Anvendelse:
Sprøjte anvendt til brandslukning som led i aftale med kommuner om varetagelse af den kommunale brandsluknings-forpligtelse. Betalingen var baseret på en abonnementsordning, hvor kommunerne betalte et fast beløb pr. indbygger pr. år, uanset hvor meget eller hvor lidt det brændte.

Historie:
Vognen er en søster til vognene 263, 376 og 378 som også er en del af samlingen.
Alle fire vogne er bygget af karetmager Poul Nielsen i Nakskov.
Vogn 376 er leveret til stationen i Helsinge 11. april 1951 med registreringsnummer B 2471. I 1958 omregistreret til BP 49.901.
Overtaget af Falck 1. januar 1963 til fortsat stationering i Helsinge. Solgt 26. august 1965 til Ramløse Annisse Kommune til brug for “Det Stedlige Beredskab” og indregistreret BP 69.900. Dette blev nedlagt i 1974 og vognen blev udrangeret. Den blev herefter overdraget til Veteranklubben for Brand- og Redningsmateriel i Helsinge.
Sprøjten blev udlånt til Museum for Zone-Redningskorpset ved åbningen i Holbæk i 1989. I 2003 blev sprøjten af Veteranklubben overdraget til museet som gave.

Restaurering:
Veteranklubben for Brand- og Redningsmateriel i Helsinge har ført sprøjten tilbage som Zone-sprøjte og har i denne forbindelse sikret fuld funktionsduelighed som det fremgår nedenfor, hvor sprøjten deltager i en filmoptagelse i 2001.

Æren for at køretøjet er fundet tilkommer:
Georg Tegne-Hansen.