Demonstration af autohjælp i forbindelse med arrangementet Zonen redder liv i Andelslandsbyen Nyvang

Anvendelse:
Kranvognen er det køretøj, der bedst karakteriserer redningskorpset i krydsfeltet mellem private og offentlige redningsopgaver. Kranvognen anvendes til autohjælp, bjergning, bugsering, frigørelse, op- og nedhejsning, dyreredning, storm- og vandskade, fremførsel af pumper og andet redningsmateriel, entreprenøropgaver og alle mulige andre opgaver, som redningskorpsene varetager for offentlige og private kunder såvel på abonnement som i regning. Først den 1. juli 2008 blev udførelse af redningsarbejde gjort til en offentlig forpligtelse for de kommunale brandvæsner; de private redningskorps´ raison d’être havde herved lidt et alvorligt skibbrud.

Historie:
Kranvognen blev oprindeligt leveret til stationen i Haarby, men den kom efter kort tid til stationen i Kværndrup.
Det vides ikke hvor vognen har kørt efter sammenslutningen mellem Falck og Zonen i 1963.
Efter udrangering kom vognen til at køre i en skov hvor den trak træstammer, og herfra endte den hos en veteranbilopkøber i Kværndrup.
I juni 1986 købte Fonden Redningsteknisk Samling vognen til brug for det kommende Museum for Zone-Redningskorpset, og den var således den første Zone-bil i samlingen. Vognen har tjent museet til stor nytte som kranvogn når bjergede Zone-biler skulle hentes og ved studenterkørsel.

Restaurering:
Den egentlige restaurering påbegyndtes i 1988 og i 1990 var vognen færdigrestaureret. Den er i dag fuldt funktionsdygtig med kran og motorspil.

Formidling:
Har deltaget i filmoptagelser til Edderkoppen i 1999.

Sponsor:
Nordea.