Nytårsparade Flyve-Ambulance-Tjenesten

Holbæk den 29. januar 2019

Formanden Morten munkesøs Årsberetning

Sommeren 2018 gav, med sit fantastiske vejr, Flylauget en rigtig god sæson. Lauget har været samlet ved flere sammenkomster, og som noget nyt har mere uhøjtidelige flyve-aftener
været populære. Flyveaftenerne har givet gruppen et godt sammenhold, og da nogle af sammenkomsterne har været på Holbæk Flyveplads, er flere nye medlemmer kommet til, nu da
de har set hvor hyggeligt det kan være med grill og flyvning.

OY-DYZ har fløjet mere end de andre år, men en begrænset pilotskare har hæmmet aktiviteten. Derfor har vi igangsat et træningsprogram til nye piloter. Ny pilot aspirant er Michael
Bo Jensen, som skulle være den første nyuddannede elev. Med sine kun 57 år har han en lang karriere foran sig som ambulance-pilot. Vi håber der i løbet af sæsonen 2019 kommer et
par stykker mere til.

Flylauget har startet en fast møderække op, hvor vi er sammen og koordinerer aktiviteterne i lauget. Vi startede sæsonen med morgenmad i hangaren i april måned. Derefter har besættelsen
af Nyvang og veteranflyvedag trukket mange interesserede gæster, og det har været rigtig sjovt.

Vi holder indtil videre fast i vores åbningsdage, som er onsdag, lørdag og søndag. Hvis vi oplever markant medlemstilgang, vil vi udvide åbningstiderne.

Flylauget oplevede nogle frustrationer i gruppen, idet den elektroniske port hindrede adgang til Andelslandsbyen. Det er endt med en løsning, så nu virker det bedre end før, og der er ro på bagsmækken, hvilket er vigtigt.

Sikkerhed er en vigtig ting ved flyvning. Vi har fået fabrikeret nogle markeringsstandere i tidstypisk tilsnit, så vi kan komme af med de neon-røde plastik toppe. Tak til Michael Bo og Boye
for det udførte arbejde. Vi har haft enkelte udeståender på hangaren, som var vindskeder og inddækninger. Den nye tekniske leder lovede at hjælpe os, og i oktober blev det hele sat op og i en god kvalitet – det er vi meget taknemmelige over.

Ved årsskiftet 2018/2019 modtog vi tilsagn fra Den Flyvehistoriske Fond om fondsmidler til at købe logo til gavlen samt kasketter og kedeldragter i det oprindelige Zonen tilsnit.

Spændende projekter for 2019: Forlængelse af startbane, meldekontor for piloter og måske et lille kontroltårn, måske en ny hangar til Ellehammer flyet. Der er nok at tage fat på og ønskerne er mange – drømmene ligeså.

På Flylaugets vegne og med ønsket om en spændende sæson.

Morten Munkesø
formand for Zonens Flylaug