Zonen Gelsted
CVR 35172793
Holmegården
Søndergade 78
5591 Gelsted

Formand
Børge Andersen
Tlf. 22 47 98 95
zonen.gelsted@gmail.com

Nr. Åby Autoopretning, v/ Niels Holger Jensen       
Gode råd og udlån af værktøj.

Ceetec træ og metalindustri Nr. Åby
Udlån af værktøj

VM Glas Middelfart
Glas til udrykningslygter

Pyrosan og Nycoat Grønnemose
Malervarer.  

Vejle Nikkel og Chrom
Rabat

Poul Henning, Lunghøj  
Lærketræ til sprøjten.

Gelsted Borgerforening Nabohjælp

Ole Madsen, Gelsted
Udån af el-værktøj

Mogens Hansen, Odense
Hjælp til hovedreparation af motoren  

Jens Rasmussen, Ejby
Loddet køleren

Niller Christensen, Harndrup
Hjælp med marksprøjte

Brian Christensen, Brenderup
Hjælp med taglægning

Søren Elektrospecialist, Hesselager
Reservedele

Gelsted Slagteri
Kødvarer til Zone-Træf

Falck Museet v. Tage Juel Jensen
Reservedele

Jørgen Tøjsen, Harndrup Maskinfabrik
Tandhjuls træk til vindues oprul.

Erik Jacobsen
Sikringer og startnøgle    

Pyrosan Fyn
Lakering af påhængssprøjte

Flot artikel om Zonen Gelsted i Folkebladet juli 2019

Folkebladet 2019

     

Gelsted Bladet byder Zonen velkommen til Gelsted

Gelsted-Bladet December 2012

 

Omtale af Zonen Gelsted i Gelsted-Bladet februar 2021

Gelsted-Bladet Februar 2021

2020-10-08 Fiffer og Uffe adskiller påhængssprøjten
Mandskabet i Gelsted fra venstre Benny Rasmussen, Børge Andersen, Leif ”Fiffer” Hansen, Uffe Christensen, Henrik Martinsen, Peter Lærentzen og bagest Torben Hansen. Foto Nils Mogensen
Zonen Gelsted er en selvstændig lokalforening under Zone-Redningskorpsets Venner
Lokalafdelingens forbillede er Zonen-stationen i Gelsted, som var aktiv fra 1936 til 1962.
Zonen Gelsted holder til i en garage på Holmegården i Gelsted, som er sponseret af Middelfart kommune.
Medlemmerne af Zonen Gelsted har fra 2012 arbejdet på at gennemrestaurere en Bedford 1937 sprøjte fra Zonen i Nakskov. I 2019 kunne det færdige resultat præsenteres for en indbudt kreds.
Det koster kun kr. 100,00 om året at være medlem af Zonen Gelsted. Kontakt formanden hvis du har lyst til at være med og/eller gerne vil støtte foreningen.
Stifter af Zonen Gelsted Børge Andersen

 

Referat af den stiftende generalforsamling, afholdt på Holmegården Søndergade 80, 5591 Gelsted  den 27. november 2012

Tilstede var: Benny Rasmussen, Børge Andersen, Leif D. Hansen, Torben Hansen, Uffe Christensen, og som repræsentant for Zonens Venner, Frederik Madsen. Fraværende: Henrik Martinsen og Peter Lorentzen.

 

Punkt. 1           
Valg af dirigent:
Frederik Madsen blev valgt.

Punkt. 2  
Beslutning om stiftelse og vedtagelse af vedtægter jf. forslag.
Det blev besluttet at stifte en forening. Foreningens navn er ”Foreningen Zonen Gelsted.”
Frederik Madsen retter vedtægterne til, så de svarer til generalforsamlingens beslutning.

Punkt. 3 
Valg af ledelse:
 
Børge Andersen valgt til formand og kasserer, Uffe Christensen valgt til næstformand.

Punkt. 4
Kontingent:
Der blev vedtaget et årligt kontingent på 100,00 kr.

Punkt. 5 
Restaurering:
”Nakskov sprøjten” ZR 263 skal restaureres og vedligeholdes, så den kommer til at fremstå så tæt som mulig på den oprindelige stand, da den blev sat i drift i 1947.
De økonomiske midler til restaurering af sprøjten og garagen, ydes af Zonens Venner.
Foreningen Zonen Gelsted vil i tilfælde af midler fra fonde, betragte ydelsen fra Zonens venner som et lån og tilbagebetale hele ydelsen igen.   

Punkt. 6 
Eventuelt:
Gruppens medlemmer undersøger hver i sær om de gennem deres eget forsikringsselskab er dækket ind med hensyn til fritid ulykkesforsikring og dækning af eget værktøj i tilfælde af tyveri i garagen.
Børge Andersen taler med Falck Museet Egeskov ang. evt. lån af Ellehammer frontpumpe.
Der skal fremskaffes en kulsyreslukker til garagen.
Garagen skal tilføres diverse reparationer og fornyelser, udover nyt tag som er pålagt af vogn-gruppen, skal der etableres strøm til lys og kraft, gulv rettes op, samt maling til indvendige vægge.           

Referent Børge Andersen            

Således vedtaget og passeret
Som dirigent Frederik Madsen