Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Flot omtale af nytårsparaden 2018 i Randers Amtsavis

Tryk på billedet for at linke til omtale af nytårsparaden i Randers Amtsavis
Tryk på billedet for at linke til foromtalen af nytårsparaden i Randers Amtsavis

Ekstra-udgave af Garage-Nyt

Garage Nyt Nr. 10 ekstraudgave

Ved nytårsparaden 2018 overrakte regionsdirektør Henning Simonsen, Nordea, på vegne af Nordea-Fonden kr. 100.000 til Zonen Randers. Til venstre formanden Jørgen Gram og til højre bestyrelsesmedlem Lars Vistoft

Formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsens tale ved Nytårsparaden i Randers 17. januar 2018

Tak for invitationen til at komme her i dag på Falck-stationen i Ørsted og markere nytåret sammen med Jer fra Zonen Randers, hvor jeg kan se, at der også er en del gamle Falck-folk imellem.

I 1932 åbnede vognmand Christian Jensen station for Zone-Redningskorpset i Randers, og i løbet af nogle år udviklede denne station sig til en af de største Zone-stationer ikke bare i Jylland, men i hele Danmark.

Omkring 1953-54 begyndte en meget ung mand at komme på stationen. Det var den dengang 10-årige Jørgen Gram. Snart fattede redderne sympati for den unge mand, han fik kedeldragt med ZONEN på ryggen og kørte med på opgaverne. Allerede som 12-årig kunne han fungere på 2. mand på ambulancen, når der manglede en mand. Sådan var det dengang.

Den 1. januar 1963 blev Falck og Zonen slået sammen, og Jørgen blev bankmand, men han glemte aldrig kærligheden til sit gamle redningskorps. Da Zone-Redningskorpsets Venner for et år år siden søgte en mand til at stå i spidsen for en lokalafdeling i Randers, var Jørgen ikke sen til at melde sig. Efter nogle indledende sonderinger og møder i Jørgens hjem på Karetmagervej i Randers, blev lokalafdelingen Zonen Randers stiftet torsdag 13. oktober 2016.

Siden er det gået slag i slag med medlemshvervning, organisering af frivillige, indsamling af genstande og som kronen på værket opnåelse af sponsormidler til brug for restaurering af Zonens gamle Ford Köln kranvogn fra Hobro.

Kære alle ved Zonen Randers. I har opnået rigtig meget på kort tid og med begrænsede ressourcer. Fra Falcks side har det været en glæde at kunne hjælpe Jer med lokaler her på Falck-stationen i Ørsted. Jeg ønsker jer al mulig held og lykke med jeres projekt, ligesom jeg ser frem til fortsat godt samarbejde mellem Zonen Randers og Falck.

Tillykke med de opnåede resultater og GODT NYTÅR

Foruden Frederik Madsen var der taler af:

Falck-direktør Lars Vester

Nordea-direktør Henning Simonsen

Formand for Zonen Randers Jørgen Gram