Nytårsparade Flyve-Ambulance-Tjenesten
Holbæk den 21. januar 2020

Formanden Morten Munkesø Årsberetning
 
Året blev indledt med den supergode nyhed, at vi modtog kr. 40.000 fra Den Flyvehistoriske Fond til indkøb af beklædning og hangarskilt, som blev indviet ved Zone-Træffet i juni.

Sommeren 2019 gav os en fin sæson, selvom vejret ikke var helt så godt som i 2018. For første gang har vi forsøgt at få registreret antallet af besøgende i Hangaren og tallet nåede op på 5500, hvilket vi er ret godt tilfredse med.

Det har været en succes at holde flyveaftener i Fly-Lauget på Holbæk og Ringsted Flyveplads, sammen med Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre samt alle som har interesse i gamle
fly. Dette har betydet, at vi har fået flere interesserede medlemmer i lauget og det tegner godt til den nye sæson, som nu godt nok er lagt lidt ned pga Corona Virus.

Vi kunne godt tænkte os at flere kompetente piloter omskolet til OY-DYZ, men det går ikke så hurtig med at blive Nyvang pilot pga den marginale landingsbane. Én pilot er blevet released
til DYZ, og det er i alt beskedenhed undertegnede, så i 2020 skal vi ud og lufte vilddyret. Det er lidt som at blive udvalgt til at være hangarskibspilot, på Nyvang er der blot ikke
wire-krog eller katapult 🙂

OY-DYZ har fløjet ca. 10 timer i 2019 og det er ca på niveau med tidligere år, men det kan blive bedre endnu.

Stille og roligt kommer vi op i medlemsantal. I 2019 fik vi tre nye medlemmer og stort velkommen til jer.

Vi holder indtil videre fast i vores åbningsdage som er onsdag, lørdag og søndag. Hvis vi oplever markant medlemstilgang, vil vi udvide åbningstiderne, men lige nu passer det fint med de
ressourcer, der er til rådighed.

Spændende projekter for 2020: Vi kigger på at få etableret et luftmeldekontor til Flylaugets medlemmer, så vi kan mødes under kontrollerede forhold i egne lokaler. Kontoret må gerne
indeholde et skur til effekter som ikke må stå i hangaren, pga stilproblemer.

Vi skal jo også have et kontroltårn på et tidspunkt, ligesom forlængelse af startbanen har været på ønskesedlen længe. Det er et større projekt, og som koster en del penge.

Der er nok at tage fat på og ønskerne er mange – drømmene ligeså, som jeg plejer at sige.

Morten Munkesø
formand for Zonens Flylaug