Billede fra de første år i køretøjsgruppen. Restaureringen af en Bedford-sprøjte fra Zonen i Slemminge og Maribon er påbegyndt

 

Nyhedsbrev Zone-lauget 29. april 2011:

En ny sæson er begyndt, og der er igen liv på Nyvang. Stemningen er først helt rigtig når de besøgende er en del af livet i Nyvang. Vinteren har været en meget travl tid, med gang i mange store og små opgaver, og opgaverne har været mangfoldige, og udført under mildt sagt, ikke under de bedste forhold, så der er bestemt ikke noget at sige til, at alle glæder sig ubeskriveligt til, at Frederik Madsens Vognmandsforretning og Zone-redningsstation står færdig. Det kan kun gå for langsomt. Som det ser ud lige nu, så skulle der være penge til at råhuset kan påbegyndes i år, og forhåbentligt være færdigt så vi kan til den kommende vinter kan have en håndfuld biler under tag. Næste år regner vi med at der er penge til den indvendige del af byggeriet, og forhåbentlig kan indvielsen finde sted i 2013.

En af de opgaver der har været arbejdet på er opbygningen af kranbil 463. Den kom på grund af nogle misforståelser skævt fra start, men de er ryddet af vejen, og vi kan nu nu komme videre. Det er en stor opgave, så den bliver ikke færdig “lige om lidt”.

Mercedes studenterbilen er i så ringe stand, at det længe har været et ønske at finde en afløser, og med købet af “Kølner Forden”, kom muligheden, planlægningsarbejdet af opbygningen er i gang, og en de muligheder der kigges på, er at den ved hjælp af et veksellad kan løse to opgaver, den ene at vise, hvorledes bilen oprindeligt tog sig ud som kranbil, og den anden ved hjælp af et veksellad, at fungere som studenterbil. Intet er afgjort, men det bliver spændende at se hvilken løsning det ender med.

Igen i år vil der blive afholdt en brand og redningsweekend, i samarbejde med drengene i Helsingør, her bliver der som tidligere mulighed for at se hvorledes det gamle materiel fungerer, det bliver i år den 2. og den 3. juli 2011, så husk at reserver en dagene til dette storslåede arrangement.

Programmet kan hentes på Nyvangs hjemmeside, www.andelslandsbyen.dk, her kan man også se sæsonens øvrige program og videoklip om livet på Nyvang.

Poul Wissing
Zonelauget
Nyvang

 

Fars Dag 2010 22. august 2010:

På Fars Dag på Teknisk Museum i Helsingør, lørdag den 5. juni 2010, deltog Nyvang med 2 køretøjer og dertil hørende chauffører, Poul Wissing og Robert Schøitt. Det bliver mere og mere almindeligt, at Nyvang og Helsingør deltager i hinandens arrangementer, det er en meget glædelig udvikling, da vi beskæftiger os med de samme ting, nemlig at bevare Zonens historie og de effekter, der er dukket op, og dem der måtte komme til.

Det var med særlig stor fornøjelse, vi tog til Helsingør hvor vi havde en rigtig hyggelig dag. Der blev rig lejlighed til at snakke sammen ind i mellem de mange aktiviteter der foregik dagen igennem. Højdepunktet var nok bilknusning ved hjælp af en tanks, det var virkelig noget der kunne trække især drengene både de store og de små til. Pigerne var helt tydeligt ikke helt så begejstrede, men det er nok meget naturligt mest for drenge.

Derudover myldrede det med køretøjer i alverdens afskygninger, dampbiler, motorcykler, mere almindelige biler og ikke mindst Zonens gamle redningskøretøjer.

Det var en dejlig oplevelse og vi glæder os allerede til næste fars dag 2011.

Poul Wissing
Zonelauget
Nyvang

 

14. august 2009

Røde Kors Ambulance på besøg på Samsø i weekenden 3.-5. april 2009 i forbindelse Samsø Redningskorps 75 års jubilæum og indvielse af en ny redningsstation. Røde Kors Ambulancen, en Ford A leveret i 1927 hvor den blev opbygget til ambulance, blev indregistreret første gang 1928 i Holbæk, hvor den kørte til 1939.

29. juni 1939 blev der indgået en kontrakt mellem Dansk Røde Kors Holbæk afd. og vognmand Kæthius Sørensen, Tranebjerg, Samsø i følge hvilken automobilet overlades til Hr. Sørensen til sygetransport og må kun benyttes til sådan. Automobilet overlades Hr. Sørensen i god og komplet køredygtig stand med godt gummi og fornødne reservedele samt en fortegnelse over det til ambulancen hørende sanitetsmateriale.

Ford A Ambulancen kørte sygetransport på Samsø i perioden 1939 til 1954, her fik den kælenavnet ”DEN KVIKKE”.
Herefter blev den solgt til en landmåler og blikkenslager, den blev da malet om i en mørkegrøn farve. Ender så i en lade som legehus m.v., kommer herefter til Billund som næsten samlesæt, her bygges den op igen som ambulance og kommer så i restaureret stand til Falck-Museet, der nu har udlånt ambulancen til Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang, så nu er ringen sluttet.
En interessant lille ting skal tilføjes. Under Zone Laugets redningsweekend, omtalt andet sted, mødte jeg en dame som spurgte til ambulancen, efter en forklaring om hvor den havde været, fortalte hun at hun blev født i Røde Kors Ambulancen 26 marts 1947, på landevejen mellem Nordby og Sygehuset i Tranekær. En interessant oplysning.
Poul Køster   

12 august 2009

Poul Køster skriver mindeord om Asger Nejsum, medlem af Zone-lauget i Andelslandsbyen Nyvang, der afgik ved døden 5. august 2009.

Asger var uddannet som maskinarbejder, men valgte at etablerede eget autoværksted. Asger var derfor et skattet medlem af vort laug, med mange talenter der kom til udtryk når vore gamle køretøjer skulle serviceres.

Asger havde en dejlig måde altid at spørge interesseret til, hvad vi andre foretog os, var det rejser, bøger vi talte om eller andre emner, ja så var det dejligt, at han spurgte til det.

Asger var også den, der havde en god humor, fik os til at le/grine, men Asger var også den, der kunne være ”vanskelig”, ville kun, hvad han syntes, der var væsentligt, en mand med mange facetter.

Tirsdag 4. august var Asger som sædvanlig at finde i og omkring vort værksted på Nyvang, dog lidt mere stille end han plejede. Tirsdag aften ringede Asger til Poul Wissing for at tale med ham om forskellige ting og som Poul udtrykte det, en god samtale.

Poul var derfor en af de sidste personer Asger talte med.

Asgers hustru, Kirsten, fandt Asger død onsdag morgen.

Vi føler med Kirsten og familien.

Æret være Asger’s minde.

På vegne af Zone-lauget, Nyvang.

Poul Køster

 

Nyhedsbrev Zone-lauget 12. august 2009

Foråret ligger bag os, og sommeren er nu næsten overstået, aktiviteterne i Zone-lauget har som sædvanlig været mange, og er bestemt ikke overstået.

Først var der, som sædvanligt åbningen af Andelslandsbyen Nyvang, alt rullende materiel var ude, og må jeg sige, som sædvanlig med et par nedbrud på køretøjerne, men ellers en festlig dag.

Bilerne har også været ude i flere andre ærinder, hvilket jo betyder eftersyn og reparationer, (næsten til glæde ), for så er der travlhed på værkstedet. Det gør nu heller ikke noget for Zone-lauget Nyvang er nu på 21 personer, ekspertisen rækker over vore dygtige mekanikere til nogle med forstand på metal, nogle med en tømrer/snedker baggrund og andet. Så vi kan dække over et stort spekter, det kommer os til gode på mange måder.

I særdeleshed nu hvor vi har fået byggetilladelse til ”Frederik Madsen, Vognmand” garageanlægget, ved siden af Høng Zone stationen. Udgravning af grunden og støbningen af fundamentet forventer vi igangsat her i efteråret. Planen er så at begynde selve byggeriet næste sommer.

Igangsætningen nu skyldes flere ting, først og fremmest fordi vi har været i stand til at sætte penge fra studenterkørselen ind på end ”øremærket” konto til garageanlægget. Dernæst at Holbæk Kommune som ejer en del skov, har doneret os alt træ til opførelse af bygningen, værdien heraf er ca. 120.000,- Dkk. ekskl. moms., dertil lægges vores egen arbejdsindsats, så alt i alt har vi ca. 1/3 af byggeomkostningerne hjemme. Der søges forskellige fonde, Københavns Vognmandslaug har givet et mindre beløb, og vi håber naturligvis at flere følger efter. For os er det en naturlig udvikling med dette garageanlæg, inkl. en bolig til vognmanden, for at vise det historiske i hvordan en mindre Zone Station kunne se ud.

Næste opgave er så her over vinteren at sætte nye lad på vore studenterbiler, de er nemlig blevet for små til de nye klassestørrelser, vi skal op på 30-32 personer på ladet. Desværre fik vi ikke så megen kørsel i år af samme grund. Men en opgave vi løser i samarbejde med A-Plus synshallen.

Så har vi lige lagt en helt fantastisk weekend bag os, Zone-weekend 1.-2. august som blev holdt under mottoet ”Zonen redder liv”.

Vi præsenterede for et meget stort publikum, ca. 550 om lørdagen og ca. 500 om søndagen, et arrangement med alt hvad redningsarbejde i trediverne og fyrrene indebar, og alle var meget begejstrede. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Køretøjsgruppen i Helsingør, Falck fra Holbæk samt to meget dygtige sminkører fra Beredskabsstyrelsen i Tåstrup.

Vore figuranter var så flot pyntede, at det var nødvendigt med information til publikum om, at det ikke var rigtige ulykker, dog var der et par børn, der var noget betænkelige.

Det hele begyndte med et alvorligt automobiluheld i alleen op til Nyvang, en personbil kørte ind i et træ, føreren blev delvist kastet ud af bilen, temmelig alvorlig såret. Zonen rykkede ud med to ambulancer, tilså den sårede og fik ham på hospitalet. Zonens kranbiler sørgede for at borttransportere det beskadigede automobil. Laurits betjent optog naturligvis rapport.

Næste alarm kom, da der skete et voldsomt overfald på brugsuddeleren i Trønninge Brugsforening, det var så realistisk at en tilskuer ville stoppe røveren, hvilket resulterede i at vinduet i butiksdøren blev slået ud. Røveren forsvandt med pengekassen og gemte sig efterfølgende i den nærliggende skov.
Brugsuddeleren var hårdt såret i bl.a. hovedet og den ene arm, men Zone-Redningskorpset var hurtigt fremme, tilså patienten, og under behørig overvågning bragt på hospitalet, en dreng måtte derfor hjælpe med at bruge udrykningshornet.
Laurits betjent eftersatte med hund den flygtede røver, fandt ham i skoven, lagde ham i håndjern, og en patruljevogn bragte fangen til arresten.

Tro det eller ej, kort efter gik alarmen igen, flere tilskuere kom løbende hen til Høng Zone-stationen for at slå alarm om en brand i en bygning bag Brugsforeningen. Vagthavende på stationen slog alarm og sendte brandbil og ambulance med mandskab til brandstedet. Brandsirenen lød og brandfogeden blev tilkaldt, og han alarmerede via borgerligt ombud en ekstra sprøjte anbragt på en landbrugsvogn trukket af en grå Ferguson. Også brandmedhjælpere blev tilkaldt, de kom løbende med branddaskere. I løbet af kort tid var branden nedkæmpet.

”Zonen redder liv” var mottoet for aktiviteterne, så næsten samtidig med branden, kom der en alarm fra husmandsstedet, husmandskonen var blevet forbrændt, og da alt materiel var engageret andet steds, blev en Røde Kors ambulance rekvireret til denne opgave.

Det hele var så realistisk og alle vore folk agerede så professionelt at succesen var hjemme, armene kunne næsten ikke komme ned igen.

Glæden var også, at den efterfølgende grillaften i parken blev så vellykket.

Tak til alle medvirkende, og specielt tak til folkene fra Helsingør for god inspiration og samarbejde, vi glæder os til næste års ”optræden”.

På Zone-Laugets vegne.

Poul Køster

  

Nyhedsbrev Zone-lauget oktober 2008

Her på Nyvang har vi i det hidtil kaldte Veteranbillauget drøftet et mere retvisende navn for vore aktiviteter. I ZR regi kaldes vi ”køregruppen”, på Nyvang kaldes vi som nævnt Veteranbillaug, det er på mange måder en meget god betegnelse for vore aktiviteter. Men vi beskæftiger os med andet og mere end at køre i bilerne, en meget stor del af tiden bruges på at reparere, vedligeholde og selvfølgelig køre. En stor del af tiden bruges dog også på formidling af ZR historie, og alle guider på Nyvang er udstyret med tekst om ZR, som guiderne flittigt bruger under rundvisningerne.

Vi i ZONE-Lauget Nyvang har også fået vor egen ZR mand på alarmcentralen i Høng-stationen på de store publikumsdage, (en tidligere Falck-redder). Vi er ligeledes begyndt at udføre ”redningstjeneste” med ZR køretøjerne på de store dage. Se beskrivelse af en sådan event andet sted.

Så derfor mener vi, at en mere direkte henvisning til de aktuelle opgaver må være ZONE-Lauget Nyvang.

Der har i sommer været afholdt sommerfest for føromtalte laug, en fest der varede det meste af en weekend, selvfølgelig på grund af telteopstilling/nedtagning med følgende afprøvning af øl- anlæg!

Mange gode oplevelser sommeren over, og nu her i eftersommeren/efteråret har vi taget fat på udskiftning af manifolden på kranbilen, pakningen gik og manifolden blev skæv. En ny er nu monteret og motoren ”spinder”.

Ford V8 studenterbilen er også under kærlig behandling, finéren i styrehuset udskiftes, ledningsnettet udskiftes , der var jo en lille brand i ledningsnettet tidligere, og så skal den til syn her i november.

Ellers er vi i gang med de almindelige vinterklargøringer af vognene.

Første møde med arkitekt om skitser af vor vognmandsforretning , FR. MADSEN- Vognmand. Denne bygning vil komme til at ligge ved siden af Høng ZR stationen, og blive bygget i samme stil. Udseende meget lig stationen på Teknisk Museum, dog med den forskel, at vi bygger med tagetage, hvor vognmandens bolig er. Det er vort håb at indkøbe det meste af træet i vinter, få det skåret op på Nyvangs savværk og lagt til tørring og måske starte byggeriet i 2010/11.

Tankerne om dette byggeri er en direkte følge af bl.a. indtægterne fra studenterkørsel, der danner mulighed for at søge fonde m.m. om tilskud.

Vi ønsker at ZR bliver så stor en del af det landsbymiljø der tegner sig mere og mere på Nyvang, og det kan måske være med til at ZR-Venneforeningen får flere medlemmer, det er jo Frederik Madsens ønske og kan vi ad denne vej hjælpe til dette, er vi på rette vej. Pt. er vi nu 16 aktive i ZONE-lauget Nyvang, men der er plads til flere.

Nu nærmer julen sig, vi ligger ikke på den lade side. Vi er naturligvis deltagere i juleoptog, bl.a. på Amager med tre biler, hvor vi får mulighed for lidt PR for Zone-Redningskorpset.

Poul Køster

     

Beredskab og Udrykning på Nyvang oktober 2008

Zone-Redningskorpset i Høng Zone stationen på Nyvang fik i forbindelse med høst weekenden, bevist at beredskabet fungerer. Den af KTAS folkene installerede alarmcentral var i brug i forbindelse med to hændelser.

Den første alarm lørdag var til et automobiluheld i alleen op til Nyvang, ZR redningsfolkene kørte med udrykning til undsætning, ydede førstehjælp til den bevidstløse chauffør i uheldsbilen og bragte patienten til ”hospitalet”.
Det skadede automobil blev af ZR kranvognen bragt bort.

Anden alarm kom kort efter. Én af husmandskonerne havde været uheldig med det varme vand på komfuret, fik derfor en lettere skoldning på venstre arm. ZR redderne ydede hurtigt førstehjælp og bragte patienten til ”hospitalet”.

Begge patienter blev udskrevet samme dag uden mén. og sikke et held, for til publikums store bevågenhed gentog de samme to uheld sig mærkværdigvis også om søndagen!

Sådan et par events blev i første omgang taget alvorligt, publikum prøvede at trække den ”bevidstløse” chauffør ud af automobilet, han gjorde sit bedste for i sin ”bevidstløse” tilstand at få dette afværget. Ja, det er ikke nemt, når man gerne vil hjælpe.

Ellers har veteranbillauget, som nu tæller 16 aktive personer, nok at se til. Foruden varetagelse af Zone-Redningskorpsets Høng station med materiale og formidling af ZR’s historie, er to biler under opbygning, brandbilen fra ZR stationen i Maribo, en 1949 Bedford.

Lauget har fra nu afdøde vognmand Svend Hansen, Holbæk Turistfart, modtaget en Vauxhall Victor, 6 cyl. personbil. Denne er under en større opbygning end først antaget. Senere vil den indgå som stationslederbil.

Nyvang har anskaffet en Volvo lastbil (fejeblad) der bruges flittigt til mange, mange transporter af diverse materialer og vogne, således at vi kan spare de gamle biler for længere landevejskørsel.

Nu stunder vinteren til og så er det klargøring af samtlige køretøjer, nogle har været meget i brug og trænger til en solid gennemgang så vores lift er nu helt uundværlig.

Det er en fornøjelse at komme på Nyvang om tirsdagen og se Veteranbillaugets mange medlemmer arbejde med køretøjerne, der sker virkeligt noget, kom gerne og se med.

Poul Køster

  

Nyhedsbrev Veteranbillauget Nyvang Juli 2008

En lang god forårssæson er nu bag os og her på Nyvang har køregruppen været rigtig godt i gang med mange, mange aktiviteter.
For at tage det lidt fra ”oven” så har køregruppen skiftet formand, jeg blev desværre ramt af sygdom i vinter men Poul Wissing tog omgående over, hvilket var rigtig godt. P.W. tager måske lidt for hårdt fat, jeg håber han kan holde til det, så tak for det Poul.
Af andre nyheder skal nævnes at vi har købt en firesøjlet lift, mon ikke det var godt, så skal de gamle ikke ligge og rode på gulvet længere og så ikke mindst sikrer det en væsentlig bedre service på bilerne.

Næste investering er at Nyvang har anskaffet et ”fejeblad” så vi kan transportere bilerne bedre over lange afstande, en investering Nyvang allerede har haft stor glæde af. Folkene i køregruppen har så godt nok fået flere opgaver at tage vare på, men det er OK.

Så er der alle køreopgaver der gør det hårde arbejde sjovt, først med alt disponibelt materiel til åbningsdagen af Nyvang, så Ford V8 Ambulancen til filmoptagelse i forbindelse med Flammen & Citronen, deltagelse i indvielse af SEAS – NVE nye forsamlingshal, kaldet Elverhøj, SEAS- NVE kalder alle deres afdelinger op efter høje rundt om på Sjælland. Her deltog vi med flere køretøjer der selvfølgelig gav stor opmærksomhed, vi fik talt med mange mennesker og fortalte ZR historie.

Samme sted (Svinninge) var vi igen inviteret af Holbæk kommune til første forevisning af den nye Holbæk film. Denne gang igen med flere køretøjer.
Så kom den længe ventede nye vej fra Holbæk og ud til Nyvang, Vej og Park i Holbæk inviterede køregruppen med til indvielsen, vi deltog naturligvis med alt disponibelt kørende materiel.

Et hold har også været på Græsted markedet med et køretøj, deltagelse med flere køretøjer i Holbæk-løbet til stor fornøjelse for alle.

Vi i køregruppen på Nyvang der tager vare på ZR’s materiale har også haft glæde af en anden gruppe på Nyvang, KTAS folkene. De har etableret alarmcentralen i ZR redningsstationen så vi nu på lystavlen kan vise vor alarmen går til. Stor tak til KTAS lauget.

Som tidligere bekendtgjort mødes køregruppen hver tirsdag hele året, der hersker en speciel tone folkene imellem, en omgangsform der måske kan minde om omgangsformen på stationerne i gamle dage? Men er åbenbart en form der falder i godt jord, vi er nu 15 aktive i lauget og gennemsnittet for fremmøde er lige omkring de 10 hver gang, ganske flot.

Så har vi alle fået ZR kedeldragter, et godt tiltag som folk er glade for og gerne promenerer i. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os uniformer til alle, det kommer måske.

Studenterkørselen er nu overstået, 11 ture i alt, ingen uheld med materiellet takket været køregruppens store indsats for at sikre bilernes bedste tænkelige tilstand.

Og så var der igen i år stor ros fra en student for, citat – En helt fantastisk tur, den bedst tænkelige, tak til Peter C. fra 3 D. Solrød Gymnasium. – citat slut.

Og så fik vi besøg af formanden Frederik Madsen, det var en rigtig glædelig ting, der blev drøftet mangt og meget og vi har et ønske om at næste gang FM kommer til Nyvang er der mere tid til rådighed. I særdeleshed fordi vi alle meget gerne hører FM fortælle om hele hans baggrund for oprettelse op ZR museet, en meget interessant historie om en drengs store entusiasme der udviklede sig til det vi ser i dag på Teknisk Museum i Helsingør samt her på Nyvang. Det ser vi frem til Frederik.

Eftersommeren og efteråret bringer forhåbentlig lige så mange gode oplevelser med sig , der er under alle omstændigheder nok at tage fat på.

Et lille ønske fra mig personligt er en mindre folder der fortæller om ZR’s historie og som vi kan uddele når vi er til alle de mange arrangementer rundt omkring. Det kan måske animere nogle til at blive medlemmer i ZR vennerne ?

Poul Køster

 

Mindeord Ole Ravn november 2007

Ole Ravn, aktiv gennem mange år, ja faktisk siden Andelslandsbyen Nyvang startede, er desværre død alt for ung. Ole blev 62 år og var meget engageret i ZR’s aktiviteter på Nyvang. Han var der tidligt og sent iført uniform eller arbejdstøj for at formidle ZR historie, køre med bilerne eller reparere ledningsnet-udskifte pærer-justere dynamo-vaske, pudse o.s.v.. Ole var en stor del af kameratskabet i automobillauget og vi vil på mange måder savne hans entusiasme for at sikre bilerne så originale som muligt. Vi vil også savne hans humor, der særlig det sidste års tid ofte blev rettet mod det uungåelige. Han sagde tit “jeg kommer på tirsdag hvis ellers vor Herre vil det”. Denne gang ville vor Herre det anderledes. Ole var på Nyvang søndag 21. oktober, men døde mandag 22. oktober. Ole har kørt den sidste udrykning. Æret være hans minde.

Poul Køster,
Formand for Køretøjsgruppen Nyvang

 

Nyhedsbrev Veteranbilslauget Nyvang

Det går godt fremad, vi er blevet et par stykker mere i gruppen, så vi nu er 13 + 2 i backinggruppe. D.v.s. booking af studenterkørsel og hvad det indebærer og vor nye lille brochure udsendt til 42 gymnasier og HF.
Bedford brandbilen går det fremad med, den har nu været på en lille køretur, så mekanisk er den ok. Der mangler så alt det kosmetiske og her er der lang vej endnu.
De øvrige køretøjer har været på forskellige ”udrykninger” til filmoptagelser, deltagelse i Holbæk løbet og repræsentanter ved Odsherred Brandmuseums indvielse. Vinterklargøringen er i fuld sving og da vi har indkøbt en fire-søjle lift, ja så går det meget nemmere med eftersyn, smøring, reparation m.m..
Frivillig-gruppen er nu bredt repræsenteret af flere faggrupper så vi er ”dækket” godt ind til at vedligeholde og reparere snart sagt alt på bilerne.
Studenterbilerne har gennemgået en større omgang her i efteråret og er klar til næste sæson.
Zone-Redningskorpsets Høng-station har vi været nødsaget til at skifte alt træværket ud på sydgavlen. Her har Nyvangs savværk været behjælpelig med at skære ”rigtig” træbeklædning op til os. Bygningen er nu igen flot og nymalet med nyt Zone skilt på facaden.
Poul Køster
Formand køretøjsgruppen Nyvang

 

Nyhedsbrev Veteranbilslauget Nyvang august 2007

Ladet på Ford V 8 brandbilen er ved at blive fornyet, den vil få malet sidderne på ladet så de fremstår pænere. Ford V 8 ambulancen har fået renoveret benzintanken, tændingsanlæget er fornyet. Røde Kors Ambulancen får nyt luftfilter og en hovedafbryder er monteret.
Lørdag og søndag 1. og 2. september kører begge studenterbiler passagerer til Holbæk Messen, og vi uddeler brochurer om studenterkørsel.
Ford V 8 Ambulancen deltager lørdag 1. september i en foto optagelse om og med gamle damptog.

Bedste hilsener

Poul Køster

   

Nyhedsbrev Veteranbilslauget Nyvang oktober 2006

Der har i år været temmelig mange opgaver at løfte på vore gamle biler, det første vi fik konstateret var at den motorolie der har været anvendt var til moderne motorer, altså motorolier der virkelig renser ud og dermed forøger olieforbruget. Dette er med hjælp fra firmaet ELF nu rettet til ”rigtige” olietyper.(Benzin& diesel  er forskellige  ).

Dernæst havde vi for meget slidtage på visse dele på grund af smørefedt med grafit, det er også rettet.

Dernæst tog vi fat på studenter bilerne, Forden og Mercedes lastbilen , sædearrangementerne blev efterset, planker udskiftet og i begge biler blev midterbænkene omkonstrueret således at vi nu kan have 22 + 4 i Forden, og 22 + 1 i Mercedes lastbilen. En bremsecylinder på Mercedesen var rustet helt sammen og efter en del søgen fandt vi én i Tyskland. Med den monteret samt nye belægninger trode vi alt var OK, men nej da vi begyndte studenterkørselen ville bremserne ikke slippe. Det gav en del nattearbejde, det viste sig at en udluftningsventil var helt tilstoppet.
En time før vi skulle af sted med Forden ville den ikke starte, strømfordelerdækselet var revnet, heldigvis havde vi et fra en gammel motor der passede, så med den monteret samt nyrenoveret udstødningsmanifold, ja så kører den som en drøm.
Det er her på sin plads at sige tak til chaufførene og de mekanikere i kørelauget der brugte mange timer , og nattetimer, på at sikre vi fik gennemført alle ture.

Vi har også været så heldige at få den gamle 1928 Ford A Røde Kors ambulance til Nyvang fra Falck museet på Egeskov, ambulancen havde lidt mangler ved ankomsten og et par enkelte ting skal færdiggøres, bl.a. udstødningen, indsugningsfilter, vinduesviskermotor udskiftes (er anskaffet) og en dør rettes op.
Men den er bare så flot og et godt trækplaster.

I årets løb har Ford V 8 ambulancen været temmelig aktiv , og tjent pænt hjem. Den har kørt til jubilæumsfest, skuespil ,lokal arrangementer i omegnen og ikke mindst bragt Falck stafetten  fra  Nykøbing Sj. Til Holbæk, med stor mediebevågenhed.
Desværre er ambulancen i dårlig stand i , rust i vanger og forbro, rust i siderne og en dør og ikke mindst er der begyndt råd i træværket bagest i vognen.
Vi har fået tilsagn om beløb på ca. 75.000,- DKK ( incl. vort eget bedrag ) men mangler et tilsagn fra teknisk museum på 25.000,- DKK. Før vi kan gå i gang med renoveringen. Denne ambulance er et klenodie og den sidste af slagsen, den bør bevares for eftertiden.

Vor Ford AA 1929 kranbil har ligeledes været i brug fra tidlig forår, først for at trække Ford A 1928 ambulancen det sidste stykke ”hjem” til Zone museet på Nyvang. Denne begivenhed var så interessant at TV 2 øst sendte en reportage om dette flere gange.
Kranbilen har også  været på assistance et par gange hvor uheldige gæster enten ikke kunne starte, eller direkte kørte i grøften. Ford kranbilen klarede opgaverne til ug plus.

Bedford brandbilen fra 1949 går det pænt fremad med, motoren er monteret, og har været prøvestartet, bremserne renoveret foran, køleren sendt til reparation, instrumentbrættet har fået svejset en del huller til og torpedo og instrumentbræt er  malet. Nu venter vi så på at få Ellehammer frontpumpen leveret. Desværre mangler der en del vitale reservedele før vi kan sige den motormæssig er helt klar, vi arbejder hårdt for at finde disse dele.
Vi er nu 10 mand i kørelauget på Nyvang, mødetid hver tirsdag kl. 10,00 til ja ah, og der p.t. nok at se til med bilerne.

Med hensyn til Høng Zone bygningen så nærmer tiden sig hvor portene trænger til en kraftig renovering, så skulle der mellem vennerne være et par aktive ”træfolk ” der kunne tænke sig at komme på Nyvang og hjælpe med dette projekt vil vi tage imod med kyshånd.
Høng Zone station der nu rummer de to ældste biler , Ford A 1928 Røde Kors ambulancen og Ford AA 1929 kranbilen er en stor publikums tiltrækker, rigtig mange har givet udtryk for at kunne huske ambulancen fra tiden i Holbæk, og lige så mange kan huske den fra tjenesten på Samsø, jo vi er stolte af at have den her på Zone Stationen.
Poul Køster

  

Nyhedsbrev Veteranbilslauget Nyvang september 2005

Så er der igen gået et par aktive måneder i lauget vi har været heldige med studenterkørselen i Zone bilerne, det var hårdt men gav også gode oplevelser, selvom der blev brugt nattetimer på blandt andet reparation af bremserne på Mercedesen. Dette gentog sig i øvrigt igen da vi skulle ha’ den til syn, den blev godkendt.

Ford V 8 Ambulancen er ligeledes blevet synet og godkendt, men desværre med en større reparation af bremser og bremsetromler til følge, C 1881 bliver den nye nummmerplade som vi jo nok skal vente en tid på at få.

Alle bilerne har kørt meget i sommer og det er mig en glæde at køre bøgerne fungerer for at vi kan følge den enkelte bil, så vi kan komme med en god statistik for vore aktiviteter.
Udformningen af køre bøgerne skal nok gennemgå en revision, men det tager vi en snak om senere.

Rummet hvor brandbilen står har nu fået tag på, Flemming Asger og Ole har været flittige med at sætte hylder op, anbringe alt det vi hentede hos Frederik Madsen, nu skal vi så bare have den sidste del af indretningen på plads samt ryddet op.

I kørelauget er vi blevet et par medlemmer mere siden sidste nyhedsbrev, Jesper Bering har meldt sig til lidt kørsel, Poul Erik Christoffersen og hans makker Svend Erik Hansen der begge er mekanikere kom med her i august og tog omgående fat på at udskifte manifolden på Ford V 8 brandbilen, så hjertelig velkommen til de tre nye.

Zone-Museet i Helsingør blev besøgt på foranledning af Frederik Madsen, det blev en rigtig interessant tur hvor vi hilste på Uffe der er stærkt engageret i opbygningen af Zone-Museet.

Det gav inspiration at se hvor flot museet er opbygget, og hvordan bilerne ”stråler”. Vi må derop igen en anden gang.

Nu stunder efteråret til og bilerne skal gøres vinterklare, og vi skal i gang med renoveringen af Bedford brandbilen, der kommer en motor mere til den og jeg forventer at gearkassen også dukker op, et stor og spændende arbejde ligger foran os, men med Poul Erik og Svend Erik som eksperter bliver vi vejledt til et godt resultat.

Zone-Museets bygning på Nyvang trænger også til en kærlig hånd, vi har talt en del om portene som bør ændres i ophængene således at de kan passere forbi hinanden og være ”parkeret ” i åben tilstand så begge port åbninger er helt åbne, Frederik Madsen har givet udtryk for at bagvæggen i bygningen lukkes lidt tættere så det ikke støver så voldsomt ind på materiellet.

Jo, der er nok at se til og med den gode og sjove tone vi har imellem os i lauget tror jeg på at vi kan nå en del af alle de opgaver vi har foran os.

Tak for en god sommer.

Poul Køster