Zonen-stationen på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør passes af en arbejdsgruppe, der mødes hver 14. dag
Zonen Helsingør er en frivillig-gruppe under Danmarks Tekniske Museum
Udstillingen på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør passes af en køretøjsgruppe, der mødes hver 14 dag. Foruden at holde stationen i driftsklar stand, holder gruppen stationen åben ved museets arrangementer.
Gruppen deltager også i kørsel og opvisning i løbet af året, navnlig
  • Diverse opvisninger og træf i løbet af året
  • Jubilæumskørsel for Falck
  • Græsted Veterantræf i pinsen
  • Falck-Dag på Egeskov den anden lørdag i august
Gruppen modtager gerne nye medlemmer, der har lyst til at være med. Kontakt formanden for køretøjsgruppen Georg Tegne-Hansen.