Anvendelse:
Blokvogn anvendt til flytning af tunge genstande som maskiner, kedler,  sommerhuse som led i entreprenøropgaver som Zonen påtog sig. Her kunne også korpsets kranvogne, donkrafte, taljer og blokke m.v. kunne finde anvendelse. Mandskabet udførte ofte disse opgaver på deres frivagter.

Historie:
Blokvognens historie kendes ikke, men det er ikke usandsynligt, at den har kørt ved Zone-Redningskorpset, som benyttede netop
denne type blokvogn.
I 2000 blev blokvognen fundet på havnen i Kerteminde.
Efter forhandling med ejeren blev den overtaget af Museum for Zone-Redningskorpset i Holbæk.

Restaurering:
Blokvognen er gennemgribende restaureret på museet i Holbæk i form af ny lakering, nyt træværk og nye dæk.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Uffe Mortensen.