Nytårsparade Zonen Holbæk den 12. januar 2016

Formanden Bjarne Hansens nytårstale

Velkommen

I det forgangne år, er et helt særligt brev fra Zone-direktør Wiboltt dukket op. Det blev udsendt til alle Zone-stationer ved nytårstid 1962, hvor det lå klart, at Zonen fra 1. januar var holdt op med at eksistere som selvstændigt korps. Det er lidt ejendommeligt, at det først nu er kommet for dagens lys.

Daværende direktør for Zoneredningskorpset Wiboltt skriver bl.a.: “Jeg har gennemgået den samme krise og haft de samme følelser, som alle gamle medarbejdere, og jeg forstår, at overgangen kan have sine vanskeligheder, at enkelte må resignere for helheden, og at mange
ikke føler sig helt trygge”.

Det er stor åbenhed om følelser, udtrykt fra en direktør, i en hel anden tid, end den der er vores. Men hvad er det for følelser, Wiboltt udtrykker?

Hvad end man beskæftiger sig med, om det er praktisk eller administrativt arbejde, er det umuligt at undgå fejl, men i de fleste tilfælde lader fejlene sig rette, uden at der sker større skade. Sådan er verden ikke i redningskorpset. I redningsarbejdet, kan en forkert besked eller et overset symptom, betyde forskellen på liv og død. Derfor er arbejdet i redningskorpset også forbundet med følelser som skyld, skam og tvivl, måske endda ubevidst.

Min fortolkning af Wiboltts ord er, at han følte skyld. Han følte skyld overfor de mange medarbejdere, som trofast havde kæmpet for Zonens sag mod Falck, og som nu følte, at det hele havde været forgæves.

Heldigvis viste disse følelser sig hurtigt at være overvundet og tilmed viste sammenslutningen sit værd og betød en styrkelse af redningskorpsenes agtelse i befolkningen, en agtelse Falck lever højt på den dag i dag.

Vores arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner, har langt fra redningsarbejdets alvorlige karakter, og dog mærker jeg den samme glæde ved arbejdets fremdrift, som er redderen til del, i arbejdet i vores forening.

Jeg kan kun gentage fra sidste års nytårstale, at det er min fortsatte fornøjelse at være formand for denne mission. I 2015 kunne vi sætte hak ved etableringen af Flyve-tjenesten og i 2016 forestår færdiggørelsen af andre store projekter. Det vil jeg gerne takke alle for, udtaler Frederik Madsen

Så er det vi her på Nyvang kommer ind i billedet. Som Frederik udtaler, har også 2015 været et travlt år. Her i billauget har vi ud over de daglige åbningsdage deltaget i flere arrangementer, bl.a. Nyvang besættes, kørt studenterkørsel, der skete på baggrund af megen polemik, om vi skulle have fartskriver i de gamle biler eller ej. Nu har vi installeret fartskriver i Bedforden, så den skulle være lovlig til fremtidige studenterturer. Desværre må vi ikke køre med gæster på studenterladet mere.

Kølnerforden er kørt til et værksted ved Ålborg for at blive bygget tilbage til kranbil som den var fra ny i 1960, så den er ikke længere på Nyvang.

I 2015 har vi prøvet et nyt koncept til vores Brand og Redning, hvor vi ”indvier Zonestationen år 1930” og vi arbejder sammen med det nyetablerede Sygeplejerskelaug sammen med en læge, kaldet doktor Hansen, for at behandle de mange skader. Brandbilmuseet i Asnæs var også med, sammen med folk og biler fra Zonemuseet på Teknisk Museum i Helsingør.

Vi har også været i Roskilde en torsdag eftermiddag og aften, hvor der torsdag aften sommeren igennem på parkeringen ved Vikingemuseet samles gamle bil, motorcykler og knallerter. Vi var derinde med Zone-kranbilen, Røde Kors ambulancen, Wauxhallen og Sigfred Madsen i sin Chevrolet.

I starten af juni deltog vi på Dyrehavsbakkens åbningen af Korsbæk, hvor vi var inde med Zone- kranbilen og Røde Kors ambulancen, sammen med Sigfreds Madsens Chevrolet og Ole Rasmussens Ford V8. En god dag sammen med de kendte fra Matadorserien.

Her på værkstedet og i garagen er der blevet arbejdet flittigt med at istandsætte følgende biler – FordV8 ambulancen, Bedford brandbil, Ford A ladbil, og her på det seneste montering af nyt lad på Bedford lastbil.

Vi har også på baggrund af en donation af en søjlelift fra det tidligere SAAB værksted på Kalundborgvej, og med hjælp til at bore hullet fra Brøndborer firmaet Brøker fået etableret søjleliften her i værkstedet. Det bliver helt sikkert en lettelse for de gamle rygge, så de ikke i samme grad skal ligge på gulvet, når en bil skal have et eftersyn eller reparation. I det forgangne år har vi også modtaget tre gamle, men velholdte, sprøjtepumper fra Sct. Hans Hospital i Roskilde.

I det hele taget er vi meget taknemlige for, at der er nogle der tænker på os her ude på Nyvang, med gaver og donationer, der passer ind i den tidsramme vi er en del af.
Det er jo en gammel tradition her omkring nytår at komme med ønsker, og det har vi selvfølgelig også. Vi har længe ønsket os en rutebil, der også var en væsentlig del af livet på landet. Rutebilen, som ud over at køre mennesker rundt til arbejde, og handel i større byer, var den også med til at transportere mindre forsendelser og pakker, der så senere efter aftale kunne afhentes hos brugsmanden, smeden, eller vognmanden.

Der er lige nu en fin Bedford rutebil fra 1954 til salg. Så er der nogle der kender en eller flere sponsorer ville vi være mere end taknemmelige.

I det forgangne år har vi fået en lillebror her i Zonelauget, men absolut ikke en ubetydelig lillebror. Her tænker jeg selvfølgelig på Zone-fly lauget. Det er en aktivitet vi forventer os meget af i det kommende år.

Som mange sikkert kan huske blev Zone-fly hangaren indviet i 2015, men ikke med det fly, der skal have sin daglig placering her på Nyvang, da det manglede de sidste godkendelser for at måtte flyve. Det både tror og håber, formand Poul Eberhardt er på plads til den kommende sæson. Også flyvelauget har et stort nytårsønske. De kunne godt bruge flere medlemmer, og betingelsen for at blive medlem er ikke, man kan og må flyve. Nej, den er at man kan fortælle Zone flyvetjenestens historie. Og den historie formidler de nuværende medlemmer gerne videre til nye medlemmer.

Jeg vil gerne slutte med en stor tak for samarbejdet både med Nyvangs bestyrelse, direktør Keld Grinder-Hansen, alle de frivillige, og ansatte på Nyvang, de forskellige foreninger vi samarbejder med, og ikke mindst Zone-Redningskorpsets Venner, med formand Frederik Madsen. Uden ham, tror jeg ikke det var muligt at fortælle Zonens historie.

Jeg vil også takke alle de personer og virksomheder, der på forskellig vis har hjulpet med økonomi, gode prisaftaler og forskellige effekter vi har modtaget i årets løb.

GODT NYTÅR TIL ALLE
Bjarne Hansen
Formand for Zone/billauget på Nyvang