Ved generalforsamlingen i 2019 blev foreningens stifter Jørgen Gram (th) udnævnt til æresmedlem. Th. Preben Hjorth Mortensen

Referat af ordinær generalforsamling den 9. april 2019 i ZONEN RANDERS afholdt på Thors Bakke, Møllegade 4, Randers

Formanden Jørgen Gram bød velkommen.

Til stede var:

Frederik Madsen, Ib Chr. Ibsen, Villy Andersen, Ellen Vistoft, Lars Vistoft, Finn Børlum, Annette Hedegaard, Preben Hjorth Mortensen, Mogens Andersen, Ole Berg Sørensen, Erik Kløve, Peder Bondgaard, Ole Lund Jensen, Lili Lund Jensen, Else Bjørn Christiansen, Else-Marie Sørensen, David Clark, Tom Larsen, Jørgen Gram, Preben Olsen, Kirsten Vittrup.

Ifølge dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Frederik Madsen med applaus. Idet Frederik Madsen takkede for valget og indbydelsen, konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Frederik Madsen forespurgte, om der var medlemmer, der var mødt op med fuldmagt.

Frederik Madsen gjorde reklame for Zone-Redningskorps Venner.

  

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Jørgen Gram gav en redegørelse for sit sygdomsforløb og situation. Jørgen ønsker ikke længere at være formand eller medlem af bestyrelsen. Dette blev taget ad notam og med stor beklagelse.

Jørgen rettede en tak til bestyrelsen for udvist tålmodighed, og især en tak til Lars Vistoft.

Herefter fik næstformanden Tom Larsen ordet:

”Bestyrelsens Beretning for året 2017/2018

Generalforsamlingen d. 10/4   2018

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Jørgen Gram

Næstformand: Tom Larsen

Kasserer: Ib Chr. Ibsen

Sekretær: Kirsten Vittrup

Bestyrelsesmedlem: Preben Hjorth Mortensen

Suppleant: Ole Berg Sørensen

Suppleant: Lars Vistoft (Garageformand)

Deltagelse i Zone-Redningskorpsets Venner’s  Zone-Træf  i Gelsted

Vi var 5 personer fra ZONEN RANDERS, der havde valgt at tage af sted; Jørgen Gram (formand) Lars – Ib – Mogens og Tom. Vi mødtes hos Lars en dejlig sommermorgen kl. 08.00. Lars havde valgt at stille bil til rådighed, og med ham bag rattet kom vi godt af sted og frem til Gelsted med høj sol, og humøret var godt.

Vi fik hilst på mange kollegaer med samme interesse for Zonen og dens historie. Der var folk fra Gelsted og omegn samt Sjælland. Mange man naturligvis ikke kendte, og vores Landsformand Frederik Madsen var der naturligvis også, og som han udtrykte det – var han glad for det store fremmøde – næsten 50 medlemmer og det gode vejr.

Der blev snakket meget, og der var også sat en flot udstilling op over gamle Zone effekter.  Der blev holdt møde, og derefter var vi rundt for at se lokaliteten og deres flotte restaureringen af ZR 263 Bedford 1947. Flot stod den der –  rød som den skulle være, og den blev kørt ud af garagen i det smukke vejr.

Til slut blev der serveret lækker mad, lavet af Zone-folk med hjælp fra deres koner. Alt var perfekt, og en god dag gik på held, og så var det tid til, at tage hjem til Randers.

Garagenyt

Vi har i det sidste års tid forsøgt at orientere medlemmerne om, hvad vi går og laver i garagen, og hvad der ellers sker i foreningen. Vi har lavet et ”Garagenyt” en gang om måneden, og fundet billeder fra den forgangene måned. Vi kunne derfor godt tænke os, at høre generalforsamlingen, om det er noget vi skal fortsætte med og /eller skal vi lave noget om?

Arbejdet i garagen i Ørsted

Arbejdet skrider stille og roligt fremad. Vi havde 21 ordinære arbejdsdage sidste år, hvilket har givet ca. 1000 mandtimer, hvoraf der brugt ca. 400 timer på det sociale internt i gruppen. Herudover ligger alt det løse, blandt andet eksternt arbejde ”hjemme”, og for de fleste også bestyrelsesmøder.

Alle der har fulgt med i Garagenyt, har nok set, at vi er blevet sagt op fra garagen i Ørsted, men har fået tilbudt lokaler på Langvang i Randers. Vi er taknemlig for overhovedet at have husly til arbejdet. Sådan en omgang flytning tager også noget Manpower, så arbejdet har ligget stille hele februar måned.

Bagakslen er sendt til Fyn, hvor en maskinfabrik forsøger at kopiere denne, men for at de kunne gøre det, måtte de have hele indmaden af bagtøjet ned på fabrikken. Vi forventer at hele bagtøjet er færdig i løbet af foråret.

Et andet af de lidt større opgaver er motoren. Vi fandt ud af, at pakdåsen mellem krumtappen og koblingen var noget utæt, hvilket kostede en ny kobling. Ved nærmere undersøgelse, ser det ud til at lejerne er noget mere slidte, end vi havde forventet, og vi arbejder på at undersøge, hvad det koster at få det lavet, eller om det er bedre at finde en helt anden motor, og hvad koster en sådan?

Sæderne fra førerhuset har været ved saddelmager og er blevet ombetrukket, så nu står de som helt nye, og er klar til montering.

Det sociale i Garage-gruppen

Et af formålene med foreningen er også lave lidt socialt arbejde imellem medlemmerne. Det kan gøres på mange måder, og måden vi har fundet ud af det i garagegruppen var, at vi udnævnte Tom som ”hushovmester”, udstyrede ham med lidt penge fra medlemmerne af garagegruppen, og gav ham til opgave at sørge lidt godt for de andre.  Man må sige at han lever op til sit ansvar. Han sørger altid for, at der er kaffe, rundstykker, diverse pålæg, og at der er dækket bord; og ellers går han og hygger om os alle sammen.

Før sommer lagde IB så hus til en rigtig hyggelig aften med grillmad på terrassen.

Lidt julefrokost blev det også til, men da der ikke måtte forefindes ØL på stationen i Ørsted, fandt Villy et selskabslokale i Randers til formålet.  Jo, garagegruppen forstår at hygge sig.

Bestyrelsens arbejde

Der har i den forløbende tid været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor et af punkterne vi arbejdede med var et virksomhedsbesøg hos Falck i Randers, men på grund af formandens fravær i slutningen af sidste år, valgte vi at udskyde virksomheds-besøget til senere.

Allerede nu kan vi se, at vi kommer til at mangle penge til at gøre vognen færdig, og bestyrelsen arbejder med at få et overblik over hvor mange penge vi skal ud og søge efter.

En formands farvel

Det var med stor frygt, at vi måtte konstatere at vores formand Jørgen Gram, måtte lægge sig syg og med flere indlæggelser til følge. Jørgen har haft svært ved at komme sig, og det meste af efteråret ventede vi på at se, om hans helbred forbedrede sig, så han kunne blive aktiv igen. I januar besluttede vi, at der igen skulle være bestyrelsesmøde med eller uden formanden. Glæden var meget stor, da vi oplevede, at formanden mødte op og igen overtog ledelsen.  Desværre blev glæden kort, da han efter han havde redegjort for sit sygdomsforløb overfor bestyrelsen, måtte meddele at helbredet ikke var til, at han kunne bestride formandsposten mere, og han ikke kunne se sig selv sidde i bestyrelsen med en ny formand, og han derfor ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Vi i bestyrelsen er meget kede af, at arbejdshesten i arbejdet med at rejse ZONEN RANDERS, forlader bestyrelsen, men må respektere Jørgens beslutning. Jørgen forbliver dog i foreningen, og har tilkendegivet, at han forsat vil hjælpe bestyrelsen i det omfang bestyrelsen ønsker det.

Vi i bestyrelsen vil derfor anmode generalforsamlingen om, at gøre stifteren af ZONEN RANDERS, Jørgen Gram, til Æresmedlem af Foreningen ZONEN RANDERS og med ret til at kalde sig stationsleder i foreningens arbejde.

Fremtiden

Fremtiden er svær at spå om, men vi ved allerede, at der ligger nogle opgaver og venter.

Vi har været glade for at kunne arbejde i garagen hos Falck i Ørsted, men har nok ikke troet på, at det varede evigt. Alligevel havde vi en forventning om, at vi kunne blive der til Ambulanceaftalen skulle i udbud om nogle år. Men desværre blev stationen solgt, og vi blev ”sagt op”. Heldigvis ville Falck stadig gerne hjælpe os, og har tilbudt os et par garageporte på Langvang i Randers. Pladsen her er noget mindre, og for at få plads til vognen må vi stille den på tværs, så arbejdsarealet er blevet noget mindre, til gengæld har vi fået lov til at bruge de andre værksteder på Langvang.

En anden opgave ligger i at lave et koncept til hvad ZR 753 kranvognen skal bruges til, når vognen engang står færdig. Hvad med driften af vognen, hvor skal den bruges, hvem må bruge den osv.

Vi har haft kontakt til de nye ejere af Vestergade 59 i Randers, der hvor den gamle Zonestation har ligget. Ejerne er i gang med at gøre de gamle stationslokaler til erhvervslokaler. Ejerne ville gerne være med til på en måde at markere, at her har ligget en Zonestation, og det kunne muligt gøres ved at fremskaffe gamle billeder fra Zonens virke i Randers. Så lad os nu se hvad der sker.

Noget andet er også at lave nogle aktiviteter for alle medlemmer; det kunne være virksomhedsbesøg eller foredrag over relevante emner.

Vi ved også at vores afgående formand Jørgen Gram har været bedt ud for at tale lidt om ZONEN RANDERS og Zonen Redningskorps generelt.  Hvem kan overtage det, og skal vi have lavet noget materiale til det?

Opgaver er der nok af. ”

Slut på årsberetningen.

Peder Bondgaard konstaterede, at det stadig er en god ide med Garagenyt, og der kom også flere positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen. Så Garagenyt bliver ikke lukket ned.

Bestyrelsens arbejde blev godkendt af generalforsamlingen og beretningen vedtaget.

  

3. Aflæggelse af årsregnskab

Regnskabet blev omdelt, og Ib Chr. Ibsen aflagde dette. Regnskabet er godkendt af revisorerne med underskrift den 21. februar 2019.

Preben Olsen forespurgte, om der var lavet et budget og sagde, at man jo også kan bruge Garagenyt som en form for dokumentation, når/hvis der skal søges om flere penge.

Peder Bondgaard oplyste, at han har bedt de enkelte i garagegruppen om et budget.

Tak til kasseren og revisorerne.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

   

4. Indkomne forslag

Ingen.

  

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Formand Jørgen Gram, der ikke ønskede genvalg

Bestyrelsesmedlem Preben Hjorth Mortensen, der ej heller ønskede genvalg

Til nye bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt:

Ole Berg Sørensen

Lars Vistoft

Med applaus.

  

6. Valg af suppleanter

Til suppleanter blev Mogens Andersen og Villy Andersen valgt.

Med applaus.

Bestyrelsen træder sammen med sekretæren og næstformanden og konstituerer sig  på næste bestyrelsesmøde.

    

7. Valg af revisor

Erik Kløve og Finn Børlum blev genvalgt.

  

8. Eventuelt

Jørgen Gram takkede for den store ære at blive æresmedlem, og sagde at hans interesse er usvækket og han yder gerne hjælp til bestyrelsen, i det omfang det nu måtte opstå.

Annette Hedegaard sagde nogle ord på egne som såvel Jørgens vegne; hun takkede for den opbakning Jørgen har fået under sit sygdomsforløb, og at man altid var velkommen til en snak.

Herefter tog Frederik Madsen ordet, idet dette var specielt rettet til Jørgen. Han oplyste, at det var en 5 – 6 år siden han og Jørgen havde fået en relation via en avisartikel.

Frederik Madsen fortalte endvidere, at han i dag har besøgt Lars´s værksted med stor glæde. Herefter var han på besøg i Vestergade 59 (de gamle Zone-lokaler), som nu ejes af ”Bisidderhjælpen”. Her vil man gerne have f.eks. billeder fra den tid. Og det kan Frederik Madsen være behjælpelig med. ”Bisidderhjælpen” sagde, at vi kunne holde bestyrelsesmøder hos dem.

Herefter tog Frederik Madsen videre til Langvang. Bemærkningerne var: imponerende, stor grundighed, kæmpearbejde.

Han fortsatte med at berette, at Jørgen Gram havde skabt grundlag for ZONEN RANDERS med 48 medlemmer og skaffet penge fra Nordeas fond, så det er så trist at Jørgen blev syg.

Til sidst overrakte Frederik Maden rødvin til Jørgen Gram og Annette Hedegaard fra Zone-Redningskorpsets venner.

Tak til dirigenten Frederik Madsen.

Generalforsamlingen hævet.

Referent:

Kirsten Vittrup

Sekretær

Som dirigent:

Frederik Madsen (Sign)