Pumpen i arbejde ved Marienlyst 1967

Anvendelse:

Entreprenørpumpe anvendt til store pumpeopgaver fx. i forbindelse med bygningsarbejde og meget store oversvømmelser.

Historie:
Pumpen er indkøbt i 1960 fra Holland af Zone-Redningskorpset og antages oprindeligt at være amerikansk krigsmateriel fra Anden Verdenskrig.
Zonen i Helsinge havde som særligt speciale at udføre pumpeopgaver, og derfor blev pumpen indkøbt til  stationering i Helsinge. I 1963 blev den overtaget af Falck i forbindelse med sammenlægningen mellem Falck og Zonen. Den var i drift i Helsinge i den originale Zone-bemaling til ca. 1987.
Pumpen overførtes herefter til Falck-Museets lager. I 1997 overdrog Falck pumpen til Museum for Zone-Redningskorpset i Holbæk.

Restaurering:
Pumpen var ved modtagelsen fuldstændig original og er derfor ikke restaureret.

Æren for at pumpen er fundet/reddet tilkommer:
Falck-Museet.