Den originale blokvogn fra Zonen i Rønne blev i juni 2021 erklæret for færdigrestaureret af holdet bag Zonen Holbæk i Oplevelsescenter Nyvang

Anvendelse:
Blokvogn anvendt til flytning af tunge genstande som maskiner, kedler,  sommerhuse som led i entreprenøropgaver som Zonen påtog sig. Her kunne også korpsets kranvogne, donkrafte, taljer og blokke m.v. kunne finde anvendelse. Mandskabet udførte ofte disse opgaver på deres frivagter.

 

Historie:
Blokvognen er bygget på bestilling af Zone-Redningskorpset på Poul Nielsens Maskinfabrik i Rønne i 1952. Der er således tale om en genstand fremstillet udelukkende til ZR’s formål. Dengang udførte Zone-Redningskorpset mange entreprenøropgaver på Bornholm. De massive gummihjul er af samme type som anvendtes til gaffeltrucks. Blokvognen var i drift i Falck-Zonen efter Falcks overtagelse af Zone-Redningskorpset i 1963, men blev udfaset i løbet af få år.
I 2004 gjorde ZRV-medlem på Bornholm Vagn Riisager opmærksom på, at ZR’s gamle blokvogn stod på en plads i Tejn på Nord-Bornholm. I 2007 forærede Bornholms Plastværft blokvognen til museet, hvortil den ankom 29. oktober 2007.

Restaurering:
Blokvognen er under restaurering ved Zonen Gruppen i Oplevelsescenter Nyvang. Restaureringen er støttet af Velux-Fonden.

Æren for at køretøjet er fundet/reddet tilkommer:
Vagn Riisager og Bornholms Plastværk.