Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583

Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl1@outlook.dk
Tlf. 29 43 60 41

Nogle af artiklerne forudsætter login til Randers Amtsavis

Download vedtægter for Zonen Randers

Vedtægter Zonen Randers

 

Download Zonen Randers Persondatapolitik

EU Persondataforordning Zonen Randers

Tryk på billedet for at linke til omtalen af restaureringsarbejdet
Tryk på billedet for at linke til omtalen af restaureringsarbejdet
Nytåsparde 2023 i Zonen Randers' lokaler Vestergade 59 i Randers hvor Zonen havde station fra 1932 til 1962 i februar 2022
Zonen Randers er en selvstændig lokalforening under Zone-Redningskorpsets Venner
Det var en stor dag i Zone-Redningskorpsets Venners historie, da der 13. oktober 2016 på initiativ af Jørgen Gram blev etableret en lokalafdeling i Randers.
Denne dag er ZRV nemlig blevet landsdækkende med arbejdsgrupper og lokalafdelinger med frivillige på Sjælland, på Fyn og i Jylland.
Randers-afdelingens samlingspunkt er ZR 753 Ford Köln 1960 kranvogn fra Hobro og ZR 869 Mercedes 1961 kranvogn fra Rønne.
Der er sponoreret lokaler til foreningen hos Hestia Ejendomme i Zonens gamle vagtstue i Vestergade 59 i Randers og, hos Falck på Langvang i Randers. Desuden hjælper Randers Kommune med garageplads ad hoc.
Et medlemskab koster 150,00 årligt, der kan indbetales på konto i Nordea reg.nr. 2700 konto 6893 978 834. 
Alle, der har lyst til at være med, er velkomne til at kontakte formanden Tom Larsen.

Bestyrelsen i Zonen Randers har udsendt følgende jule- og nytårshilsen 2023:

Bestyrelsen ønsker medlemmer og venner af Zonen Randers en

Glædelig jul og et godt nytår

Nu hvor vi nærmer os årsskiftet for 2023, vil vi lige orientere jer lidt om, hvad der er sket i årets løb.

Vi har deltaget i nogle arrangementer hen over sommeren, hvor vi har haft vores Mercedes kranbil med.

Den 11/6 2023 var vi i Handest i forbindelse med Veteran Jernbanen. Den 11/7 2023 var vi til Kaløvig Veteran træf. Den 19/8 2023 var vi med til Sommerfesten i Assens. Den 27/8 2023 var vi til Veteran træf i Hvidsten. Den 13/9 2023 var vi til Hjordrengemarked i Kolind.

Af arbejdsopgaver har vi arbejdet på Ford Kølner kranbilen, hvor førerhuset og begge døre er blevet malet.

Garagen på Langvang er for lille til at vi kunne montere førerhuset. Vi har ledt med lys og lygte for at finde egnede lokaler, men det er ikke så nemt at finde lokaler, da den leje som vi vil skulle betale langt overstiger foreningens økonomi. Yderligere blev de to mænd, der skulle stå for samlingen af bilen, ramt af sygdom. Arbejdet blev derfor sat på pause sommeren over.

Efter sommerferien mødtes garageholdet igen, og der blev gjort status på, hvad der nu skulle ske fremover.

Da det blev klart at vi ikke kunne fortsætte med renoveringen af kranbilen, blev vi enige om, at rette henvendelse til Frederik Madsen, for at finde en løsning på problemet. Frederik Madsen forholdt sig straks positivt til vores henvendelse. Frederik Madsen spurgte Andelslandsbyen Nyvang, om de kunne hjælpe os med problemet. De svarede positivt tilbage.

Kort tid efter blev der holdt et møde både på Langvang og i vagtstuen i Jernbanegade. På mødet blev der aftalt, at Nyvang skulle komme og hente førerhuset og alle delene.

Lørdag den 21/10 2023 kom Nyvang med en sættervogn, hvor det hele blev læsset på.

Tirsdag den 31/10 2023 mødte vi alle mand op på Langvang, for nu skulle selve bilen ud af garagen. Det lykkedes over alt forventning, ved hjælp at rulleskøjter og kran, som Leo på Langvang var behjælpelig med. Den blev midlertidig sat ind i vogn hallen på Langvang. Lars lavede en aftale med Knud Bager fra Hadsten om transporten af bilen til Nyvang. Bilen blev så afleveret til Nyvang den efterfølgende uge.

Indbydelse til Nytårs parade

Det sker den 24 januar 2024 kl. 10:30, i Vagtstuen Vestergade 59 i Randers, med indgang fra Jernbanegade.

På bestyrelsens vegne
Ib Christian Ibsen

HISTORIEN

Falcks Redningskorps blev oprettet af Sophus Falck i 1906.
Zone–Redningskorpset blev oprettet i 1930 af Reinholdt Hansen, Johannes Hare og direktør i Falck, Eigil Juel Wiboltt. Disse tre personer var af den opfattelse, at Falck familien IKKE var interesseret i at udvikle korpset til også at omfatte private husholdninger og virksomheder.
Zonen blev landsdækkende og meget store på Lolland, Falster, Bornholm, Sjælland, København og Randers. Zonen blev ubetinget den største konkurrent, Falck nogensinde har haft.

   

 

ZONE-REDNINGSKORPSET FORTJENER DEN STØRSTE RESPEKT

Etableringen af Zone-Redningskorpset i 1930 har haft afgørende betydning for udviklingen af en effektiv og dynamisk redningstjeneste i Danmark. Ud over den skærpede konkurrence, mellem Falck og Zonen, var Zonen pioner på en lang række områder. Zonen var således først med etableringen af en flyveambulancetjeneste, der blandt andet blev berømt for de mange undsætninger af folk på de danske småøer samt ikke mindst flyvningen med den svenske greve Folke Bernadotte, om befrielsen af koncentrationslejrfangerne. Zonen var ligeledes først med at etablere en søredningstjeneste. Den kunstige lunge og S.O.S. international (i dag Europæiske Rejseforsikring) er også initiativer fra Zonen.
Zonen var meget involveret i modstandsbevægelsen. ”Flammen og Citronen” havde deres gang på Zonens station på Østerbro. Her i Randers var bl.a. redder Poul Børglum stærkt involveret i modstandsbevægelsen og eftersøgt af Gestapo og måtte gå under jorden. Endvidere blev Zonen valgt til at skulle evakuere kongen, såfremt tyskerne skulle angribe Amalienborg og tage kongefamilien som gidsler. Forholdet mellem Zonen og kongehuset har altid været godt.

   

 

ZONEN KOMMER TIL RANDERS

Lørdag den 28. maj 1932 blev det proklameret, at Zone–Redningskorpset havde etableret sig i Randers. For ambulancernes vedkommende havde korpset indledt et samarbejde med vognmand Christian Jensen, Vestergade 59 og for autohjælpens vedkommende med Sophus Nellemann. Ret hurtigt kom autohjælpen dog ind under Christian Jensen, som i de følgende år opbyggede en af de største og mest moderne Zone stationer i Danmark. Efter at tyskerne i 1944 overfaldt det danske politi, organiserede Zonen i Randers et kommunalt vagtværn. Vagtværnets folk blev udstyret med Zone-kasket og armbind med Randers byvåben. Under Christian Jensens dygtige ledelse måtte stationen udvides allerede i 1934 og i 1945, og efter besættelsen blev der oprettet stationer i Allingaabro, Hadsten, Rønde og Grenaa.
Zonen i Randers havde et forbilledligt godt samarbejde med Randers Kommunale Brandvæsen. I 1958 overtog Falck brandslukningen fra Randers Kommunale Brandvæsen efter at Zonen ikke havde ønsket at give tilbud. Falcks overtagelse af brandslukningen gav naturligvis korpset en konkurrencemæssig fordel, men det lykkedes Zonen at bevare sin overlegenhed, idet Randers Kommune, Centralsygehuset og hovedparten af omegnskommunerne fortsat brugte Zonen til ambulancekørsel, sygetransport og andre opgaver.
Da Falck per 1. januar 1963 overtager Zone-Redningskorpset er stationen i Randers fortsat den største i Jylland.
Selvom det er 54 år siden Falck købte Zonen, er det enestående, at så mange fortsat husker de markante fingeraftryk som Zonen, på fornemste vis, har sat på den redningstjeneste vi kender i dag. På den baggrund er vi nogle ildsjæle, der gerne vil værne om ZONEN´S minde i almindelighed og korpsets rolle i Randers i særdeleshed.
Torsdag den 13. oktober 2016 var der stiftende generalforsamling i foreningen ZONEN RANDERS. Omdrejningspunktet for foreningen er vores ZR 753 Ford Köln 1960, som vi er i gang med at restaurere.
Det økonomiske grundlag for restaureringen vil blive baseret på kontingentindbetalinger samt fonde. På den baggrund retter vi henvendelse til dig i håb om, at du er interesseret i at støtte en markant forhistorisk periode i Randers ved at tegne et medlemskab af ZONEN RANDERS.
Et medlemskab koster 150,00 årligt, der kan indbetales på konto i Nordea reg.nr. 2700 konto 6893 978 834.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ZONEN RANDERS

Garageholdet i Randers fotograferet sommeren 2020. Fra venstre Lars, Ib, Mogens, Villy, Tom og Ole. Preben var fraværende
Zonen Randers tidligere numre af Garage Nyt, som du kan læse herunder

Kontaktperson hvis man ønsker at komme i kontakt med gruppen om restaureringsprojektet: Lars Vistoft tlf. 22293860 eller Tom Larsen tlf. 29436041, mail tkl1@outlook.dk

Juni 2021:

Garage Nyt Nr. 48

August 2021:

Garage Nyt Nr. 49

April 2021:

Garage Nyt Nr. 46

Marts 2021:

Garage Nyt Nr. 43

Februar 2021:

Garage Nyt Nr. 44

Februar 2021:

Garage Nyt Nr. 43

Januar 2021:

Garagenyt Nr. 42

December 2020:

Garage Nyt Nr. 41

November 2020:

Garage Nyt Nr. 40

Oktober 2020:

Garage Nyt Nr. 39

September 2020:

Garage Nyt Nr. 38

August 2020:

Garage Nyt Nr. 37

Juli 2020:

Garage Nyt Nr. 36

April 2020:

Garage Nyt Nr. 35

Marts 2020:

Garage Nyt Nr. 34

Februar 2020:

Garage Nyt Nr. 33

Januar 2020:

Garage Nyt Nr. 32

December 2019:

Garage Nyt Nr. 31

November 2019:

Garage Nyt Nr. 30

Oktober 2019:

Garage Nyt Nr. 29

September 2019:

Garage Nyt Nr. 28

August 2019:

Garage Nyt Nr. 27

Juli 2019:

Garage Nyt Nr. 26

Juni 2019:

Garage Nyt Nr. 25

April 2019:

Garage Nyt Nr. 24

Marts 2019:

Garage Nyt Nr. 23

Marts 2019:

Garage Nyt Nr. 22

Februar 2019:

Garage Nyt Nr 21

Januar 2019:

Garagenyt nr. 20

December 2018:

Garage Nyt Nr. 19

Oktober 2018:

Garage Nyt Nr. 18

September 2018:

Garage Nyt Nr. 17

September 2018:

Garage Nyt Nr. 16

Juni 2018:

Garage Nyt Nr. 15

Maj 2018:

Garage Nyt Nr.14

April 2018:

Garage Nyt Nr. 13

Marts 2018:

Garage Nyt Nr. 12

Februar 2018:

Garagenyt nr. 11

Januar 2018:

Garage Nyt Nr. 10

Januar 2018:

Garage Nyt Nr. 9

December 2017:

Garage Nyt Nr. 8

December 2017:

Garage Nyt Nr. 7

November 2017:

Garage Nyt Nr. 6

November 2017:

Garage Nyt Nr. 5

Oktober 2017:

Garage Nyt Nr. 4

Oktober 2017:

Garage Nyt Nr. 3

September 2017:

Garage Nyt Nr. 2