FORENINGSADRESSE:

Zone-Redningskorpsets Venner
tlf. 40 43 02 50
info@zone-redningskorpset.dk

 
Skrevne beretninger m.v. om samlingens historie:

Ved Zone-Museets 5-års jubilæum i 1994 blev der udgivet et hæfte om museets historie. Hæftet kan downloades her:
Link til Zone-Museets 5-års jubilæumsskrift 1994

Interview med Frederik Madsen 2007:

Link til interview: Zonen forever

 

Link til gammel hjemmeside med billeder og tekst fra 1982 til 2019:

Zone-samlingen i billeder

Z
Højdepunkter i Zonen-samlingens historie
1982: En lille gruppe ildsjæle beslutter at Zonens og Zone-folkenes minde ikke skal glemmes. Et kontor etableres på Østerbro i København
1983: Fonden Redningsteknisk Samling stiftes med det formål at sikre, at samlingen ikke kan tilfalde privatpersoner
1987: Ejendommen Skyttensvej 2 i Holbæk erhverves med museumsformål for øje
1988: Opførelse af et Zone-Museum på ejendommen i Holbæk påbegyndes. Zone-Nyt udkommer første gang
1989: Zone-Museet indvies af kulturminister Ole Vig Jensen (R). I de følgende vokser museet med køretøjer og materiel, så rammerne er ved at sprænges
1990: Med det formål at dokumentere Zonens og Zone-folkenes historie, etableres Historisk Datasektion
1991: Zone-Redningskorpsets Venner stiftes under navnet Zone-Museets Venner
1997: IT registrering af Zonens historie med tilhørende dokumentation påbegyndes og er i dag en integreret del af det frivillige arbejde
2001: I samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk og Holbæk Museum åbnes en filialstation i Andelslandsbyen
2002: Holbæk Kommune vil ikke sikre Zone-Museets forbliven i byen. Fonden Redningsteknisk Samling  indgår aftale med Danmarks Tekniske Museum i Helsingør om at overtage samlingerne. Den 30. november lukker museet
2003: Opførelse af en Zonen udstilling på Danmarks Tekniske Museum påbegyndes
2004: Første del af den nye Zonen udstilling på Danmarks Tekniske Museum indvies.
Falck køber 10.000 eksemplarer af bogen Zone-Redningskorpset i Danmark som julegave til alle medarbejdere
2005: Den færdige Zonen udstilling på Danmarks Tekniske Museum indvies af kulturminister Brian Mikkelsen og Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen
2012: Zonen i Andelslandsbyen Nyvang udvider med endnu en bygning, der skal rumme en kombineret Vognmands- og Zonen-station
2012: Zonen Gelsted – en lokalafdeling af Zone-Redningskorpsets Venner, etableres i Gelsted på Fyn
2013: I Andelslandsbyen Nyvang påbegyndes arbejdet med at etablere Zonens Ambulance-Flyve-Tjeneste
2016: Ved flyvende ankomst af det originale Zonen fly KZ III OY-DYZ til Andelslandsbyen Nyvang anses Zonens Ambulance-Flyve-Tjenesten for indviet. Projektet er gennemført i samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang og Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre
2016: Zonen Randers – en lokalafdeling af Zone-Redningskorpsets Venner, etableres i Randers
2019: Falck Danmark A/S overdrager en betydelig samling af originale Zonen genstande, heraf to køretøjer, til Fonden Redningsteknisk Samling
2020: Et historisk forskningsprojekt om Zonen under besættelsen indledes i samarbejde med CBS
 

Vigtige begivenheder i samlingens historie