Ved Zonens nytårsparade på Nyvang var foruden folk fra Flyvetjenesten og Zonen-stationen mødt flere gæster, bl.a. fra andre laug på Nyvang, Zonen i Helsingør, Nyvangs formand, byrådsmedlem Ole Hansen og Nyvangs direktør Frits Thorarinsson. Begge sidstnævnte holdt taler og takkede for for den store indsats.

Nytårsparade Zonen Holbæk den 7. februar 2023

Beretning for Zonens Fly-laug 2022

Fly-laugets sæson 2022 blev fantastisk – intet mindre. Vi har håndteret 11204 gæster over sæsonen i Zonens flyhangar, og det har været det vildeste vi har oplevet fra 7500 gæster forrige år da Coronaen rasede.

 

Vores veteranflyvedag har været en kæmpe succes og med det dejlige sensommevejr og gæstende fly kunne vi ikke ønske os meget mere. Traktørlauget stillede op med pølsevogn og fadøl, og det var et populært tiltag, som vi vil forsøge at få videreført i 2023.

 

Vores medlemsantal er desværre gået lidt ned til starten af 2023. Vi er nu på 29 medlemmer, som er ved at være en kritisk masse, idet Nyvang samtidig har udvidet sine åbningstider.  I alt har Nyvang nu 150 åbningsdage, og vi har haft bemandet hangaren de 86 dage, så dette skulle give ca. 5 dage til hvert medlem i hangaren, hvis vi skulle være der i hele åbningstiden.

I den forbindelse vil vi gerne takke Søren Pedersen for hans utrættelige indsats, idet han har tilbragt 29 dage i hangaren i 2022.!!

 

Vi har dog også fået et nyt håbefuldt medlem – nemlig Thomas Bjørn som er pilot og som gerne vil flyve rundt med OY-DYZ når han er blevet endeligt omskolet. Thomas flyver normalt Cessna 140, som også er med halehjul, ligesom DYZ.

 

OY-DYZ har i 2022 fløjet 12:40 flyvetimer, hvilket er meget bedre end året før år, hvor vi kun fløj ca. 5 timer. Vi håber at dette kan fortsætte i 2023 med det høje timeantal. I øjeblikket er flyet desværre groundet, hvilket er forårsaget af en defekt magnet på motoren. Vi arbejder på at få monteret en anden forbedret magnet snart, så vi kan komme i gang med den nye sæson. Det er Boye Sass som er på denne opgave.

 

Vores flymeldekontor er næsten færdigt, og mangler kun de sidste plader der skal sættes op. Samtidig har vi fået vindmåleren til at fungere efter Finn og Bjarne har monteret den elektrisk. Det er en stor forbedring at kunne melde vindhastighed og vindretning til de landende fly. Tak til Finn og Bjarne for dette arbejde.

 

Endelig har Svend brugt sin fritid på at få malet hangaren udvendigt, og det har hjulpet meget på udseendet. Der er mere malerarbejde som skal udføres, så hvis nogen er friske så er det bare at melde sig til formanden. Vi vil indkalde til nogle arbejdsdag i den nye sæson, hvor vi håber at nogen vil møde op og hjælpe.

 

Fly-laugets største ønske er stadigvæk at få forlænget landingsbanen med ca. 50 meter. Dette er meget svært at komme igennem med på Nyvang, desværre. En bane-forlængelse ville kunne betyde at vi kunne medtage en passager i flyet, hvilket rigtig mange gæster efterspørger. Samtidig vil flere typer af spændende veteranfly kunne lande på Nyvang, hvis vi fik adgang til en længere bane.

 

Afslutningsvis skal det nævnes at Fly-lauget har fået foræret en stor grill, som vi kan bruge til at riste pølser på til sommer. Det skal nok blive populært.

 

Med ønsket om en ny spændende sæson.

 

Morten Munkesø – Formand for Zonens Flyvetjeneste.

 

Landsformanden Frederik Madsens tale

Tak fordi I vil være med til at markere nytåret på god gammel redningskorps-vis.

ZRV er en landsdækkende støtteforening for Zonen og Zone-folkenes minde. Vi har 300 medlemmer, 130 aktive frivillige fordelt på seks lokalafdelinger.

Foreningen er velfungerende og vi mangler ikke frivillige, men naturligvis har hver lokalafdeling sine styrker og udfordringer at slås ved.

Her på Nyvang har i lige hørt styrkerne i de to nytårstaler af Morten Munkesø og Peer Kristjansen, stort engagement, mange frivillige, gode rammer for arbejdet, om end der også er ønsker til forbedringer. Her som andre steder er det ikke mindst økonomien, der sætter barrieren.

Siden vi sidst holdt nytårsparole har vi mistet nogle af vores frivillige

Preben Kjær, tidligere bestyrelsesmedlem
Verner Olsen, DTM Helsingør
Niels Thomsen, DTM Helsingør
Ole Pedersen, Flyvetjenesten

Æret være de afdødes minde.

Netop her i januar er det 60 år siden, at Falck overtog Zonen og en epoke i dansk redningshistorie var slut. For 10 år siden lavede vi et særnummer af Zone-Nyt om sammenslutningen som det blev kaldt, og vi konkluderede, at ikke mindst for medarbejderne var fusionen en god ting. Det holder stadig, ikke mindst mht. pension og andre rettigheder, men efterfølgende er der dukket mange historier op fra børn af navnlig Zone-ledere, der havde svært ved at falde til i Falcks system og som følte sig mobbet.

Æret være den indsats, Zonens folk udførte for redningssagen i Danmark.

På samme måde som Zonen og Zonefolkenes minde begyndte at erodere i 1963, er selve den måde, redningskorpsene har betjent det danske samfund på siden 1906, med samdrift mellem offentlige og private redningsydelser til gavn for samfundet, også ved at erodere. Redningskorpsene opstod ikke mindst fordi den offentlige sektor var svag med over 500 små kommuner, der ikke hver kunne anskaffe en brandbil. I dag er alt anderledes og det offentlige vil helst selv løse sine opgaver.

At private virksomheder gennem 100 år har varetaget livsvigtige samfundsfunktioner er enestående for Danmark, for intet andet sted i verden har det fundet sted.

Samlingen for Zone-Redningskorpset er i den sammenhæng i sig selv enestående, fordi det er den eneste af alle samlinger på området, der er dokumenteret. Hver eneste genstand er registreret med fuld oprindelse, så vi kan oplyse præcist hvilken redder, der har haft hvilken knap i sin uniformsjakke.

Vi overdrog samlingen til Danmarks Tekniske Museum i 2002 med den forudsætning, at museet ville værdsætte den og passe på den, netop fordi både historien og samlingen er unik. Desværre er det ikke længere det, vi oplever.

Vi frygter med andre ord, at også Zonen og Zone-folkenes minde vil erodere.

I dag synes formidling at være vigtigere for museer end indsamling og bevaring. Den tidligere museumsinspektør på Statens Museum for Kunst Kirsten Strømstad, har i et avisinterview i 2022 udtalt, at man med det moderne politiske fokus på publikumstal er ved at lægge alt for stor vægt på formidling, og at man uden de andre søjler, dvs. indsamling, bevaring, registrering og forskning risikerer at gøre museerne til underholdningsfabrikker.

Det er den udvikling vi pt. frygter på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, hvor den største og vigtigste del af vores samling befinder sig, at alt det vi har gået og indsamlet og passet på, skal gå til grunde, fordi museet måske her og nu er mere optaget at fortælle historier og vise billeder, fremfor gennem genstande at dokumentere og formidle historien.

Foreløbig har vi fået underretning om, at tre originale køretøjer fra Zonen, registrerede museumsgenstande, en sprøjte, en vogn til vejhjælp og en kranvogn med tilhørende materiel, skal udskilles som det hedder på museumssprog, med henblik på at de kan blive anvendt til kørselsformål.

At vognene udskilles betyder, at Danmarks Tekniske Museum ikke længere er forpligtet til at bevare dem, og at museet kan vælge en skønne dag at lade dem gå til ophug. Det er en ulidelig tanke.

Så jeg vil gerne udtale, så ingen skal være i tvivl; vi kommer til at kæmpe med alle midler for at bevare Zonen samlingen som en integreret og udstillet del af Danmarks Tekniske Museum, med det antal genstande, museet dengang modtog, udstillet på det antal kvadratmeter, museet dengang forpligtede sig til at stille til rådighed.

Det er både vor ret og vor pligt.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min store tak til hver og en frivillig ved Zonen, for det store arbejde der lægges i at bevare og formidle Zonens og Zone-folkenes minde, ligesom jeg gerne vil rette en tak til vores medlemmer og sponsorer, uden hvis økonomiske støtte foreningen ikke ville være mulig.

Godt nytår.

Frederik Madsen,
Landsformand Zone-Redningskorpsets Venner