Original sprøjte fra Zonen i Maribo i garagehallen, restaureret af køretøjsgruppen på Nyvang
Kombineret Zonen-station og Vognmandsforretning kan opleves i Oplevelsescenter Nyvang
I årene fra 2011 til 2013 har køretøjsgruppen opført en større bygning, som er indrettet som kombineret Zonen-station og Vognmandsforretning i 1950’erne.
I mange mindre provinsbyer var det helt almindeligt, at Zone-lederen foruden Zonen-station også drev anden form for virksomhed, typisk som vognmand. Foruden nogle lastbiler og personvogne,
som hører til vognmandsforretningen, har selve Zone-stationen to køretøjer: en ambulance og en sprøjte.
Formålet er at vise en kombineret Zonen-station og Vognmandsforretning i provinsen i 1950’erne.

Formanden for Zonen Holbæk Peer Kristjansen skriver i sin jule- og nytårshilsen 2023:

Kære kolleger

Året er ved at gå på hæld. Jul og nytår nærmer sig. Det betyder også at sæsonen 2023 er forbi på Nyvang.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke jer alle for det arbejde og det engagement, I alle lægger for dagen, i det daglige arbejde – om tirsdagen og i sæsonen alle vagtdagene.
På grund af alles ihærdighed, har vi fået udrettet rigtigt meget i 2023.
Den nye garagebygning er snart lukket – 2 porte er lavet og næsten sat op.
DKW-en er næsten klar til syn. 
Røde Kors ambulancen er klargjort og kørt til maler.
Alle vores køretøjer har kørt hele sæsonen uden problemer.
Uniforms depotet på loftet er næsten færdigt, og der er styr på alle vores kedeldragter og uniformer.
Vi har holdt rutebilen kørende næsten hele sæsonen, og der er begyndt reparation af den for næste sæson.
Det er lykkedes os i år at få gjort frokoststuen rent hver uge.
Vi har holdt 2 sammenkomster over året med god mad.
Garagen har været åben hver dag, hvor Nyvang har haft åbent.
Lauget og bilerne har deltaget i alle arrangementer som har været afholdt i Nyvang regi.
Der er kommet en ny bil i garagen – Ford kranbilen – som vi skal have samlet.

Jeg vil også benytte lejligheden til, at ønske jer alle og familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Tak til alle jeres koner og familie for friheden til, at vi kan få lov til hygge os  sammen i garagen.
Jeg ser frem til det kommende år og den kommende sæson med glæde og forventning.

Der er sket en lille ændring, vi starter igen tirsdag den 23. januar med morgenmad ved Poul Erik.

God jul og godt nytår – vi ses i det nye år.

Med Zone hilsen
Peer 🚑 🚒 🐻

Peer G Kristjansen