Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Nytårsparaden i Randers 2023 blev indledt med udnævnelse af tidligere redaktør på Randers Amtsavis Knud Mogensen til æresmedlem af Zonen Randers. Efter udnævnelsen holdt Knud Mogensen en bevæget takketale, hvori han udtrykt stor anerkendelse af det arbejde, der udføres af Zonen Randers, ligesom han mindedes sine drengeår på Zonen i Allingåbro.

Æresmedlem

Redaktør Knud Mogensen

Du som i år blev 80 år den 11. august blev fejret og hyldet ved en flot reception på Randers Amtsavis.

Vi fra ZONEN – RANDERS takker dig for den store indsats og interesse du har vist for os, med de mange flotte artikler i avisen, ja vi er faktisk meget imponeret over det, man bliver faktisk genkendt i byen.

At du nu har valgt at stoppe som redaktør forstår vi ikke, jo det gør vi naturligvis, men at det også skulle være før tid, grundet dit uheld gør os alle kede af det, vi alle ønsker dig alt godt i fremtiden.

Derfor er det os en stor ære at kan udnævne dig som vores ÆRESMEDLEM – Tillykke!

 

Nytårsparaden blev afholdt den 24. januar 2023 i foreningens lokaler i Zonens gamle vagtstue i Vestergade 59 i Randers
Et af årets højdepunkter i Randers var en donation fra NordeaFonden, der blev overrakt af filialdirektør Steffen Ludvigsen. Til højre formanden for køretøjsgruppen Lars Vistoft
Nytårstale af formanden for Zonen Randers Tom Larsen

Velkommen

Til alle jer der har valgt at komme til vores Nytårsparade 2023

Farvel 2022 og velkommen 2023

Endelig sagde vi farvel til Corona. Men hvad har vi fået i stedet for? Krig i Europa, energikrise, det offentlige Danmark knager og et VM i fodbold på baggrund af tusinde døde migrantarbejder. Kan vi kun finde kriserne, er det sådan os mennesker fungerer? Naturligvis Nej, vi søger løsninger og samarbejde.

Begivenheder:

Dem har vi haft mange af, her lidt om dem i 2022

17/2 – Vores nytårs parade, som nu.
13/4 – Slotspladsen med Mercedes, City Foreningen
30/4 – Jysk Brandværns museum i Kjellerup
12/7 – Veteranbiltræf ved Kalø Vig sammen med Falck
7/8 – Hjertebørns dag på Langvang, rep. ved Ole 28/8- Veteranbil Træf på Hvidsten Kro med Bent Gade
14/9 Hjorddrengenes Marked i Kolind, med Falck og Bent Gade
15/10 – Houmeden Event, frivilligværket
18/10 – Slotspladsen, med City Foreningen
NB: en aflysning blev Børnekultur uge 42.

Særlig dag markering!

4. juni 2022 kunne vi her i vagtstuen markere at det var 90 år siden at Zonen Randers blev etableret her i denne bygning, med et pænt fremmøde.

 
Presseomtaler:

Dem har vi haft 4 af i Randers Amtsavis, som alene skyldes redaktør Knud Mogensen, sammenlagt har vi siden 2016 haft 27 omtaler i avisen.

Din avis har bragt en artikel d. 6. april hvor vi her havde besøg af dir. Steffen Ludvigsen fra Nordea Bank kom med rundstykker og donation.


Ekstra omtale:

Randers Biz magasinet med en flot omtale om vores kranvogn Ford Köln.

Invitationer ” Møder ”

Generalforsamling hos Kulturel Samvirke, hvor vi er medlem samt modtog 2000 kr. i donation, har igen i år langt ansøgning på ( 5000 kr. )

Ekstra ordinær G.F. ved Frivilligværket, som blev lukket ned, måske genopstår det igen.

Har selv besøgt Randers City Forening flere gange på deres kontor i Brødregade.

Julehilsner

Hestia – Kulturel Samvirke – Randers City – 3 F.

Ansøgninger / Fonde

Nordeafonden kr. 20.000 – 3 F. kr. 2000 – El RO fonden, afslag – Verdo, afslag – Salling Fonden, afslag.

Omtaler

Zonen Redningskorps Venner

Årsberetningen 2021 – frivillig portræt, og Zone Nyt, siger mange tak til Frederik Madsen

Medlemmer

Status pt. 55 stk. heraf tilgang på 9 personer.

Samt et dødsfald Kurt Bruno Larsen foruden ham dog ikke medlem Jørgen Fred Sørensen, var Zone-mand sov stille ind blev 90 år. Lad os rejse op: ÆRE VÆRE DERES MINDE.

GODT NYTÅR

Nytårstale af formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen

  

Tak fordi I vil være med til at markere nytåret på god gammel redningskorps-vis.

ZRV er en landsdækkende støtteforening for Zonen og Zone-folkenes minde. Vi har 300 medlemmer, 130 aktive frivillige fordelt på seks lokalafdelinger.

Foreningen er velfungerende og vi mangler ikke frivillige, men naturligvis har hver lokalafdeling sine styrker og udfordringer at slås ved. Hos jer i Randers er styrken først og fremmest jeres gode evne til at skabe og vedligeholde gode relationer i lokalsamfundet og at holde en forening i aktiv drift med stor opbakning. Jeres udfordring er, at I mangler lokaler til de to originale Zonen vogne, vi har deponeret her.

Jeg håber, at vi i det nye år kan finde en løsning på det problem.

Siden vi sidst holdt nytårsparole har vi mistet nogle af vores frivillige, af de seneste

Preben Kjær, tidligere bestyrelsesmedlem
Verner Olsen, DTM Helsingør
Niels Thomsen, DTM Helsingør
Ole Pedersen, Flyvetjenesten

Æret være de afdødes minde.

Netop her i januar er det 60 år siden, at Falck overtog Zonen og en epoke i dansk redningshistorie var slut. For 10 år siden lavede vi et særnummer af Zone-Nyt om sammenslutningen som det blev kaldt, og vi konkluderede, at ikke mindst for medarbejderne var fusionen en god ting. Det holder stadig, ikke mindst mht. pension og andre rettigheder, men efterfølgende er der dukket mange historier op fra børn af navnlig Zone-ledere, der havde svært ved at falde til i Falcks system og som følte sig mobbet.

Æret være den indsats, Zonens folk udførte for redningssagen i Danmark.

På samme måde som Zonen og Zonefolkenes minde begyndte at erodere i 1963, er selve den måde, redningskorpsene har betjent det danske samfund på siden 1906, med samdrift mellem offentlige og private redningsydelser til gavn for samfundet, også ved at erodere. Redningskorpsene opstod ikke mindst fordi den offentlige sektor var svag med over 500 små kommuner, der ikke hver kunne anskaffe en brandbil. I dag er alt anderledes og det offentlige vil helst selv løse sine opgaver.

At private virksomheder gennem 100 år har varetaget livsvigtige samfundsfunktioner er enestående for Danmark, for intet andet sted i verden har det fundet sted.

Samlingen for Zone-Redningskorpset er i den sammenhæng i sig selv enestående, fordi det er den eneste af alle samlinger på området, der er dokumenteret. Hver eneste genstand er registreret med fuld oprindelse, så vi kan oplyse præcist hvilken redder, der har haft hvilken knap i sin uniformsjakke.

Vi overdrog samlingen til Danmarks Tekniske Museum i 2002 med den forudsætning, at museet ville værdsætte den og passe på den, netop fordi både historien og samlingen er unik. Desværre er det ikke længere det, vi oplever.

Vi frygter med andre ord, at også Zonen og Zone-folkenes minde vil erodere.

I dag synes formidling at være vigtigere for museer end indsamling og bevaring. Den tidligere museumsinspektør på Statens Museum for Kunst Kirsten Strømstad, har i et avisinterview i 2022 udtalt, at man med det moderne politiske fokus på publikumstal er ved at lægge alt for stor vægt på formidling, og at man uden de andre søjler, dvs. indsamling, bevaring, registrering og forskning risikerer at gøre museerne til underholdningsfabrikker.

Det er den udvikling vi pt. frygter på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, hvor den største og vigtigste del af vores samling befinder sig, at alt det vi har gået og indsamlet og passet på, skal gå til grunde, fordi museet måske her og nu er mere optaget at fortælle historier og vise billeder, fremfor gennem genstande at dokumentere og formidle historien.

Foreløbig har vi fået underretning om, at to originale køretøjer fra Zonen, registrerede museumsgenstande, en sprøjte og et vogn til vejhjælp med tilhørende materiel, skal udskilles som det hedder på museumssprog, med henblik på at de kan blive anvendt til kørselsformål.

At vognene udskilles betyder, at Danmarks Tekniske Museum ikke længere er forpligtet til at bevare dem, og at museet kan vælge en skønne dag at lade dem gå til ophug. Det er en ulidelig tanke.

Så jeg vil gerne udtale, så ingen skal være i tvivl; vi kommer til at kæmpe med alle midler for at bevare Zonen samlingen som en integreret og udstillet del af Danmarks Tekniske Museum, med det antal genstande, museet dengang modtog, udstillet på det antal kvadratmeter, museet dengang forpligtede sig til at stille til rådighed.

Det er både vor ret og vor pligt.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min store tak til hver og en frivillig ved Zonen, for det store arbejde der lægges i at bevare og formidle Zonens og Zone-folkenes minde, ligesom jeg gerne vil rette en tak til vores medlemmer og sponsorer, uden hvis økonomiske støtte foreningen ikke ville være mulig.

Godt nytår.