Model: Chevrolet Stylemaster
Årgang: 1947
Stelnr. XBEJ 2174
Motornr. EAM 165179
Registreringsnr. Ikke indregistreret
Tidligere reg. nr. X 5777
ZRV-nummer: 03014
Genstandsnummer: 1269M1ZMZR
Udstillet: Garagehallen i Zone-stationen på Teknisk Museum i Helsingør
Stand: Delvist restaureret, kørende
Opbygning: Vides ikke
Ejer: Danmarks Tekniske Museum, Helsingør

Zonens Chevrolet 1947 ambulancer

BLIV MEDLEM AF ZONEN

Anvendelse:
Ambulance anvendt til ambulancekørsel (udrykningskørsel) og sygetransport af liggende patienter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom eller ulykke, indlæggelse, ambulant behandling, transport mellem sygehuse m.v. Ambulance- og sygetransport var indtil 1992 – når bortses fra fribefordringsreglerne – et frit og ulovreguleret marked; i Zonens tid (1930 til 1963) var dimensioneringen af antallet af ambulancer, beredskabet m.v. desuden udelukkende reguleret af markedet, når bortses fra de kommunale ambulancetjenester i København m.v. Af samme årsag blev ambulancekørsel og sygetransport mest af alt betragtet som liggende transport, på landet ofte kun med én redder uden mulighed for egentlig patientbehandling. Grundlaget for markedet var abonnementsordninger for sygekasser, virksomheder og private, aftaler med det offentlige, fx. militæret og regningskørsel, navnlig for kommuner. Denne del af redningskorpsenes virksomhed er således et meget fint eksempel på samdrift af offentlige og private opgaver. Helt frem til 2002 kunne private husstande tegne abonnement hos Falck på ambulancekørsel og sygetransport, og Falcks endnu eksisterende siddende sygekørsel for abonnenter er en udløber af familieabonnementet fra 1930’erne.   

Historie:
Ambulancen har tilhørt vognmand Carl Pedersen, som drev ZR Odder.
Vognen blev taget i drift 22. august 1950.
Da Falck og Zonen blev sammenlagt i 1963, fortsatte Carl Pedersen sin ambulanceforretning indtil 1970, hvor vognen udgik af drift. Ambulancen henstod en tid på en tankstation, men overgik herefter til Brandværnsmuseet i Århus.
Købt af Fonden Redningsteknisk Samling 2003 og overdraget til Danmarks Tekniske Museum.
Der findes desværre ikke så meget som et eneste billede af ambulancen i drift.

Restaurering:
Gjort køreklar i Holbæk 2004
Udvendigt pladearbejde og lakering udført af Gerlev Autolakerei 2005.
Bremser hovedrenoveret og nyt instrumentpanel 2009.

Formidling:
Har deltaget i filmoptagelser til “Krøniken” i 2004.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Bertil Toré.