Ved nytårsparaden blev Erik Kløve (tv), fhv. Zone-redder i Randers, udnævnt til æresmedlem. Til højre formanden Tom Larsen
Nytårstale af formanden for Zonen Randers Tom Larsen

Nytårsparade 2024 afholdt i Vagtstuen, Randers

Velkommen

Meget er sket i året 2023, ja begivenheder har der været nok af, der har været både nye og gode, men desværre også triste!

Vi blev inviteret til standerhejsning den 16. april hos Nordjysk Vintage Motor Klubs nye klubhus i Aalborg på Forchammerrsvej 5. Der har været Zone-station tidligere. Vi mødtes først med Bent Gade i Hadsund og kørte sammen i hans brandbil der op, det blev til hyggelige timer.

Den 11. juni var vi i Handest hos Mariager- Handest Veteranbane med vores Mercedes kranvogn og Bent Gade med brandbil samt Ivan Sejersen med ambulance. En super flot dag, utrolig mange gæster fra nær og fjern. Der blev optaget en film af Lochfilm Randers Filmklub.

De faste aktiviteter og diverse andet:
Jysk Brandmuseum Kjellerup – Kaløvig Veteranbiltræf – Hvidsten Kro Veteranbiltræf – Hjorddrengenes Marked i Kolind – Zone-Træf på Fyn i Gelsted, Falck-Dag på Egeskov Slot, kørte igen i brandbil med Bent Gade.

Arbejdsopgaver har der også været, primært Ford Kölner, hvor førerhuset er blevet gjort færdig, kørt til maler for senere blevet hentet, og det har aldrig set så flot ud, vi var stolte.

Det triste er at Ib, Lars og Mogens fik problemer med helbredet som gjorde, at vi ikke kunne fortsætte med renoveringen af kranvognen, foruden det, så var der heller ikke plads til det på Langvang.Vi valgte i enighed at kontakte Frederik Madsen. Løsningen blev vi afvikler Ford Köln kranvogn, den overgår Zonen i Oplevelsescenter Nyvang, der gør den færdig. Lørdag den 21. oktober kom de fra Nyvang med sættevogn, alle løsdelene blev læsset og den 31. oktober blev bilen kørt ud af garagen med hjælp af Leo, senere afhentet af Knud Bager og kørt til Nyvang.

Det blev afslutningen med Ford Köln kranvogn i Randers fra starten i 2017 til 2023, først i Øster Bjerregrav, derfra til Ørsted på Falck-stationen, derfra til Langvang i mange stumper. Der er blevet brugt ca. 8000 timer + det løse og mange penge. Deltagere var Ib Ibsen – Lars Vistoft – Preben Hjort Mortensen – Villy Andersen – Mogens Andersen – Ole Berg Sørensen – Peder Bundgaard – Tom Larsen – Ole Borg, alle har bidraget på bedste vis.

Torsdag d. 18. januar 2024 fik vi melding om at vores gode bestyrelseskollega – en del af garagegruppen, Mogens Andersen er gået bort efter langs tids sygdom, vi har mistet en god ven. Æret være hans minde.

Med venlig hilsen
Tom Larsen, formand Zonen Randers

GODT NYTÅR

Nytårstale af formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen Oplæst af Tom Larsen

 

Så er endnu et år, hvor vi på hver vores måde har været med til at sikre og formidle Zonens virke og derved skabe glæde hos mange mennesker, ved at være gået.

I 2023 har vi måttet tage afsked med af vores frivillige gennem mange år

Jan Jørgensen, Nyvang

Æret være Jans minde.

2023 har både budt på både gode og mindre gode begivenheder.

En stor glæde er det at konstatere, at alle seks lokalafdelinger er i god gænge med stort engagement og mange forskellige aktiviteter, også selvom der for nogle afdelinger er store udfordringer.

Af særlige lyspunkter kan nævnes det store garagebyggeri i Holbæk, som færdiggøres i det nye år. I 2024 kan vi også glæde os til at se Ford A ambulancen i nye farver og måske Ford Køln kranvognen samlet og kørende.

I Helsingør kan vi 2024 se frem til at Bedford kranvognen igen bliver kørende efter omkring 50 års stilstand.

Udvidelsen med en ny udstillings- og opholdsbygning i Gelsted lover også godt.

Fra 1. januar 2024 er vi desuden ejere af et af Zonens ambulancefly, idet vi har indgået aftale med AAA Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre om køb af OY-DYZ, der flyver på Nyvang, således at denne aktivitet er sikret fremover. Tak til AAA for at have passet på OY-DYZ i mange år og for medvirken til overdragelse til os på favorable vilkår. Købet er støttet af Ellehammerfonden, også en god nyhed. Endnu en milepæl er sat. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med flyfolkene, som har organiseret sig i en ny forening.

En glæde er det også, at tre medlemmer i løbet af 2023 har oprettet testamente til fordel for Zone-Redningskorpsets Venner under den ordning, vi har aftalt med advokat Mette Bjørndal.

Som arvelader kan man testere arveafgiften ved at indsætte Zone-Redningskorpsets Venner som arving af afgiften, uden at det koster arvingerne noget. Vi håber ad denne vej at kunne skabe den nødvendige økonomiske frihed, som er helt central for foreningens mulighed for fortsat at kunne virke i generationerne efter os. Tre testamenter er en god start!

Til de mindre gode ting i 2023 vil jeg nævne det dobbelte problem med Danmarks Tekniske Museum, altså dels at vognene ikke må køre, fordi de er museumsgenstande og dels usikkerheden om Teknisk Museum overhovedet på længere sigt har tænkt sig at overholde de aftaler, vi har indgået med dem mht. udstillingens omfang og art.

Det er nu over ét år siden vi spurgte Civilretsstyrelsen, om de kunne hjælpe os med at sikre håndhævelse af aften, og endnu står vi uden formelt svar.

Denne usikkerhed om samlingens skæbne giver anledning til mange spekulationer og er for mig en stor belastning og initiativdræber i det daglige.

En stor tak til køretøjsgruppen i Helsingør for at holde ud og fortsat møde op hver anden onsdag, uden denne indsats ville vi være uden forbindelse med samlingen i Helsingør.
En anden udfordring er medlemskredsen; de mange prisstigninger ved årets begyndelse synes at have medført nogle opsigelser, vi ikke normalt ser. Fra 1. januar stiger portoen igen, og hvordan vi overhovedet skal få økonomi til det hele i 2024 er et udfordrende spørgsmål.

Heldigvis er vi begunstiget af godt sammenhold og gode indbyrdes relationer, alt til gavn for vores fælles sag.

Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres kære et Velsignet Nytår med tak for jeres store indsats for Zonen i 2023.
Med venlig hilsen

Frederik Madsen

Formand
Zone-Redningskorpsets Venner