Zone-Redningskorpsets Venner

CVR 35187197

info@zone-redningskorpset.dk

tlf. 40430250

Danske Bank 3306 3588629

Medlemsservice:

Ingelise Nielsen

medlemsservice@
zone-redningskorpset.dk

tlf. 30 63 75 36

Mobile Pay 30 63 75 36

Regler for frivillige

  • Der ydes ikke nogen form for refusion af kørsel, fortæring eller andet, uden at det er konkret aftalt med lokalformanden i hvert enkelt tilfælde
  • Deltagelse som frivillig sker på eget ansvar og risiko. Frivillige opfordres til at tegne fritidsulykkesforsikring for deres deltagelse i det frivillige arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner
  • Alt hvad der frembringes under arbejdet som frivillig, herunder alle former for immaterielle rettigheder til tekst, fotos og hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget, tilhører Zone-Redningskorpsets Venner, og ingen frivillig kan nogensinde gøre krav på sådanne rettigheder over sådanne frembragte værdier etc.
  • Som frivillig er det stort set umuligt ikke at blive fotograferet enten til brug for foreningens egen hjemmeside og sociale medier, eller af publikum i forbindelse med arrangementer m.v.
  • Ved ophør som frivillig skal alt foreningen tilhørende afleveres til lokalformanden, incl. egne frembringelser
Hvert år deltager Zonen i det store Zonen redder liv i Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk

 

Zone-Redningskorpsets Venner holder Zone-ånden levende
Vi er en støtteforening for alle, som vil være med til at værne mindet om Zone-Redningskorpset og de gamle Zone-folks værdier om aldrig at svigte, når der var behov for at hjælpe andre.
Kammeratskabet og entusiasmen er i højsædet, når arbejdsgrupperne er samlet
Vi har køretøjsgrupper i Helsingør, Holbæk, Gelsted på Fyn og i Randers.
Vi har også en flygruppe i Holbæk, der arbejder med at formidle ambulance-flyvetjenestens historie.
En sjette arbejdsgruppe arbejder med at indsamle og registrere de mange historiske data, fotos og udklip.
Der er også nok at gøre med at vise rundt, deltage i stævner, reparere og vedligeholde vogne, fly og samlinger. Har du lyst til at være en del af et godt kammeratskab, der kæmper for en fælles sag, er du altid velkommen som frivillig i foreningen.
Se under Kontakt for at tale med formanden for den gruppe, du har interesse i.
DOWNLOAD VORES BROCHURE VED TRYK PÅ BILLEDET