Opret testamente til fordel for Zone-Redningskorpsets Venner
– uden at det koster dig én krone
Du kan betænke Zone-Redningskorpsets Venner i dit testamente, så vi kan blive godt rustet til at fremtidssikre foreningens opgaver med at bevare Zonens og Zone-folkenes minde. Vi har nemlig indgået aftale med advokat Mette Bjørndal fra Orato Advokater om at vi betaler for din oprettelse af testamente, hvis du vil betænke ZRV.
Af hensyn til din diskretion får vi intet at vide om dit navn eller testamentets indhold.
Du kan betænke ZRV ved at bestemme
* at vi skal arve et bestemt beløb, også kaldet et legat
* at vi skal arve en andel af det, du efterlader dig, typisk udtrykt i en procent
* at vi skal arve arveafgiften gennem en fastsat procentsats af arven, sådan at dit testamente, der betænker os, ikke koster dine øvrige arvinger én eneste krone. Men i stedet for at afgiften går til staten, går afgiften til ZRV. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men sådan er reglerne ved arv til almen- nyttige organisationer som os. I praksis vil procentsatsen afhænge af den forventede størrelse af den formue, der efterlades. Dette beregner og formulerer advokatfirmaet og altid med det formål, at det ikke går ud over dine arvinger. Der laves derfor også en bestemmelse om, at hvis dette mod forventning ikke er tilfældet, så vil ZRV ikke arve.
Advokatfirmaet kan rådgive dig om mulighederne. SKAT har i øvrigt tilkendegivet, at ZRV som almennyttig organisation ikke skal betale afgift af modtaget arv.
Hvis du udover at betænke ZRV ønsker ORATO Advokaters hjælp til andre testamentsbestemmelser, må du selv betale herfor. ORATO Advokater giver 10% rabat på alle typer advokatydelser til medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner.
I bestyrelsen håber vi, at mange medlemmer vil gøre brug af dette tilbud. Orato Advokater er klar til at hjælpe Jer – og os.
Mange hilsner
Frederik Madsen, formand
 
Kontakt til advokat Mette Bjørndal kan ske via
mail: mb@orato.dk

telefon: 3126 3146