Zonens nytårsparade på Nyvang 2024 markerede såvel nytåret for Zonen på Nyvang, Zonens Flyve-Ambulance-Tjeneste på Nyvang, som Zone-Redningskorpsets Venners officielle nytårsparade.
Foruden medlemmer af Zonen-stationen og Flyvetjenesten mødte rigtig mange gæster, bl.a. fra andre laug på Nyvang, Zonen i Helsingør og Nyvangs nye leder af historisk udvikling og skoletjeneste Mie Ellekilde, der holdt tale om det fremtidige samarbejde.
 
Morten Munkesø, formand for Flyve-Ambulance-Tjenesten
Peer Kristjansen, formand for Zonen og Køretøjslauget på Nyvang
Frederik Madsen, landsformand for Zone-Redningskorpsets Venner

Nytårsparade Zonen Flyve-Ambulance-Tjeneste Nyvang den 6. februar 2024

Formanden Morten Munkesøs tale

Den ubetinget største begivenhed for os i 2023 er at Zone-Redningskorpsets Venner med virkning fra 1. januar 2024 med støtte fra Ellehammerfonden har overtaget ejerskabet af OY-DYZ. Ellehammerfonden har også støttet indkøbet af en ny radio og fabrikation af en båre, så vi bedre kan demonstrere en ambulanceflyvning anno 1950. Flyvning og pasning af OY-DYZ varetages fremover af vores nystiftede forening Veteranflyveklubben Sjælland.
Zone-flylauget er stadigvæk det største på Nyvang, så det er vi vældig stolte af.
Åbningen af Nyvang i 2023 sæsonen gik ikke helt som forventet i Zonens Flyveredningstjeneste. Vi havde mekaniske/elektriske problemer med OY-DYZ, som hidrørte fra magneterne på flyet. Specielt den ene magnet har forvoldt en del udfordringer. Ved hjælpe af reservedele fra Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre (AAA) og lidt snilde lykkedes det til sidst at knække koden.
I 2023 har vi i Zone-flyhangaren oplevet et gennemsnitligt højere antal gæster end tidligere, på trods af den korte sæson det nåede at blive til. I 2023 fik vi besøg af 8729 gæster, som er mindre end 2022, men det er dog et vældig godt år alligevel.
OY-DYZ fik fløjet ca. 12:40 timer, hvilket er mere end normalt. Én af årsagerne til de relativt høje timetal er, at vi har være ude og vise OY-DYZ frem på andre flyvepladser. VI har været til Timewinder i Hundested og Högenæs i Sverige ved Helsingborg. Af de 170 åbningsdage i Oplevelsescentret Nyvang har hangaren været åben i 56 dage, heraf 11 hverdage. Vi forsøger at få flere medlemmer ind i folden, så vi kan få flere åbningsdage. Der kommer enkelte nye medlemmer ind i mellem, men vi kunne godt bruge et ordentligt rykind. 😊
Den 30. juli skete det, som ikke måtte ske. Under en indflyvning til bane 24 blev OY-DYZ sat lidt hårdt ned på banen, og det medførte at venstre understelsben brækkede af. Efter en nærmere gennemgang blev det eftervist, at en svejsning i understellet ikke var udført helt efter tegningerne. Efterfølgende er flyet blevet repareret og var flyvedygtigt igen til Veteranflyvedagen den 13. august 2023, og det er meget godt gået på den korte tid.
Vores veteranflyvedag blev som sædvanligt godt besøgt i sensommeren, og som tidligere kom der gæstende fly udefra. Vi vil holde fast i dette arrangement, også i 2024 da mange gæster interesserer sig for vores fly. I 2024 ligger veteranflyvedagen lidt senere end i 2023.

På Zonens Flylaugs vegne og med ønsket om en spændende sæson 2024.
Morten Munkesø
Formand for Zonens Flyvetjeneste

 

Landsformanden Frederik Madsens tale

Så er endnu et år, hvor vi på hver vores måde har været med til at sikre og formidle Zonens virke og derved skabe glæde hos mange mennesker, ved at være gået.

I 2023 har vi måttet tage afsked med af vores frivillige gennem mange år

Jan Jørgensen, Nyvang

Æret være Jans minde.

2023 har både budt på både gode og mindre gode begivenheder.

En stor glæde er det at konstatere, at alle seks lokalafdelinger er i god gænge med stort engagement og mange forskellige aktiviteter, også selvom der for nogle afdelinger er store udfordringer.

Af særlige lyspunkter kan nævnes det store garagebyggeri i Holbæk, som færdiggøres i det nye år. I 2024 kan vi også glæde os til at se Ford A ambulancen i nye farver og måske Ford Køln kranvognen samlet og kørende.

I Helsingør kan vi 2024 se frem til at Bedford kranvognen igen bliver kørende efter omkring 50 års stilstand.

Udvidelsen med en ny udstillings- og opholdsbygning i Gelsted lover også godt.

Fra 1. januar 2024 er vi desuden ejere af et af Zonens ambulancefly, idet vi har indgået aftale med AAA Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre om køb af OY-DYZ, der flyver på Nyvang, således at denne aktivitet er sikret fremover. Tak til AAA for at have passet på OY-DYZ i mange år og for medvirken til overdragelse til os på favorable vilkår. Købet er støttet af Ellehammerfonden, også en god nyhed. Endnu en milepæl er sat. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med flyfolkene, som har organiseret sig i en ny forening.

En glæde er det også, at tre medlemmer i løbet af 2023 har oprettet testamente til fordel for Zone-Redningskorpsets Venner under den ordning, vi har aftalt med advokat Mette Bjørndal.

Som arvelader kan man testere arveafgiften ved at indsætte Zone-Redningskorpsets Venner som arving af afgiften, uden at det koster arvingerne noget. Vi håber ad denne vej at kunne skabe den nødvendige økonomiske frihed, som er helt central for foreningens mulighed for fortsat at kunne virke i generationerne efter os. Tre testamenter er en god start!

Til de mindre gode ting i 2023 vil jeg nævne det dobbelte problem med Danmarks Tekniske Museum, altså dels at vognene ikke må køre, fordi de er museumsgenstande og dels usikkerheden om Teknisk Museum overhovedet på længere sigt har tænkt sig at overholde de aftaler, vi har indgået med dem mht. udstillingens omfang og art.

Det er nu over ét år siden vi spurgte Civilretsstyrelsen, om de kunne hjælpe os med at sikre håndhævelse af aften, og endnu står vi uden formelt svar.

Denne usikkerhed om samlingens skæbne giver anledning til mange spekulationer og er for mig en stor belastning og initiativdræber i det daglige.

En stor tak til køretøjsgruppen i Helsingør for at holde ud og fortsat møde op hver anden onsdag, uden denne indsats ville vi være uden forbindelse med samlingen i Helsingør.
En anden udfordring er medlemskredsen; de mange prisstigninger ved årets begyndelse synes at have medført nogle opsigelser, vi ikke normalt ser. Fra 1. januar stiger portoen igen, og hvordan vi overhovedet skal få økonomi til det hele i 2024 er et udfordrende spørgsmål.

Heldigvis er vi begunstiget af godt sammenhold og gode indbyrdes relationer, alt til gavn for vores fælles sag.

Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres kære et Velsignet Nytår med tak for jeres store indsats for Zonen i 2023.

Godt nytår.

Frederik Madsen,
Landsformand Zone-Redningskorpsets Venner