Anvendelse:
Sprøjte anvendt til brandslukning som led i aftale med kommuner om varetagelse af den kommunale brandsluknings-forpligtelse. Betalingen var baseret på en abonnementsordning, hvor kommunerne betalte et fast beløb pr. indbygger pr. år, uanset hvor meget eller hvor lidt det brændte.

Historie:
Vognen er en søster til vognene 307, 376 og 378 som også er en del af samlingen.
Dette er den første af de fire, og den har som Vogn 307 danskbygget førerhus. Derimod er opbygningen af karosseriet forskellig fra de tre øvrige vogne.
Alle fire vogne er bygget af karetmager Poul Nielsen i Nakskov.
Vogn 263 blev leveret til stationen i Nakskov 11. februar 1948 og den var i drift på denne station til efter sammenslutningen mellem Falck og Zone-Redningskorpset 1. januar 1963. I 1963 får stationen i Nakskov en ny Volvo-sprøjte, og Vogn 263 bliver overflødig og flyttes til Horslunde brandvagt. Der findes ingen billeder af Vogn 263 i Horslunde, men det er formentlig i den forbindelse, at Ellehammer frontpumpen erstattes med en Aster III frontpumpe.
Den 11. juni 1969 omtales i en avisartikel, at Vogn 263 skal stationeres på Fejø, hvor den er stationeret til 7. februar 1978, hvor afmeldes.
Vognen bliver herefter i regi af det nye Falck-Museum restaureret og bemalet med “Falcks Redningskorps” selvom den aldrig har kørt som sådan. Den indregistreres 10. august 1978 med HL 29.262. Vogn 263 er til periodisk syn i 1979, 1980 og 1981, hvorefter den tilsyneladende afmeldes.
Den 4. maj 1991 bliver Vogn 263 foræret til Otto Reedtz-Thott på Gavnø i bryllupsgave.
I 2006 får Falck-Museet bilen tilbage, og i 2009 deponeres den under Zone-Redningskorpsets Venner i Andelslandsbyen Nyvang. I 2012 bliver der indgået en byttehandel mellem Fonden Redningsteknisk Samling og Falck-Museet, hvor Falck-Museet 17. november 2011 modtager fondens Opel Blitz 1963 redningsvogn fra Næstved, mens fonden modtager Vogn 263 i bytte. Sprøjten er herefter tilbage i Zone-regi. 14. november 2012 bliver sprøjten overført til en ny lokalafdeling af Zone-Redningskorpsets Venner Zonen Gelsted.

Detaljeret historisk beskrivelse:
Indregistreret L 6882 den 11. februar 1948.
Opbygget på næsten samme måde som de efterfølgene Bedford-sprøjter, d.v.s. siderne buede ned bagud. Bagtil var en åbning ind med plads til 2 stk slangetromler.

Kendetegn fra ny:
Motiv 6783: Stort ZR på dørene. Små udrykningslygter. Malteserkors foran på sugeslangerenderne.

Motiv 11366: Udrykningsflag på en høj stang på skab. Kulsyreslukker anbragt stående på skab. Håndsprøjte anbragt hængende i stigestativet, over slangetromlerne.

Midt i 1950erne bygges et stort lad i fuld længde som overdækning over slangetromlerne. Det ses tydeligt på bl.a. motiv  11350 – 4044 – 11372 – 13096.  Der er endnu åbent i siderne mellem ladet og karossen.

I vinteren 1961-62 får sprøjten en større renovering og ombygning. Den præsenteres med billede og omtale i avisen den 18-01-1962. Desværre haves kun dette avisbillede.
Følgende er da lavet ved sprøjten:
Den har fået større vandtank. Der er blevet lukket med plade i siderne mellem ladet og buen i karosseriet. Kan ses på motiv 6644 – 5595 og tydeligst som “afklædt” på motiv 6740-6741. Der er lavet en presenning med tilpassede gummistropper til at dække over de løse slanger m.v. på ladet. Ses bl.a. på motiv 13218-13208-13207-1313214-6742-6644. Der lavet indhak bag på til to pulverslukkere. Kulsyreslukkerne er anbragt liggende i siden, ovenpå karossen. Udrykningsflag er anbragt på taget. Foran på slangerenderne er nu sat ZR-mærker. Vognen er blevet malet. På dørene er sat malteserkors og der er malet Zone-Redningskorpset i en bue rundt om mærket, og ZONEN over forrude.

Sprøjten omregistreres til LU 49.955 den 15. november 1962.
Ved, eller kort efter sammenslutningen 1963 tilføjes også FALCK i småt på dørene. Den får også to roterlamper i stedet for udrykningslygter. I hullerne fra udrykningslygterne bliver sat to små positionslygter. Sprøjten kører sin sidste brandudrykning fra Nakskov den 14. juli 1963. Motiv 13207 m.fl. Vognen stationeres herefter i Horslunde, men forinden udskiftes frontpumpen til en Aster III. ZONEN på siden fjernes. ZONEN over forrude erstattes af FALCK. men på dørene står stadig Zone-Redningskorpset.

I 1969 stationeres vognen på Fejø og teksten NAKSKOV suppleres med FEJØ. ZR-mærkerne på døre og slangerender udskiftes med sammenslutningsmærket, dog tilklippet så det ligner et ZR-mærke! Motiv 4040-6739-6740-6742.

Da den udgår fra Fejø bliver den totalrestaureret og malet for derefter at være museumsbil. Den får igen udrykningslygter og flag og får påskrifter, historisk ukorrekt, som en ægte gammel Falck-sprøjte med støbte fugle på dørene. Motiv 6741

Restaurering:
Fuldt restaureret af medlemmer af foreningen Zonen Gelsted i årene fra 2012 til 2019. Restaureringen er støttet af Ellehammerfonden, Veluxfonden og Fonden Ejby Elnet.

Æren for at køretøjet er fundet tilkommer: 
Falck-Museet.

Du kan finde flere billeder fra restaureringen under Zonen Gelsted
Du kan finde flere billeder fra restaureringen under Zonen Gelsted