Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583

Stifter af Zonen Randers Jørgen Gram

Stiftende generalforsamling blev afholdt 14. oktober 2016 hos Jørgen Gram

 

Til bestyrelsen valgtes Jørgen Gram, Lars Vistoft, Tom Larsen og Kirsten Vittrup.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Jørgen Gram
Næstformand: Lars Vistoft
Kasserer: Tom Larsen
Sekretær: Kirsten Vittrup

   

Invitation til generalforsamling:

Link til indkaldelse i PDF

 

Referat i PDF:

Link til referat af stiftende generalforsamling i Zonen Randers

 

Link til vedtagne vedtægter (Vedtægterne er senere ændret)

Vedtægter Zonen Randers ved stiftelsen

 

Flot omtale af den stiftende generalforsamling i Randers Amtsavis

Tryk på billedet for at linke til omtalen af den stiftende generalforsamling
Deltagerne i den stiftende generalforsamling oktober 2016. Bageste række fra venstre: Peder Bundgaard, Ib Christian Ibsen, Finn Børglum, Erik Kløve, Tom Larsen Midterste række fra venstre: Jørgen Dahlerup, Hans Jørgen Houmøller, Kurt Amstrup, Mogens Andersen, Lars Vistoft, Kaj Skamris Forreste række fra venstre: Kirsten Vittrup, Jørgen Gram, Villy Andersen

Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Zonen Randers

Torsdag den 14. oktober 2016 hos Jørgen Gram

 

Til stede var:

Jørgen Dahlerup, Randers, Hans Jørgen Houmøller, Randers, Peder Bondgaard, Randers, Frederik Madsen, Helsingør, Mogens Andersen, Randers, Erik Kløve, Viborg, Finn Børglum, Randers, Ib Chr. Ibsen, Randers, Tom Larsen, Randers, Kaj Skamris, Skive, Lars Vistoft, Randers, Villy Andersen, Randers, Kurt Amstrup, Randers, Jørgen Gram, Randers og Kirsten Vittrup, Århus

 

Jørgen Gram bød velkommen og fortalte i korte træk om Zonen i Randers.

Herefter blev der serveret et let traktement.

 

Dagsorden:

  

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede, at da det var en stiftende generalforsamling, skulle det ikke iagttages, om den var lovlig varslet.

   

2. Beslutning om at stifte en forening under navnet ”Zonen Randers”, herunder vedtagelse af vedtægter

Det blev besluttet, at stifte en forening under navnet Zonen Randers, herunder også vedtagelse af vedtægter, hvorved bemærkes, at ”der er stillet til rådighed af Dragsbæk Gruppen” udgår i § 3, stk. 2.

  • 4 stk. 1 udbygges med: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

    

3. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen valgtes: Jørgen Gram (formand), Lars Vistoft, Tom Larsen og Kirsten Vittrup.

 

4. Forslag til kontingent

Efter nogen snak frem og tilbage blev man enige om et årligt kontingent på kr. 150,00.

 

5. Restaurering af kranvognen ZR 753 Ford Köln 1960

Kranvognen er indregistreret.

 

6. Forsikringsforhold og kulsyreslukker til garagen

Kranvognen er en vetaranbil. Vetaran tilstandforsikring undersøges.

  

7. Eventuelt

Erik Kløve, Viborg forærede foreningen en kulsyreslukker. Tak for det.

Undersøg muligheder for at søge diverse fonde, herunder måske prøve nogle af de gamle Randersfirmaer, så som Randers Tandhjulsfabrik, Thor, Hotel Randers m.v. men også Nordea-fonden og  Velux Fonden.

 

Generalforsamlingen hævet

 

Referat

Er der basis for at oprette en lokal afdeling af Zone-Redningskorpsets Venner i Jylland ?

Omdrejningspunktet for en sådan afdeling skulle være ZR 753 Ford Köln 1960 kranvogn.

Med henblik på at undersøge muligheden for oprettelse af gruppe i Jylland, blev der afholdt møde, tirsdag den 9. februar 2016 på Karetmagervej 9, 8920 Randers NV, hvor følgende deltog:

Frederik Madsen, København

Tom Larsen, Randers

Finn Børglum, Randers

Kurt Amstrup, Randers (Rotary)

Jørgen Dahlerup, Randers (Rotary)

Lars Vistoft, Randers

Jørgen Gram, Randers (Rotary)

Niels Erik Meller, Skødstrup

Kaj Skamris, Skive

Preben Rebsdorf, Fredericia

Erik Kløve, Viborg

Lars Hansson, Grenå

Mogens Andersen, Randers har meddelt, at han er meget interesseret i projektet, men beklager, at han ikke kunne være til stede på grund af familiefest. Derudover var Jørgen Sørensen, Randers og Hans Jørgen Houmøller, Randers (Rotary)tilmeldt, men måtte melde forfald på grund af sygdom.

Det er såvel glædeligt som imponerede, at interessen for en jysk afdeling af Zone-Redningskorpsets Venner er meget stor.

På den baggrund blev det besluttet, at køre videre med planerne, om en afdeling i Jylland. 

Det helt afgørende er, hvor der kan skaffes garage plads til bilen. Tom Larsen, Randers nævnte, at Randers Kaserne ville være meget ideel, både hvad angår plads og faciliteter. Tom nævnte, at han havde forbindelser til kasernen.

Lars Vistoft foreslog Langvang i Randers, som ejes af Beredskabsstyrelsen og i stort omfang bruges af Falck. Lars og Frederik Madsen var enige om, at denne mulighed, af politiske forhold hos Falck, nok ikke kunne lade sig gøre.

Preben Rebsdorf nævnte, at han muligvis havde en garage i Fredericia, ligesom Randers Tandhjuls Fabrik også blev nævnt. Togfabrikkens tomme lokaler var også oppe at vende, men her kunne Finn Børglum oplyse, at denne mulighed ikke var realistisk.    

Overvejelserne mundede ud i, at Tom og Lars i fællesskab skulle undersøge forbindelsen til Randers Kaserne og herefter vende tilbage, måske allerede i uge 8.

Af andre væsentlige emner, der blev drøftet kan nævnes: Fonde, daglig økonomi, drift, budget, vedligeholdelse m.m.

Således husket fra vort konstruktive møde.        

Referent Jørgen Gram.              

Vedhæftet 2 billeder af kranvogn