu@c.dk
Historisk Datasektion
Er du interesseret i at arbejde med historien, SoMe eller web, kontakt Frederik Madsen på 40 43 02 50, mail info@zone-redningskorpset.dk