Ved nytårsparaden 2018 kom Holbæks nye borgmester Christina Krzyrosiak Hansen på besøg og holdt en nytårstale med tak til Zonen, der tryllebandt alle, der var til stede

Nytårsparade Zonen Holbæk den 13. februar 2018

Formanden Bjarne Hansens nytårstale


Velkommen til Zone- og billaugets efterhånden traditionsrige nytårsparade.

En særlig velkomst til Holbæk kommunes nye borgmester Christina K. Hansen og formand for Zone-Redningskorpsets Venner, Frederik Madsen.

Vi har i det forgangne år mistet Gert Pedersen, et trofast medlem af Zonelauget, der selv havde en fortid som ansat først hos Zonen, og efter sammenlægningen mellem de to redningskorps, hos Falck. Gert var et venligt og omgængeligt menneske, som alle, vi der kendte ham savner her i lauget.
ÆRE VÆRE HANS MINDE. (1 min. stilhed).

Et år er gået, hvor der har været megen aktivitet, både med vedligeholdelse af vores biler, samt huset vi befinder os i.

Vi har her i billauget lagt en strategi gående ud på, at når vi tager fat i en af bilerne på værkstedet, har det tidligere været kutyme, at der kun blev repareret det allermest nødvendige, for at bilen kunne køre og klare et syn i synshallen. I det forgangne år har følgende biler fået en større istandsættelse. Ambulancen Ford V8 fra 1938, der har gennemgået en større istandsættelse, troede vi var ok, men det viste sig, at der var problemer med tændingen, der så måtte repareres. Kranbilen Ford A fra 1928, er som I kan se, i gang med en større istandsættelse. Vi håber den bliver køreklar til vi åbner her på Nyvang d.14 april, hvorefter den kommer til at fremstå næsten som da den var ny. Wauxhall personbil fra 1952, er på værkstedet, hvor der er ved at blive repareret bagtøj, hjullejer og styretøj. Også den håber vi bliver køreklar til åbningen. Bedford brandbil fra 1948, er ved at blive udrustet med det udstyr den engang havde. Det være sig slanger, forgrener m.m. med stor hjælp fra formand Frederik Madsen fra Zone-Redningskorpsets Venner, der står for, at det historiske er i orden, og med hjælp af effekter udlånt fra Teknisk Museum i Helsingør, der huser Zone-Museet.

Ud over bilerne, er vi også i gang med, at istandsætte to pumper, der er en donation fra Sct. Hans hospital i Roskilde. Der er meget der tyder på, at de bliver køreklar i løbet af året.
Det har længe været meningen, at en del af garagen skulle reserveres til Zone-køretøjer, sammen med det udstyr der hørte til. Også her har Zone-Museet fra Teknisk Museum og Falck-Museet på Egeskov været behjælpelig med effekter. Som jeg skrev i indbydelsen til denne dag, var det ikke ualmindeligt, at en vognmand sammen med vognmandsforretningen også havde en aftale med Zonen. Det var nogle redningskøretøjer, som vognmanden så forpligtigede sig til at have mandskab til at rykke ud med, i tilfælde af brand eller ulykker, der kunne kræve kranbil, ambulance eller brandsprøjte. Også her har Frederik Madsen været til stor hjælp.

I 2017 deltog vi sammen med mange frivillige fra Nyvang i optoget gennem Holbæk, i forbindelse med Nyvangs åbning, nu med strenge ordre om, at vi ikke måtte bruge de gamle udrykningshorn.

Årets Pinsearrangement i Holbæk Kommune, SKVULP, var kun et lille skvulp her fra Nyvang, hvor køkkenlauget og ambulancen deltog. Det kan undre, at vi ikke kunne bruges til mere.

Det store besættelsesarrangement her på Nyvang deltog vi selvfølgelig også i, hvor vi her har et godt samarbejde med alle de involverede.
Studenterkørslen i 2017 var til Næstved Gymnasium, hvor vi kørte turen med Bedford lastbilen fra 1952 i det sydsjællandske uden mekaniske problemer, og med glade studenter på ladet.
Vores medlem, Ole Rasmussen, fik Austin Klubben til at besøge Nyvang i forbindelse med deres sommertræf, der var planlagt til kørsel i Odsherred.

Den første søndag i august er det fast, at der er Falck dag på Egeskov Slot på Fyn. Et meget stort arrangement med både gammelt og nyt redningsmateriel. Vi deltog med Ford V8 ambulancen, der kørte turen frem og tilbage uden nogle problemer.

For øvrigt syntes jeg vi skulle spørge Falck, om det ville være en idé, at lave en Falck dag på Nyvang, så de også gjorde sig synlige her på Sjælland.

Weekenden den 19.-20. august afholdt vi brand- og redningsdag, sammen med Brandbilmuseet i Asnæs, aktørlauget, sygeplejerskerne og doktor Hansen, sammen med Zoneflylauget, der bl.a. fløj ”syge børn med Kighoste” op i den rene og kolde luft, der har en helbredende virkning. Jeg vil godt her rose det gode samarbejde laugene imellem, hvor der sammenlagt var 1120 gæster på Nyvang den weekend.

Jeg forsøgte at arrangere en tur til Sommers Bilmuseum, med efterfølgende afslutning i Korsbæk på Bakken. Men af forskellige årsager kneb det med opbakningen, så den blev aflyst.

Når Zoneflyvelauget arrangerer flyvestævne, deltager vi også med en ambulance, i tilfælde af uheld.

Udover de nævnte arrangementer, deltager vi selvfølgelig i Nyvangs almindelige åbningsdage, hvor vi fortæller gæsterne om Zonens og vognmandens historie, samt historien om de enkelte biler. Vi kører også på området med vores efterhånden fine bilpark.

Den 17. november holdt vi en tidlig julefrokost i forsamlingshuset, sammen med vores koner, samlever m.m. En hyggelig aften med musik, god mad og glade deltagere.

Jeg vil godt takke alle i billauget for, at bidrage med en daglig god og kammeratlig omgangstone. Det siges tit, at mænd har svært ved at danne sociale relationer efter endt arbejdsliv. Billauget, og andre laug, her på Nyvang, syntes jeg er et godt bevis på det modsatte, med over 400 frivillige. Dog ikke alle er mænd. Hvis de rigtige rammer er til stede kan det sagtens lade sig gøre.

En særlig tak til Keld Olsen for hans kalenderoplæg, og Konrad der kommer, både tidlig og sent, for at rydde op, gøre rent og pudse messing på både biler og genstande.

Ønsker for fremtiden har vi selvfølgelig også. En af de store er, at få etableret et sprinkleranlæg her i garagen, så i tilfælde af brand uden for åbningstiden, ikke de her uerstattelige biler går tabt.

Tagrender over portene vil være med til at beskytte portene og bygningen, samt at gæsterne på en regnvejrsdag ikke får en ekstra skylle, når de skal ind i garagen. Jeg har talt med det nyoprettede Blikkenslagerlaug, der gerne vil hjælpe til med denne opgave. Et længe ønske er, at få lagt gulv i det der senere skal blive vognmandens bolig.

Vi mangler også et skilt på garagen med teksten: Vognmand Frederik Madsen. Den gamle Zonestation fra Høng har utæt tag, og så mangler der at blive støbt gulv.

Lauget har 28 medlemmer. I det forgangne år, har vi haft den glæde, at der er kommet fire nye medlemmer, nemlig Jørgen Henriksen, Peer Kristjansen, Per Nielsen, og Kurt Larsen. Alle med forskellige faglig baggrund, der er med til at gøre vores laug fagligt stærkt. Endnu en gang velkommen til jer. Jeg håber I har fundet jeres plads i hierarkiet.

Jeg vil gerne her takke alle de personer vi samarbejder med, det være frivillig, ansatte og Nyvangs direktør Keld Grinder Hansen og Frederik Maden. En særlig tak de virksomheder der, enten er sponsorer, eller hjælper os med gode priser i forbindelse med de indkøb vi gør her i lauget. I anledning af vores nye borgmester har fundet tid i en travl kalender til at besøge os i dag, skal der også her fra Zone- billauget overbringes en tak for din deltagelse og Holbæk Kommunes støtte til Andelslandsbyen Nyvang.

Bjarne Hansen, formand for Zonen Nyvang