Nytårsparade Zonen Holbæk den 24. januar 2017

Formanden Bjarne Hansens nytårstale

Velkommen, det er dejligt at flere af de frivillige og ansatte har taget imod invitationen.
Så er der gået et år mere, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg syntes tiden flyver af sted.

Også 2016 har været et år med megen aktivitet her i billauget.

Der er arbejdet med at færdiggøre den store og gennemgribende istandsættelse af Ford V8 ambulancen, som I kan nyde synet af her i værkstedet.

Bedford brandbilen er der også arbejdet flittigt på. Vi håber den bliver køreklar til Nyvang åbner for den nye sæson 2017, der jo er Nyvangs 25 års jubilæum år.

Bedford lastbilen har fået et nyt lad, så den ligner en almindelig vognmands-bil. På dette lad er der skabt mulighed for at bygge op på siderne, så vi kan køre med personer på ladet i forbindelse med besættelsen.

Når vi her i slutningen af juni skal køre med studenter, bliver ladet afmonteret og studenterladet sat på. Ved årets studenterkørsel kørte vi helt lovligt, da vi var to chauffører på, så vi var sikre på vi ikke overskred køre-hviletids reglerne.

Som mange ved, har vi et stort ønske om at få en rutebil her til Nyvang, så vi kan fortælle rutebilens store betydning på landet tidligere.

Vi har en Bedford fra 1949 på hånden, den helt rigtige, magen til den Dirch Passer kørte med i en gammel dansk film. Vi håber en fond og sponsorer vil gøre det muligt at anskaffe denne fine vogn.

Ford A lastbilen (den gule Ford) har også fået repareret rust og buler, og er blevet malet, så nu er det motoren, der skal have en omgang. Nu vi er ved den gule lastbil, var den i starten af 2016 i København for at deltage i filmoptagelser i forbindelse med en Hollywood produktion om den danske kunstmaler Ejner Wegner der fik foretaget en kønsskifte operation i 1930, vist nok den første i verden. Han kaldte sig derefter Lilly Elbe, men dør året efter. Filmen kom til at hedde ”Den Danske Pige”. Hans kone – også efter operationen, Gerda Wegner, var også kunstmaler. Hun kan ses med en fin udstilling på Arken v. Køge, der slutter ved udgangen af januar. Desværre kom Ford A lastbilen ikke med i den færdige film.

Som sædvanlig deltog vi i optoget gennem Holbæk by i forbindelse med at Nyvang åbnede for sæsonen den 16. april 2016.

Fredag, den 3. juni tog vi på laugstur med bus til Samlermuseet Thorsvang v. Stege. Derefter til Næstved Automobilmuseum, i alt en god tur med fine udstillinger. Der deltog også medlemmer fra Smedelauget og Håndværker/Magasinlauget.

Skvulp, der var Holbæk Kommunes pinsearrangement, deltog vi i med tre biler på kajen i den gamle havn. Arrangementet var desværre ramt af kulde og blæst.

PR-lauget havde lånt Ford A kranbilen, der blev kørt til Græsted Veteranbiltræf, hvor den sammen med PR-Lauget på fornemste vis repræsenterede Nyvang.

De to studenterture blev torsdag den 23. og fredag den 24. juni. Men på den sidste tur midt på aftenen ville Bedforden ikke mere. Falck måtte derfor transportere den til Nyvang fra Mørkøv.

Lørdag den 25. juni afholdt Zone–Redningskorpsets Venner årsmøde i forsamlingshuset. En dag hvor foreningens medlemmer fik mulighed for at se Nyvang, men ikke mindst opleve det nyistandsatte Zone-fly starte og lande for første gang ved den nye hangar. En dag, hvor foreningens formand Frederik Madsen var det naturlige midtpunkt. Her er en god anledning til at rose Frederik Madsen for hans altid store arrangement med at fortælle Zonens historie. Den fortælles på Teknisk Museum i Helsingør, her på Nyvang, Gelsted på Fyn og som den sidste tilkomne i Randers. De to sidste har en bil hver.

I året 2016 har vi fået oplysning om to store danske personligheder der er ved at gå i glemme-bogen. I slutningen af 1800-tallet rejste Carl Emil Sørensen til USA med sine forældre. I 1903 mødte han Henry Ford der så hans store talent inden for formstøbning, og blev en meget betroet medarbejder hos Ford, der var med til ud over udviklingen af værktøjer til støbning af bilmotorer, bl.a. den V8 motor der er i ambulancen, var han også med til at udvikle samlebåndet, der på den tid var helt ukendt. En anden dansker der bliver ansat også hos Henry Ford, vor William Knudsen, der var en mester ud i planlægning. Han stod for opførsel af flere samlefabrikker i USA, og da Europa også begyndte at vise interesse for Ford-biler, fik han overtalt Henry Ford, at det var en god idé at placere en samlefabrik i København. Den blev etableret den 25. juni 1919, og allerede i 1924 samlede man 140 biler om dagen, og der var 500 arbejdere og 100 funktionærer ansat. Eventyrer med produktion af Ford-biler i Danmark sluttede i 1966, efter at have produceret 325.482 biler. Hvor Ford T var den første model. Fabrikken i København solgte biler til det danske marked og til Færøerne, Island, Norge, Sverige, Finland, De baltiske lande, Polen og Tyskland. William Knudsen blev senere uvenner med Henry Ford og blev ansat hos General Motor, hvor en af hans første opgaver var, at udvikle en bil der prismæssigt kunne konkurrere med Fords. Herefter kom Chevrolet på markedet. Da USA’s præsident Franklin Roosevelt i starten af 2. verdenskrig besluttede at gå ind i krigen, kalder han William Knudsen til sig, og på baggrund af hans stor organisationstalent blev han betroet planlægningen af den amerikanske krigsproduktion. Imidlertid var der i efteråret 1941 indledt en omorganisering, der i januar 1942 førte til, at William S. Knudsen måtte indtræde som et af medlemmerne i en nyoprettet krigsproduktionskommission, men samtidig som den første civilist i USAs historie udnævntes til generalløjtnant. Det var et længere indslag om to danskere der er ved at glide ud i glemslen.

Vores brand- og redningsweekend har udviklet sig med gode, men for mange indslag, både for publikum, men også for os aktører, så det skal der ses på i år. Vi har også fået et godt samarbejde med Zonefly-lauget, sygeplejerskerne, doktor Hansen, de frivillige her på Nyvang, biler og mandskab fra Zone-folkene fra Helsingør, og fra Brandbilmuseet i Asnæs. Nævnes skal også dem der sørger for sminke, og laver røg i husene. Desværre regnede søndagen væk, så vi måtte stoppe før tid.

I forbindelse med julen deltog vi som noget nyt i et optog gennem Holbæk, sammen med andre foreninger.

Desværre er vi blevet ramt af sygdom i det forløbne år. Børge Schnack har det ikke så godt længere, så det er årsagen til, at han ikke er her i dag. Også tidligere Zone- og Falck-redder Gert Pedersen er grundet sygdom stoppet, vi er mange der savner dem her i lauget.

Her til slut vil jeg også nævne vores lille vognmandsafdeling, der omhandler kørsel med fejebladet. Det bliver primært udført af Jan, der har kørt vores bil til og fra automaler, kørsel for smedene, hente og bringe varmeblæsere til julemarkedet, hente ting der er doneret til Nyvang, også damptromleklubben har ind imellem behov for en kørsel.

Også i år vil jeg takke for et godt samarbejde med ansatte, frivillige, bestyrelsen og Zone-Redningskorpsets Venner, v. Frederik Madsen. Også en stor tak til alle dem vi samarbejder med, sammen med vores sponsorer.

Godt nytår til alle
Bjarne Hansen

Formand f. Zone/billauget på Nyvang