Opstart af påhængssprøjten april 2019

Anvendelse:
Påhængssprøjte primært anvendt til brandslukning som led i aftale med kommuner om varetagelse af den kommunale brandsluknings-forpligtelse. Ved ankomst til brandstedet blev påhængssprøjten placeret fx. ved gadekær, mose, sø etc. En sugeslange med sugekurv til undgåelse af skidt i pumpen blev kastet i vandet, hvorefter vand til brandslukning via pumpen og brandslanger blev fremført til brandstedet. I dag anvendes påhængssprøjter stort set ikke. I stedet fremføres vandet i tankvogne. Påhængssprøjter indgik tidligere desuden som en del bedriftværnet på store virksomheder og institutioner.

Historie:
Kendes ikke.

Restaurering:
Original, urestaureret.

Æren for at påhængssprøjten er reddet tilkommer:
Finn Larsen.