Model: Ford A
Årgang: 1928
Stelnr.: 635533
Motornr.
Registreringsnr. C 784
Tidligere reg. nr. C 648
ZRV-nummer: 59004
Genstandsnummer: 9245M1ZMZR
Udstillet: Zone-stationen, Oplevelsescenter, Nyvang
Stand: Restaureret, indregistreret og kørende
Opbygning: Holbæk Autolager
Ejer: Zone-Redningskorpsets Venner

Nyvang besættes 8. juni 2014. Foto Jan-Ole Rasmussen

Anvendelse:
Ambulance anvendt til ambulancekørsel (udrykningskørsel) og sygetransport af liggende patienter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom eller ulykke, indlæggelse, ambulant behandling, transport mellem sygehuse m.v. Ambulance- og sygetransport var indtil 1992 – når bortses fra fribefordringsreglerne – et frit og ulovreguleret marked; i Zonens tid (1930 til 1963) var dimensioneringen af antallet af ambulancer, beredskabet m.v. desuden udelukkende reguleret af markedet, når bortses fra de kommunale ambulancetjenester i København m.v. Af samme årsag blev ambulancekørsel og sygetransport mest af alt betragtet som liggende transport, på landet ofte kun med én redder uden mulighed for egentlig patientbehandling. Grundlaget for markedet var abonnementsordninger for sygekasser, virksomheder og private, aftaler med det offentlige, fx. militæret og regningskørsel, navnlig for kommuner. Denne del af redningskorpsenes virksomhed er således et meget fint eksempel på samdrift af offentlige og private opgaver. Helt frem til 2002 kunne private husstande tegne abonnement hos Falck på ambulancekørsel og sygetransport, og Falcks endnu eksisterende siddende sygekørsel for abonnenter er en udløber af familieabonnementet fra 1930’erne. 

Historie:

Ambulancen stammer fra Røde Kors’ ambulance-station på Samsø, hvortil den blev leveret den 22. april 1929.

Det var oprindeligt Røde Kors, der stod for ambulancetjenesten i Holbæk Amt. Ambulancerne var stationeret i Holbæk, Nykøbing S, Kalundborg og Sæby, og det var private vognmænd, der stod for driften.

Den første Ford A ambulance i Holbæk Amt blev leveret til Røde Kors i Holbæk i maj 1928. Den blev indregistreret med C 784. Denne ambulance blev en slags prototype for de øvrige ambulancer i Holbæk Amt. Prisen på disse ambulancer var ca. kr. 4.000,00 i modsætning til den gamle ambulance, der havde kostet kr. 18.000,00. Grunden til den store prisforskel var, at Ford A ambulancerne var bygget på et almindeligt personvognschassis, mens den gamle ambulance var specialbygget. Da Ford A chassiset var kortere, måtte man lade en del af bårerummet gå ud i førerkabinen under passagersædet, som derfor er meget højt.

I 1930 kom Zonen til Holbæk, og der indledtes straks et tæt samarbejde med Røde Kors om ambulancetjeneste som medførte, at Zonen i løbet af 1950’erne overtog Røde Kors’ ambulancebetjening i Holbæk, Nykøbing S. og Kalundborg.

På Samsø derimod havde vognmand Kæthius Sørensen, Samsø Redningskorps, tæt samarbejde med Falck, og pr. 1. juli 1939 overtog han Røde Kors’ ambulancekørsel. Formentlig i løbet af 1940’erne blev ambulancen taget ud af drift, og den kørte herefter i en periode som privatvogn på Samsø, indtil den i 1982 kom tilbage til Samsø Redningskorps. I 1990 blev ambulancen overdraget til Falck-Museet, og i 1991 kunne den præsenteres som nyrenoveret.

I 2006 blev ambulancen udstillet i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, og i 2019 blev den af Falck overdraget til Zone-Redningskorpsets Venner.

Det vides ikke hvilken farve vognen har haft i Røde Kors regi, men den har formentlig været rød og sort, som Røde Kors’ øvrige Ford A ambulancer i Holbæk Amt. Ambulancen er en af de ældste bevarede ambulancer i Danmark.

Restaurering:
Falck-Museet har gennemrestaureret vognen fra 1990 til 1991. I 2023 og 2024 har de frivillige ved Zonen på Nyvang igen gennemrestaureret ambulancen med støtte fra Ellehammerfonden.

Formidling:
Har deltaget i filmoptagelser til “Kun en pige”.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Samsø Redningskorps.