ZONE-NYT REDAKTION:

Zone-Redningskorpsets Venner
tlf. 40430250
info@zone-redningskorpset.dk

 

MEDLEMSSERVICE:

Zone-Redningskorpsets Venner
Medlemsservice
Lundestrædet 21, 2.1,
4300 Holbæk

tlf. 30 63 75 36

medlemsservice@
zone-redningskorpset.dk

Tidligere numre af ZONE-NYT
Blade fra før maj 2002  koster kr. 7,50 pr. stk + porto. Kontakt Medlemsservice for køb. Se kontakt ovenfor.
Blade senere end maj 2002 koster kr. 49,50 pr. stk + porto. Bestilles via Zone-butikken. Tryk på billedet herunder.
LINK TIL ZONE-BUTIKKEN
ZONE-NYT udkom første gang i 1988 under navnet NYT FRA ZONE-MUSEET. Fra december 2002 er bladet udkommet i farver
ZONE-NYT handler om menneskene, ånden og begivenheder i Zone-Redningskorpset
I det omfang lager haves er det muligt at erhverve tidligere numre af Zone-Nyt. Vi har ikke alle tidligere numre, men dog en hel del
Eftertryk af ZONE-NYT er tilladt mod kildeangivelse
Redaktionen modtager gerne tekst og billeder til bladet. Modtaget materiale tages som udtryk for, at det kan benyttes uden vederlag og med ret til ændring og redigering
Det "rigtige" ZONE-NYT udkom fra 1938 til 1940
Og igen fra 1946 - 1947