Anvendelse:
Påhængssprøjte primært anvendt til brandslukning som led i aftale med kommuner om varetagelse af den kommunale brandsluknings-forpligtelse. Ved ankomst til brandstedet blev påhængssprøjten placeret fx. ved gadekær, mose, sø etc. En sugeslange med sugekurv til undgåelse af skidt i pumpen blev kastet i vandet, hvorefter vand til brandslukning via pumpen og brandslanger blev fremført til brandstedet. I dag anvendes påhængssprøjter stort set ikke. I stedet fremføres vandet i tankvogne. Påhængssprøjter indgik tidligere desuden som en del bedriftværnet på store virksomheder og institutioner.

Historie:
Påhængssprøjten er oprindeligt leveret som ny til Haderslev Brandvæsen fra fabrikken Koebe i Tyskland. I juni 1947 blev den overtaget af Zone-Redningskorpset og stationeret i Haderslev. Ved Zonen i Haderslev, der ikke havde aftale om kommuner om udførelse af brandslukning, må påhængssprøjten primært have været anvendt i forbindelse med pumpeopgaver som led i oversvømmelser, tømning af brønde, entreprenørpumpninger etc.
Omkring 1960 udgik påhængssprøjten af drift og kom til Zone-Redningskorpsets egen ophuggerplads i Nykøbing F. Den overtoges af en privat landmand, som i 1994 overdrog den til Museum for Zone-Redningskorpset i Holbæk.

Restaurering:
Påhængssprøjten var ved modtagelsen meget rustangrebet. Den er derfor blevet restaureret gennemgribende, bl.a. med nye plader. Motorblokken var revnet ved modtagelsen, hvilket ikke er søgt repareret.

Æren for at pumpen er fundet/reddet tilkommer:
Bent Nielsen og Jørgen Nielsen.

Brev fra Koebe Venneforening med historiske oplysninger om påhængssprøjten af 12. oktober 1996

LINK: Brev fra Koebe til Zone-Museet