Zone-stationen i Helsingør
Danmarks Tekniske Museum
Fabriksvej 25
3000 Helsingør
tlf. 49 22 26 11

 

Formand for køretøjsgruppen:

Villiam Simonsen
tlf. 21 20 26 87
villiamsimonsen@hotmail.com

 
Hos redningskorpset sagde man aldrig nej til at hjælpe. Køretøjer og øvrigt materiel dokumenterer det alsidige arbejde baseret på et fælles privat og offentligt kundegrundlag
Zonen-stationen på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør er den største Zonen-udstilling i Danmark
Udstillingen på Teknisk Museum viser en Zone-station i en provinsby med et stort kundeunderlag omkring 1960. Alt materiel er originalt og har været i drift samtidig forskellige steder i landet.
Over Zone-stationen er indrettet en redningshistorisk udstilling der fortæller om redningskorpsenes rolle i udviklingen af industrisamfundet.
Indtil tiden umiddelbart efter årtusindskiftet, var brand-, ambulance- og redningstjeneste et frit, stort set ureguleret marked, hvor de private redningskorps havde mulighed for at udnytte ressourcerne på tværs af offentlige og private opgaver.
Køretøjer og øvrigt materiel i garagen dokumenterer det alsidige arbejde baseret på et fælles privat og offentligt kundegrundlag, som samtidig skabte mulighed for et højt beredskab, som kunne sættes ind, når store katastrofer opstod, uden at dette i realiteten kostede samfundet andet end de konkrete udrykningsomkostninger:
  • Ambulancer til udrykning ved ulykke betalt af det offentlige, eller til sygetransport for private abonnenter.
  • Sprøjte til brandslukning betalt af kommuner.
  • Katastrofevogn til udrykning f.eks. ved trafikulykker betalt af det offentlige, eller til vand- og stormskade for private abonnenter.
  • Kran- og arbejdsvogne til autohjælp, entreprenørarbejde og dyreredning for private abonnenter og kunder, eller til indsats ved redningsarbejde for det offentlige.
Zonens Monospar ambulancefly  er ophængt i loftet og dokumenter Zonens pionerarbejde med indførelse af ambulanceflyvning i Danmark.
Som medlem af Zone-Redningskorpsets Venner har du gratis adgang til Danmarks Tekniske Museum og Teknisk Museums Venners arrangementer.