Zone-Redningskorpsets Venner

Historisk Datasektion

tlf. 40430250

Mail info@zone-redningskorpset.dk

Foto fra filmen ulykker på havet
Zonen film
I arkivet har vi flere forskellige film med optagelser fra Zone-Redningskorpset.
Nogle film er professionelle film produceret af korpset eller af filmselskaber, andre er amatørfilm optaget af ansatte.
Alle rettigheder tilhører Danmarks Tekniske Museum, Zonen-Samlingen, der skal anføres som kilde ved brug af filmene.
Der findes også klip på nettet med optagelser fra Zone-Redningskorpset. Der vil blive lavet link til sådanne netsteder, efterhånden som de opdages.
Med venlig hilsen
Zone-Redningskorpsets Venner

 

1930

Denne lille film stammer fra stationsleder Christian Jensen, Randers. Den viser Zone-familien på sommerferie i Mols Bjerge 1937. Poul C. Jensen skriver om filmen i 2009: “Filmen har jeg aldrig set og blev meget overrasket, personerne er nemme at kende.Filmen er taget på Mols – 1937 – ved min fars sommerhus, de tre første personer er fra venstre, min onkel Chas (apoteker P.M.C.Nielsen, Løve apoteket, Randers) Knud og Far, derefter kommer jeg og vores hund “Polle”, så kommer der tre huse det første tilhørte værkfører Christensen, Vilh. Nellemann, Randers, dernæst vores hus og sidst direktøren på Randers Mejeri, navnet kan jeg ikke huske. Så er det min Bedstemoder “Bebbe” (fars moder) og mig. Derefter er det min fætter Jørgen, Knud og mig. Mor og far sider på et bord, i baggrunden kan det være min søster Inger, dog er jeg lidt i tvivl, det kunne også være vores hushjælp og Knud, derefter kommer onkel Chas ind i billedet og der drikkes øl, med Knud og mig i baggrunden.” Filmen kan tages som et tidsbillede på en velstillet Zone-leders sommerfornøjelser, men kan også tilegnes Poul Jensens storebror, Zone-elev Knud Jensen, som i 1938 blev dræbt under udrykning.

Film fra ca. 1938 der viser situationer med ulykker i havne, dykker- og pumpeopgaver, et fly der bjærges i Storstrømmen, Zonens både BULDOG og TERTIA mv. 1930’erne

 

Sundalarmen. Vagtmester A.B. Jensen modtager alarm om nødstedte på Øresund og alarmerer mandskabet. Pagh og Simonsen ser på et kort om hvor ulykken er sket. De springer ud i hver sin ambulance. Monosparen trilles frem. Simonsen ankommer. Pagh går ud med Tertia. Simonsen ankommer til Kastrup og letter med Monosparen. Københavns og Malmøs Politi alarmeres. Pressen spreder efterlysningen. Radiokommunikation. De nødstedte lokaliseres af Monosparen. Flyvevåbnets vandflyver lander og bjærger de nødstedte. Tertia ankommer. Patienterne kommer ombord og der gives kunstigt åndedræt med Holger Nielsen. Patienten ankommer og bringes til ambulancen. Eftersøgning om natten..

 

Søulykke i Køge Bugt. De reddede bliver bragt til Dragør Havn, hvor Zone-ambulancer venter.
 
Vognen er Plymouth, A 20.999, senere kaldet 101. Med al det mandskab, må der have været en ZR-vogn mere.
Udrykningen må være fra Platanvej.

De medvirkende Zone-Folk er
Otto Pagh
Hugo Tegne-Hansen

Hugo Olsen

Kaj Rasmussen

 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/5421/ambulance-henter-maend-ved-koege-havn

Rundt om bordet kan følgende reddere identificeres:

Med banjo: Kaj Rasmussen
Med mundharmonika: Børge Schrøder
For bordenden: Otto Pagh
I vagtstuen, siddende: Arthur Boas Jensen

Desuden medvirker Hugo Eiler Olsen.

 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/6766/jul-hos-zoneredningskorpset

https://www.danskkulturarv.dk/dr/zonens-materiel/

1940

Zonens Redningsfilm fra ca. 1940 med situationer fra udrykninger. København: Sygetransport, katastrofeudrykning, brøndulykke, udrykning til kødbyen, Sorø Akademi, Buldog, fly i Storstrømmen m.v. Helsinge og Hillerød: Brand hos Silvan, Randers: Løvetransport, Monospar Flyve-Ambulance-Maskinen mv. Filmen blev anvendt i forbindelse med foredrag i forsamlingshuse m.v.

Denne filmversion er produceret for Zone-Redningskorpset omkring 1948. Den viser hvordan man dengang tog børn med kighoste på flyvetur i ambulanceflyvemaskinen, fordi den tynde luft kunne helbrede børnenes kighoste. Desværre ser man ikke meget til børnene i filmen, der er formentlig er optaget ved Marslev Flyveplads ved Odense. Derimod ser man luftkaptajn Kaj Simonsen ved rorpinden og Zonens direktør i Odense Frederik Sparre. Forsidebilledet stammer ikke fra Odense, men fra Århus.

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/5942/brandsproejte-til-finland

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/5100/zoneredningskorpsets-gaskaelder

https://euscreen.eu/item.html?id=EUS_417F2375ECC14B79AFC6F02C7EF65D8A

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/8694/zonens-motorredningsbaad

1950

 

Zonens Flyvetjeneste. Film der viser forskellige klip fra Zonens Flyvetjeneste: Fingeret optagelse med patient på en fiskerbåds dæk for at vise forholdene før ambulanceflyveren. Patienten er Niels Jørgen Bille. Monosparens ankomst til Kastrup 1939. Møde i Flyvetjenestens tilsynråd i Indenrigsministeriet med bl.a. ZR-direktør Wiboltt. Bygning af KZ IV OY DIZ i Aalborg under besættelsen og forevisning af den nye ambulanceflyver for publikum på KZ’s fabrik i Tuborg havn. ZRs hangar i Kastrup. KZ-IV køres frem. Hudson ambulance ankommer. Piloten Kaj Evald Simonsen. Flyvning, igen er Bille patient. Formentlig Wiboltt med ryggen til. En alarm indgår til ZR-hovedstationen på Platanvej. Alle fly kører frem. Undsætning af indefrosne skibe. Simonsen lander på Hesselø med post og proviant med OY-DHY. En patient tages ombord. De Havilland anskaffet i samarbejde med Dansk Røde Kors. Anson-maskinen. Folke Bernadotte ankommer til Kastrup 1945. Simonsens flyver medlemmer af befrielsesregeringen til Bornholm 1945. Flyparade og fly i hangaren på værkstedet samt flyinspektion. Piloterne Pontoppidan, Venningbo og Simonsen ser på kort. Flyparade..

 

Zonens Flyvetjeneste II. Film der viser forskellige klip fra Zonens Flyvetjeneste: Fingeret optagelse med patient på en fiskerbåds dæk for at vise forholdene før ambulanceflyveren. Patienten er Niels Jørgen Bille. KZ-IV køres frem fra ZRs hangar i Kastrup. Hudson ambulance ankommer. Piloten Kaj Evald Simonsen. Flyvning, igen er Bille patient. Formentlig Wiboltt med ryggen til. Undsætning af indefrosne skibe. Simonsen lander på Hesselø med post og proviant med OY-DHY. Flyparade i Kastrup. Folke Bernadotte ankommer til Kastrup 1945. Simonsen flyver medlemmer af befrielsesregeringen til Bornholm 1945. Flyvning med medicin i samarbejde med Røde Kors. Flyparade. Piloterne Pontoppidan, Venningbo og Simonsen ser på kort. Isflyvninger 1950’erne med flyvning med post og proviant med KZ-IV OY DIZ. Venningbo pakker og starter maskinen. Indefrosne skibe. Landing formentlig på Saltholm 1956. Flyvning formentlig til Hesselø. Patienten bringes til maskinen. Flyvning og landing i Kastrup. Amagers Mainline ambulance ankommer og får patienten med.

Film optaget af Knud Madsen i Nakskov ca. 1958: Nakskov Brandvæsen rykker ud, SOS-værksted, Svagføreudflugt til ZR Nakskov, Optog i Nakskov, Færdselsuheld, Entreprenørarbejde.

Film optaget af Knud Madsen i Nakskov 1959: Den kombinerede Zone- og kommunale brandstation i Nakskov, Brandøvelse, Brand på et gods, Film om brandfare på landet. Materiel og mandskab fra Nakskov og Maribo.

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/3735/forsyninger-flyves-til-livoe

https://www.dr.dk/bonanza/serie/646/dansk-filmjournal/5868/noedlanding-i-kattegat

1960

Sort/hvid film der viser en flytning af et sommerhus udført af
Zone stationen i Nakskov (1962). Redder Hartvig Rasmussen i kedeldragt med
ryggen til. Assistance til traktor ny Mercedes kranvogn (890) Sandby 1962.
Nakskov havn frømandsopgave med ex. ZR 252 i 1963. Frømanden er Villy Johansen
og lineholder er Gerner, der også var frømand. De kom begge fra Falck.
Kranvognen er fra Falck Nakskov. Kilde: Mogens Lohse Hansen