Anvendelse:
Ambulance anvendt til ambulancekørsel (udrykningskørsel) og sygetransport af liggende patienter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom eller ulykke, indlæggelse, ambulant behandling, transport mellem sygehuse m.v. Ambulance- og sygetransport var indtil 1992 – når bortses fra fribefordringsreglerne – et frit og ulovreguleret marked; i Zonens tid (1930 til 1963) var dimensioneringen af antallet af ambulancer, beredskabet m.v. desuden udelukkende reguleret af markedet, når bortses fra de kommunale ambulancetjenester i København m.v. Af samme årsag blev ambulancekørsel og sygetransport mest af alt betragtet som liggende transport, på landet ofte kun med én redder uden mulighed for egentlig patientbehandling. Grundlaget for markedet var abonnementsordninger for sygekasser, virksomheder og private, aftaler med det offentlige, fx. militæret og regningskørsel, navnlig for kommuner. Denne del af redningskorpsenes virksomhed er således et meget fint eksempel på samdrift af offentlige og private opgaver. Helt frem til 2002 kunne private husstande tegne abonnement hos Falck på ambulancekørsel og sygetransport, og Falcks endnu eksisterende siddende sygekørsel for abonnenter er en udløber af familieabonnementet fra 1930’erne.   

Historie:
Vognen blev leveret til Zone-Redningskorpset 2. september 1960 som almindelig personvogn, og ambulancen er derfor efter endt ombygning først kommet i drift i 1961.
Ambulancen har været stationeret først ved stationen i Århus og derefter ved stationen i Sæby, hvor den gjorde tjeneste indtil den udgik af drift. På et tidspunkt har Falck hovedrenoveret vognen og herunder blev den malet sort/hvid.
Efter udrangering endte vognen omkring 1970 på Egeskov Slot og herfra kom den til Falck-Museets lager.
I april 1991 overdrog Falck-Museet vognen til Museum for Zone-Redningskorpset, som henstillede den til senere restaurering.

Restaurering:
Restaurering påbegyndtes i 2002 ved et omfattende pladearbejde af hele undervognen incl. vangerne, som var tæret væk.
I 2003 fortsatte arbejdet hos Georg Tegne-Hansen i Helsinge, og 3. juni 2005 kunne den færdige bil præsenteres.
Lakering er udført af Gerlev Autolakerei 2005.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Falck-Museet.