Forårsparade Zonen Holbæk den 30. april 2022

Formanden Peer Kristjansens tale

Til trods for pandemi og Covi fik vi startet op før sæsonen 2021 med små reparationer og vedligehold af vognpark og bygninger, således at alt kunne være klar, når publikum strømmede ind ved åbningen. 

Af store projekter er blokvognen fra Rønne færdiggjort og afleveret til Teknisk Museum i Helsingør, DTM. Blokvognen var ført tilbage til sit oprindelige udseende og var blevet rigtig flot, så det var dejligt at aflevere den.

Lauget er også i gang med restaureringen af en DKW fra 1938, som skal indgå i Nyvangs bilsamling. Bilen er en donation fra DTM. En stor spændende opgave, som vi har brugt mange mandetimer på.

Vores vognpark og personale har været brugt meget i PR opgaver for Oplevelsescenter Nyvang – en god opgave til gavn for os alle på Nyvang. Vi har blandt andet været på køretur gennem Holbæk og besøgt omegnens campingpladser.

Vi får talt med mange og bliver set af mange, og vi håber at det betyder flere besøgende i garagen, og at fremmer kendskabet til Zone Redningskorpsets Venner.

Sædvanen tro har vi deltaget i alle de events der har været afholdt. Ingen kan være i tvivl om, at der findes en vognmandsforretning og en Zonestation på Nyvang.

I løbet af 2021 har vi satset ressourcer på at lægge gulv i ”lejligheden” på første sal i garagebygningen. Vi arbejder frem mod at få lavet et omklædningsrum, således at vore kedeldragter og uniformer kan opbevares der, den resterende del af rummet kan så bruges til reservedele.

Over året har vi haft ”strømproblemer” med flere af køretøjerne, men vore dygtige mekaniske troldmænd har løst problemerne, således at vi igen er kørende med alle enheder.

Vores egen event ”For fuld udrykning” blev igen afholdt med fuld knald på og masser af kørsel med udrykning. Vi havde besøg af vores venner fra Falck så der var hyggeligt. Igen en succes med rigtig mange tilskuere. Redningskøretøjerne og redderne i uniformer og kedeldragter skaber altid glæde og beundring. Totalarrangementet med hjælp fra skuespillavet, læger og sygeplejersker fungerede godt.

Vi har også med vore køretøjer deltager i flere filmoptagelser i løbet af sæsonen. Jeg kan nævne ”De forbandede år 2” og ”Hvidstengruppen 2”. Det er spændende at være med til, selvom vi bruger rigtig mange timer, for nogle få sekunders billeder.

Igen i år har vi været med til Nyvangs julearrangement, det er altid hyggeligt. Som noget nyt var der i år et aftenarrangement. Vi havde fået rigget et par gamle petroleumsprojektører – Tilley lamper – til, som vi oplyste Garagen og Høng stationen med. Sammen med al den anden petroleums oplysning af Nyvang var det hyggeligt, og havde en flot virkning.

Vi har netop fået meddelelse fra VELUXFONDEN om at vi har modtaget kr. 250.000,00 til udvidelse af garagen, en opgave jeg ser meget frem til at vi skal få løst i det kommende år.

I begyndelsen af året havde vi noget turbulens omkring formandsskabet, som resulterede i at jeg overtog jobbet som formand. Tak til Bjarne for mange års stort arbejde for billavet på Nyvang.

Tak til alle der bidrager til den positive og gode samarbejdsånd der hersker i vores laug og tak til alle samarbejdspartnere.

Peer G. Kristjansen

Formand for Zone/billauget på Nyvang

Landsformanden Frederik Madsens tale

Tak for invitationen til at deltage i Zonen Nyvang og Flyve Ambulance Tjenestens’ forårsparade, og tak fordi I trods Corona omkring nytår holder denne vigtige tradition, nytårsparaden, i hævd på denne måde.

Siden vi sidst har afholdt paraden, har vi måttet tage varigt afsked med nogle af vores frivillige, der ikke længere er blandt os:

Jørgen Nielsen, Maribo, kommitteret for Lolland-Falster
Børge Schnack og Allan Juul Sørensen, begge her fra Zonen på Nyvang
Peder Bundgaard fra Zonen Randers
Niels Thomsen fra Zonen på Teknisk Museum i Helsingør

Jørgen Nielsen og jeg har arbejdet sammen om at sikre Zonens minde tilbage til midten af 1970’erne, og Børge Schnack har været med fra 1990’erne, så er nogle af de tunge frontkæmpere, vi har mistet.

Æret være de afdødes minde.

Som samfund er vi forbi Coronaen, og vi er godt i gang med at fortrænge alle de ubehageligheder det medførte og igen leve livet normalt. Det har været to års hård prøvelse for os alle. Også mange foreninger har været og er fortsat hårdt ramt, ikke mindst fordi de under nedlukningerne har mistet både aktive frivillige og passive betalende medlemmer.

Jeg kan glæde jer alle med at fortælle, at vi i Zonen er kommet styrket gennem Coronaen. Naturligvis har det været perioder, hvor de aktive frivillige ikke har kunnet mødes, men samlet set har vi i de to år fået flere nye medlemmer, flere følgere på de sociale medier, mere medieopmærksomhed og i det hele taget mange flotte resultater – trods Corona. Også her på Nyvang er der kommet nye frivillige i de to Zonen grupper, og Flyve Ambulance Tjenesten er nu den største frivillig-gruppe på Nyvang

I august mødtes vi til et af de største Zonen træf nogensinde med mere end 50 deltagere, det var i Randers, med deltagere fra hele landet incl. Bornholm. En fantastisk dag, hvor Zonen Randers havde sat alle sejl til, og hvor vi tilmed fik flot presse- og TV-omtale.

Et andet eksempel på en rekord i i de to Conoraår var antallet af besøgende hos Zonens Flyve-Tjeneste på Nyvang, som havde over 12.500 gæster, det største antal nogensinde.

2021 var også året hvor gruppen her på Nyvang afsluttede færdigrestaureringen af endnu en enhed i form af en original blokvogn fra Zonen i Rønne. Tak til Velux Fonden for støtte og tak til Zonen Holbæk for indsatsen. Og hos Zonen Randers fik vi den første vogn på hjul, vores Mercedes kranvogn fra 1962.

Filmen Skyggen i mit øje om katastrofen på den franske Skole i 1945 rullede på biograflærrederne i efteråret, og naturligvis medvirkede Zonen Nyvang med køretøjer, materiel og uniformer i redningsarbejdet. I 2021 har vores køretøjer her på Nyvang været med i optagelserne til Hvidstengruppen II, der havde premiere i marts, og i de Forbandede år 2, der havde premiere i denne måned. Navnlig i den sidste film er Zonen meget synlig i flere scener, og for første gang medvirker en rigtig skuespiller – den unge Magnus Juhl Andersen i skikkelse af Leif, – i Zonen uniform. Husk at se denne flotte film.

Vores historiske database Amazone indeholder nu 72.900 registreringer, og der er således i 2021 tilført knap 5.000 nye fotos, udklip eller historiske beretninger, hvilket jeg finder ganske, ganske enestående.

Her på Zonen Nyvang har Peer Kristjansen afløst Bjarne Hansen som formand. Jeg vil gerne takke Bjarne for et godt samarbejde og en flot indsats med mange opnåede resultater i din tid som formand.

Peer laver lister med opgaver og projekter der skal udføres, og den er lang! På listen står udover udvidelse af garagen med støtte fra Velux på kr. 250.000 som Peer omtalte, en gennemrestaurering af Ford A ambulancen fra Røde Kors i Holbæk, som den kan komme i rigtig Røde Kors bemaling. Projektet er støttet af Ellehammerfonden med kr. 69.000,00.

Alt dette er naturligvis kun muligt takket være de mange aktive frivillige og ikke mindst vores lokalformænd, der holder sammen på det hele, tillige med vores organisation bagved, her tænker jeg ikke mindst på Ingelise Nielsen fra medlemsservice og kasserer Anne Wissing, bestyrelsen mf.

Nyvang har fået ny formand. Afslutningsvist skal lyde en tak for godt samarbejde til Carsten Andersen. Vi ser frem til også at få et godt samarbejde med den nye formand Ole Hansen.

Af hjertet tak til alle der støtter Zonens sag og rigtig god sommer

Frederik Madsen,
Landsformand Zone-Redningskorpsets Venner