Anvendelse:
Ambulance anvendt til ambulancekørsel (udrykningskørsel) og sygetransport af liggende patienter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom eller ulykke, indlæggelse, ambulant behandling, transport mellem sygehuse m.v. Ambulance- og sygetransport var indtil 1992 – når bortses fra fribefordringsreglerne – et frit og ulovreguleret marked; i Zonens tid (1930 til 1963) var dimensioneringen af antallet af ambulancer, beredskabet m.v. desuden udelukkende reguleret af markedet, når bortses fra de kommunale ambulancetjenester i København m.v. Af samme årsag blev ambulancekørsel og sygetransport mest af alt betragtet som liggende transport, på landet ofte kun med én redder uden mulighed for egentlig patientbehandling. Grundlaget for markedet var abonnementsordninger for sygekasser, virksomheder og private, aftaler med det offentlige, fx. militæret og regningskørsel, navnlig for kommuner. Denne del af redningskorpsenes virksomhed er således et meget fint eksempel på samdrift af offentlige og private opgaver. Helt frem til 2002 kunne private husstande tegne abonnement hos Falck på ambulancekørsel og sygetransport, og Falcks endnu eksisterende siddende sygekørsel for abonnenter er en udløber af familieabonnementet fra 1930’erne.   

Historie:
Leveret til Falck i Horsens 1946. Muligvis senere kørsel ved Horsens Sygehus. Bilen været anvendt ved filmoptagelse til bl.a. “Matador” (med frihedskæmpere) og “Jane Horney” (som svensk ambulance), før vi erhvervede den til samlingen fra privat veteranforhandler i 1986.

Restaurering:
Vognen var ved modtagelsen i rimelig god stand og klargøring har derfor først og fremmest bestået i lakering og mærkning som rekonstrueret Zone-ambulance. I årene fra 2013 til 2016 gennemførtes en gennemgribende restaurering af ambulancen. Restaureringen blev støttet af Ellehammerfonden.

Sponsorer:
Ellehammerfonden.

Formidling:
Har under vor erhvervelse deltaget i filmoptagelser til bl.a. “Mørklægning”, “Kun en pige”, “Edderkoppen”, “Krøniken”, “Flammen og Citronen” m.m.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Søren Møller.