Ford AA 1929 kranvogn på udrykning i Oplevelsescenter Nyvang

Anvendelse:
Kranvognen er det køretøj, der bedst karakteriserer redningskorpset i krydsfeltet mellem private og offentlige redningsopgaver. Kranvognen anvendes til autohjælp, bjergning, bugsering, frigørelse, op- og nedhejsning, dyreredning, storm- og vandskade, fremførsel af pumper og andet redningsmateriel, entreprenøropgaver og alle mulige andre opgaver, som redningskorpsene varetager for offentlige og private kunder såvel på abonnement som i regning. Først den 1. juli 2008 blev udførelse af redningsarbejde gjort til en offentlig forpligtelse for de kommunale brandvæsner; de private redningskorps´ raison d’être havde herved lidt et alvorligt skibbrud.

Historie:
Kranvognen er oprindeligt leveret til Nykøbing Falster Brandvæsen som sprøjte.
I 1999 ansøgte Museet for Holbæk og Omegn, Andelslandsbyen Nyvang og Museum for Zone-Redningskorpset om midler til opførelse og indretning af en Zone-station på Nyvang. I forbindelse med at amtet støttede dette projekt, blev vognen erhvervet fra en privat veteranbilsamler.

Restaurering:
Vognen er gennemgribende restaureret dels af den tidligere ejer, dels af Georg Tegne-Hansen, som har forestået opbygningen som kranvogn.

Sponsor:
Vestsjællands Amt og Nordea.