Nyvang besættes 8. juni 2014. Foto Jan-Ole Rasmussen

Anvendelse:
Ambulance anvendt til ambulancekørsel (udrykningskørsel) og sygetransport af liggende patienter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom eller ulykke, indlæggelse, ambulant behandling, transport mellem sygehuse m.v. Ambulance- og sygetransport var indtil 1992 – når bortses fra fribefordringsreglerne – et frit og ulovreguleret marked; i Zonens tid (1930 til 1963) var dimensioneringen af antallet af ambulancer, beredskabet m.v. desuden udelukkende reguleret af markedet, når bortses fra de kommunale ambulancetjenester i København m.v. Af samme årsag blev ambulancekørsel og sygetransport mest af alt betragtet som liggende transport, på landet ofte kun med én redder uden mulighed for egentlig patientbehandling. Grundlaget for markedet var abonnementsordninger for sygekasser, virksomheder og private, aftaler med det offentlige, fx. militæret og regningskørsel, navnlig for kommuner. Denne del af redningskorpsenes virksomhed er således et meget fint eksempel på samdrift af offentlige og private opgaver. Helt frem til 2002 kunne private husstande tegne abonnement hos Falck på ambulancekørsel og sygetransport, og Falcks endnu eksisterende siddende sygekørsel for abonnenter er en udløber af familieabonnementet fra 1930’erne. 

Historie:
Det var oprindeligt Røde Kors, der stod for ambulancetjenesten i Holbæk Amt. Ambulancerne var stationeret i Holbæk, Nykøbing S, Kalundborg og Sæby, og det var private vognmænd, der stod for driften.

Ford A ambulancen blev leveret til Røde Kors i Holbæk i maj 1928, og var formentlig en af de allerførste ambulancer i Holbæk. Den blev indregistreret med C 784. I 1930 kom Zonen til Holbæk, og der indledtes straks et tæt samarbejde med Røde Kors om ambulancetjeneste som medførte, at Zonen i løbet af 1950’erne overtog Røde Kors’ ambulancebetjening i Holbæk, Nykøbing S. og Kalundborg.

Samsø hørte under Holbæk Amt, og da Røde Kors i Holbæk i 1939 fik en ny ambulance, overførtes vognen pr. 1. juli 1939 til Kæthius Sørensen, Samsø Redningskorps. Her blev den indregistreret under C 648. I løbet af 1950’erne blev ambulancen taget ud af drift, og den kørte herefter i en periode som privatvogn på Samsø, indtil den i 1982 kom tilbage til Samsø Redningskorps. I 1990 blev ambulancen overdraget til Falck-Museet, og i 1991 kunne den præsenteres som nyrenoveret.

I 2006 blev ambulancen udstillet i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, og i 2019 blev den af Falck overdraget til Zone-Redningskorpsets Venner.

Det vides ikke hvilken farve vognen har haft i Røde Kors regi, men den har formentlig ikke være helt sort, sådan som den er lakeret i dag. Snarere har den været rød og sort, som Røde Kors’ øvrige ambulancer. Ambulancen er en af de ældste bevarede ambulancer i Danmark.

Restaurering:
Falck-Museet har gennemrestaureret vognen fra 1990 til 1991.

Formidling:
Har deltaget i filmoptagelser til “Kun en pige”.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Samsø Redningskorps.