Zonen Helsingør
Danmarks Tekniske Museum
Fabriksvej 25
3000 Helsingør
tlf. 49 22 26 11

 

Formand for køretøjsgruppen:
Georg Tegne-Hansen
tlf. 48 79 46 05
tegne-hansen@mail.tele.dk

 

Nytårsparade Zonen Helsingør 16. januar 2019

Formanden Georg Tegne-Hansens nytårstale

Kære tilhørere

Jeg er blevet pålagt at fortælle lidt om vores frivillig-gruppe, og hvad vi egentlig går laver.

Normalt har vi arbejdsdag den 1. og den 3. onsdag i måneden. Vi er i gruppen ca. 10 mand, når alle møder. Men da vi jo næsten alle er godt oppe i årene, og med et tilsvarende helbred, kan afbud ikke undgås. Nogle enkelte af os har haft en fortid ved Zonen- og/eller Falck. Andre i gruppen er med blot fordi de også udviser interesse indenfor dette specielle felt. Kort og godt, vi er bare nogle store gamle legedrenge der hygger sig med at fremvise og forklare hvorledes man brugte den slags vogne og materiel i gamle, ja endog meget gamle dage, især hvis man sammenligner med hvorledes tilsvarende redningskøretøjer og udstyr ser ud i dag. Altså en enestående mulighed for at bevare Zone-Redningskorpset eftermæle, og vise det for publikum. At vi mødes har selvfølgelig også et hyggeligt, og ikke mindst et socialt aspekt, og det kan ikke undgås at der bliver udvekslet mange pudsige historier om diverse hændelser i forbindelse med fordums udrykninger.

Det at passe, pleje og ikke mindst reparere på alle disse gamle vogne og materiel der efterhånden er samlet på stationen her, kræver mere arbejde end man umiddelbart tror. Af større projekter vi for tiden har gang i, kan nævnes: Opel katastrofevognen 433.

Motoren har været sløj gennem flere år på grund af manglende kompression. Det viste sig at der var brændt hul i et stempel. Motoren er nu taget ud og står foran en større omgang. Den nylig erhvervede Aster påhængssprøjte har været startet op, men køler og benzintank var defekt. Dette projekt er nu sat lidt i bero på grund af 433. Vores ”5-årsplan”, genopbygningen af kranvogn 378 skrider desværre kun langsomt frem på grund af, at der hele tiden er andre mere presserende opgaver. Men det skal nok en skønne dag blive en flot kranvogn. Meget tid er der også brugt på at revidere genstands-registreringen. Vi har nok gennem flere år, ikke været flinke nok til at respektere denne registrering når genstandene blev rokeret eller afgivet til Nyvang, Gelsted eller Randers.

Samtidig er der gennem de senere år også tilgået mange nye genstande som skulle registreres. Hele genstandsregistreringen er nu meget tæt på at være helt up to date. Vi prøver så vidt muligt at holde alle vognene kørende, og flere af dem er også indregistreret. Nummerpladerne skal man dog tage med et vist forbehold. Mange er hjemmelavede kopier af vognenes oprindelige plader, enten fordi de ikke er indregistrerede eller for at dække over de uklædelige, ikke historisk korrekte moderne plader. Disse benyttes selvfølgelig kun når vognene som her står udstillede.

Vi deltager jævnligt i forskellige arrangementer, både i Teknisk Museums og i Zone-Redningskorpsets Venners regi. Men det kræver meget arbejde at holde sådan nogle gamle biler kørende. Skal noget repareres, går man jo ikke bare i Silvan efter stumperne. Vi har heldigvis efterhånden fået så mange gode kontakter der kan være behjælpelige med at fremskaffe de fornødne reservedele.

Og vi må heldigvis erkende, at både Teknisk Museum og Zone-Redningskorpsets Venner altid har været vældig generøse når det gælder indkøb af dyre reservedele, og ikke mindst også med at levere den nødvendige benzin. Som I kan se er der rigeligt med opgaver der venter, men som sagt bliver det kun til få timer ad gangen når vi mødes, og så skal man lige huske på, at det ikke er et værksted vi arbejder i, men i et udstillingslokale, hvilket selvfølgelig kræver at vi hver gang rydder pænt op og gør rent efter os.

Til slut vil jeg hermed på gruppens vegne sige tak til Teknisk Museum for et altid behageligt samarbejde.

Georg Tegne-Hansen