Nytårsparade Zonen Holbæk den 20. januar 2015

Formanden Bjarne Hansens nytårstale

Formanden Bjarne Hansens tale:

Jeg vil gerne byde alle velkommen til den tredje nytårsparade her på Nyvang i Frederik Madsens garage. En særlig velkomst til dig Frederik og velkommen til Keld Grinder-Hansen, som ny leder af Nyvang. Først vil jeg gerne takke alle medlemmer af Zone/billauget for deltagelse i endnu et travlt år med mange opgaver.

Lidt om året 2014:

Vi har kørt 24 bestilte ture og 3 studenterture i det forgangne år. Det skal dog nævnes at den éne studenter-tur kunne vi ikke gennemføre, grundet et ødelagt bagtøj på Bedforden. Turen med de unge mennesker blev dog gennemført med hjælp fra en vognmand i Glostrup. Det er så vidt jeg ved første gang vi har haft mekanisk nedbrud, så bilen ikke kunne køre den planlagte tur.

Ud over de mange kørsler, er der arbejdet flittigt på istandsættelse af Ford V8 ambulancen fra 1938 og Bedford brandbil fra 1949. Det er to store opgaver der kræver mange arbejdstimer, men vi forventer også alle, at der kommer et godt resultat ud af indsatsen.
Der har været en løbende vedligeholdelse af de øvrige biler, med bremser og trykluft på ”fejebladet”. Tænding på Ford T KTAS ladbil. Ombygning af ladet på Ford A ladbil, og så er der løbende problemer med tændingen på Ford A kranbilen, Røde Kors ambulancen har fået repareret dørene, der var ved at hænge i hængslerne. Et ønske for det kommende år vil være, at Wauxhal’en får nye støddæmper ved baghjulene, og det der burde være forkromet bliver forkromet, så den igen bliver en stadsbil.

Ved sidste års nytårsparade fortalte jeg at vi fra Velux Fonden havde fået 70.000 kr. til opførelsen af vognmandens vagtkontor. Som alle kan se er det sket, og det har stået færdig i hele åbningsperioden 2014. Arbejdet med at opføre vagtkontoret er som ved mange andre byggeopgaver i hovedsagen udført af Bjarne Nordahl, der dog også har fået hjælp fra andre af laugets medlemmer. Tak til alle.

2014 har været et travlt år på Nyvang, der kulminerede med den stort opsatte besættelses-weekend i Pinsen den 6. – 8. juni, hvor Holbæk Kommune også deltog sammen med Holbæk Teater og frivillige skuespillere, samt de der kom og ”besatte” Nyvang. Til dette arrangement havde vi hos Bushistorisk Selskab lånt en Chevrolet rutebil fra 1931, der sammen med Zone-biler fra Teknisk Museum i Helsingør og vores egne gjorde stor opmærksomhed. Her vil jeg gerne udtale en særlig tak for samarbejdet med folkene i Helsingør og Bushistorisk Selskab i Skælskør.
På Kulturkasernen spillede amatørskuespillere ”Matador”, og vi deltog ved premieren ved at stå med grise-handler Larsens ladvogn med ”grise” på ladet ved indgangen, hvor Ingeborg og Larsen bød velkommen. ”Matador” blev også spillet for de frivillige på Nyvang, ved en særforestilling.
Zone Fly lauget er kommet i luften, med Poul Eberhardt ved styrepinden. Landingsbanen er anlagt og flyhangaren er under opførsel. Det meste er udført af medlemmer fra Zonelauget.
OY-DYZ flyet er ved at blive sat i stand i AAA-klubben i Avedøre, og skal derefter stå i hangaren på Nyvang, og flyve herfra. En kommende aktivitet vi forventer os meget af her på Nyvang. Der forventes indvielse og flyvning søndag den 23. august Også her tak for jeres arbejdsindsats.
I starten af året blev vi bekendt med, at når vi kørte med varer eller mennesker på ladet af lastbilerne, er kørekort til lastbil ikke nok, vi skal have et blåt chauffør-uddannelsesbevis. Det blev til en uges uddannelse på AMU centret i Audebo, så nu kan vi køre lovligt.

Der blev indgået en aftale med Lars Kramer om, at hans Citroen fra 1922 skal være på Nyvang, uden nogen økonomisk forpligtigelse for Nyvang. Aftalen løber til 2020. Det der er vores store udfordring er, at vi har svært ved at få motoren til at køre i længere tid af gangen.

Vi var nogle stykker der kørte en tur til Falster for at se på en Bedford rutebil fra 1956, men det viste sig ved nærmere eftersyn, at den var for ringe.

I starten af året fik vi en henvendelse fra Zone-Redningskorpsets Venners formand, Frederik Madsen, om Ford V8 ambulancen kunne blive færdigrenoveret, så den kunne indgå i en udstilling, som Nationalmuseet er ved at planlægge, der skal fortælle om hjemtransporten af KZ fanger sammen med De hvide busser i slutningen af krigen. Det blev imidlertid ikke til noget, og det er vi ikke så kede af, for så skulle vi undvære ambulancen i ca. et år.

På årets generalforsamling i Zone-Redningskorpsets Venner i Helsingør, modtog foreningen en fane fra Danmarkssamfundet, hvor jeg slog det andet søm i som repræsentant for Zonelauget på Nyvang.

Vi fik sidst på året doneret en søjlelift, mod selv og grave den op, samt værktøj fra det nedlagte Saab værksted på Kalundborgvej. Jan Jensen, der var ejer af værkstedet, er vi meget taknemlig for, at han har tænkt på os her i billauget. En søjlelift er et ønske vi har haft i flere år.

2014 var året hvor gæst nr. 1.000.000 besøgte Nyvang. Det var søndag den 7. september. En stor dag for den familie der var den heldige. Familien blev selvfølgelig kørt rundt på Nyvang i Wauxhallen. Dagen blev dækket af TV-Øst og Nordvestnyt. Besøgstallet slog også i 2014 ny rekord, med 66.200. 3.502 flere end 2013.

Zone/billauget har i 2014 fået 4 nye medlemmer, det er Ole Rasmussen fra Tuse Næs, John Parbst fra Gørlev, Frank Rundqvist fra Vipperød, og Sten Rasmussen fra Gadstrup.
I år skal vi igen holde brand- og redningsweekend. Det er weekenden den 29. – 30. august. Hvor vi prøver med et nyt indhold i ulykkerne. Vi skal også deltage i husflid- og håndværkerweekenden den 16. – 17. maj.

Zone-Redningskorpsets Venners formål er, at bevare mindet om Zone-Redningskorpset og dets medarbejdere. Dermed er vores formål også at bevare mindet om de værdier, som korpset bestod af, og ikke mindst glæden ved at hjælpe andre.

Også i år en stor tak til de virksomheder der har bidraget med gode prisaftaler, og enkelte personer der har bidraget med genstande, der gør vores samlede historiefortælling mere nuanceret. Uden denne hjælp var vi ikke nået så langt, hverken med huset eller bilerne.
Til slut vil jeg ønske, at alle vi frivillige på Nyvang, sammen med personalet og bestyrelsen også i 2015 vil få en god sæson, med godt samarbejde mellem alle parter. Det gælder også Zone-Redningskorpsets Venner.