Nytårsparaden blev afholdt 22. januar 2019 for bestyrelse og garagehold

Formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsens tale ved Nytårsparaden i Randers 22. januar 2019

Kære alle

Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til dette lille arrangement, hvor vi sammen markerer nytåret, og takke fordi I møder frem.

I årets løb er følgende aktive Zone-frivillige afgået ved døden:
Gert Pedersen, Holbæk
Æret være Gerts minde.

Til maj i år er det 30 år siden, daværende kulturminister Ole Vig Jensen indviede det nye Zone-Museum i Holbæk, som vi med nød og næppe havde fået op at stå. Museet havde kun to vogne at vise frem.

Falck og Zonen blev sluttet sammen i 1963, og først omkring 1983 tog vi for alvor fat på arbejdet med at dokumentere Zonens og Zone-medarbejdernes historie.

Dengang i 1983 var der endnu mange gamle Zone-pionerer fra 1930’erne blandt de levendes tal, og vi opnåede den glæde, at de nåede at få det nye museum at se.

Aldrig havde vi drømt om, at vi flere år senere ville stå med en landsdækkende forening og med en statsanerkendt samling under Danmarks Tekniske Museum, med mange tusinde genstande og med titusindvis af scannede og sorterede dokumenter, udklip og billeder i en kæmpe database, tillige med over 100 aktive frivillige i hele Danmark foruden en voksende medlemskreds.

At alt dette er lykkedes, trods påbegyndt 20 år efter Zonens ophør, skyldes ikke mindst den store kærlighed, de gamle Zone-folk må have haft til deres gamle arbejdsplads, ellers ville al denne dokumentation ikke være blevet gemt.

De private redningskorps i Danmark, som under samme tag udfører ambulancekørsel, slukker brande, redder katte ned fra træer og biler op af grøften, er noget helt unikt, opstået i en tid hvor det private initiativ havde langt lettere vilkår end i dag, godt hjulpet på vej af innovation på det tekniske område og en offentlig sektor, som var svag. Dokumentationen for hvordan dette blev skabt og lod sig gøre, findes foruden på Teknisk Museum på vores afdelinger i Holbæk, Gelsted på Fyn og her i Randers, hvortil kommer en gruppe piloter, der flyver med vores KZ-III ambulancemaskine fra Zone-hangaren i Holbæk.

I 2015 opstod tanken om at oprette en filial af Zonen i Jylland, og hvad var mere naturligt end at placere den i Randers, hvor Zonens jyske vugge stod, selvom andre placeringer også var på tale.

Nogle år forinden var Jørgen Gram og jeg kommet i kontakt med hinanden, og med Jørgen som særdeles udfarende kraft, blev det første møde for interesserede holdt i februar 2016 i Jørgens og Annettes hyggelige hjem på Karetmagervej i Randers, hvor den nye forening blev stiftet.

I København er vi ikke så bange for at sælge skindet før bjørnen er skudt, men sådan er det ikke hos Jørgen. Alt skal være planlagt, tilrettelagt, undersøgt og der skal være styr på det, inden der meldes noget ud. Ikke noget med store luftige planer, der alligevel ikke lader sig realisere.

I lang tid gik jeg og tænkte, sker der mon noget derovre i Randers.

Og så lige pludselig, fra den ene dag til den anden, så kom der gang i det, som når al ketchupen kommer ud af flasken på én gang. Den nye forening fik lavet en flot brochure og gik i gang med medlemstegning, avisen skrev spalte op og spalte ned om projektet, en arbejdsgruppe blev etableret, der blev holdt et brag af en nytårsparade med mange gæster, der kom en stor check fra Nordea og i det hele taget har aktiviteten her i Randers fået en helt fantastisk start, takket være dig Jørgen, dit engagement og din evne til at skabe følgeskab.

Som jeg har sagt det før, så tjener jeres måde at gribe det an på her, som rollemodel for de andre Zone-afdelinger i Danmark.

Det er ikke med din gode vilje, at du har valgt at stoppe som formand for Zonen Randers, men du kan glæde dig over, at det er en stor og flot arv, som du kan være stolt af, du nu bringer videre til din afløser. Vi er naturligvis enige om, at du beholder titlen som stationsleder, at Zonen Randers fortsat kan have sit hjemsted på Karetmagervej, hvor navnet kommer frem, når der søges på 118, og at du naturligvis kan deltage i bestyrelsesmøder og alle øvrige aktiviteter som hidtil, så længe du selv ønsker det.

Så udover min store tak og anerkendelse til dig Jørgen, så skal der sidst men absolut ikke mindst herfra også lyde en stor tak på foreningens vegne til de frivillige i Zonen Randers for det store arbejde der er lagt i restaureringen af Ford Köln kranvognen, flot dokumenteret i nyhedsbrevet, som jeg altid ser frem til at modtage.

ZONEN RANDERS LÆNGE LEVE

Tak og godt nytår.

Frederik Madsen