Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Flot omtale af nytårsparaden i Randers Amtsavis:
Tryk på billedet for at linke til omtale af nytårsparaden i Randers Amtsavis
Invitation til nytårsparaden

Kære Zone medlemmer

Nytårsparaden blev afholdt den 17. februar 2022 i foreningens lokaler i Zonens gamle vagtstue Vestergade 59 i Randers
Nytårstale af formanden for Zonen Randers Tom Larsen

Kære alle, velkommen til vores Nytårsparade 2022

Gæster

Landsformanden Zonen Redningskorps Venner, Frederik Madsen

Redaktør Knud Mogensen, Randers Amtsavis, som følger os med god omtale i avisen.

Æresmedlem Jørgen Gram, som igangsatte vores lokale Randers afdeling den 13. oktober 2016.

Sammenhold

En vigtig faktor der er med til at styrke familien – venner – naboskab – samt jer som medlemmer af Zonen – Randers. Men i de seneste to år har vi alle været udfordret til at holde ” afstand ” lidt af et paradoks grundet Corona. Særlig når vi mennesker gerne vil mødes og være sammen.

Men så kom der en pandemi de kaldte covid og fik også andre navne som vi lærte at kende på godt og ondt. Men vi skal alle tro på fremtiden!

Årets gang

Blev et farvel til S.A. Radio i Tebbestrup som havde stillet sin garage til rådighed under samtale med Peder Bundgaard. Men familien var nødsaget til at tage vare på deres far Svend Andersen, grundet hans alder og sygdom, der gjorde han kom på plejehjem i Sunds hvor han sov ind, blev 92 år. Stedet blev solgt til anden side og vi måtte finde nyt sted til Mercedes. Heldigvis gik det godt.

inden det skete fik vi gjort Mercedes klar til syn – der blev knoklet igennem af Ib og Lars med ekstra tid, men alle bidrog på bedste vis. Dagen den 4. marts kørte Ib og Lars til syn i Tilst. Jeg tog med i egen bil, så jeg var sikker på de kunne komme hjem igen. Vognen blev synet og godkendt med plader CU 20414, siden har den fået  gamle plader på, gule med nr. JA 78248.

Årets gang

Herre i eget hus

Sådan skrev Preben i garagenyt i maj måned årsagen var naturligvis at vi fik stillet lokale til rådighed af Hestia Ejendomme att. Dir. Erik Dybdal. Det gjorde at vi for første gang kunne afholde vores generalforsamling 2021 i det lokale, lidt af en sensation når man tænker tilbage fra starten den 28 maj 1932 hvor det blev bekendtgjort at Zonen Randers blev startet, det er i år 90 år siden.

Vi var vært for Zone-Træf i 2021 afholdt på Kasernen med mange deltagere fra Sjælland – Fyn og lokalt, også en begivenhed, da det var første gang her i Randers.

Andre begivenheder kan nævnes:

Veteranbil-træf ved Kalø Vig – Gjern – Hvidsten Kro og Kolind i samarbejde med Falck. Inviteret af City foreningen to gange til lokale Åben by Night. I Børnekulturugen deltog vi tre dage med Mercedes vognen Øster Tørslev – Uggelhuse – Tånum, det skabte stor glæde for børnene: Hvad er det?

Hvor langt er vi i dag?

Førerhuset til Ford Kölner er gjort klar til maler m.m.

Motoren er lagt i og meget mere skal gøres, men sæderne er renoveret færdige samt ny himmel.

Mercedes sæderne er også færdig renoveret og sætte i snart og ny himmel her bliver monteret.

Dødsfald

To af vores medlemmer er stillet sovet ind 2022

Villy Rasmussen fra Aarhus

Peder Bundgaard, som var en del af garageholdet.

Lad os rejse os op: ÆRE VÆRE DERES MINDE!

Hvad bringer fremtiden? Håbet

Nytårstale af formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen

Tak for invitationen til at deltage i Zonen Randers’ nytårsparade, og tak fordi I holder denne vigtige tradition i hævd.

Siden vi sidst har afholdt nytårsparade, har vi måttet tage varigt afsked med nogle af vores frivillige, der ikke længere er blandt os:

Jørgen Nielsen, Maribo, kommitteret for Lolland-Falster
Børge Schnack og Allan Juul Sørensen, begge fra Zonen Holbæk
Peder Bundgaard fra Zonen Randers

Jørgen Nielsen og jeg har arbejdet sammen om at sikre Zonens minde tilbage til midten af 1970’erne, og Børge Schnack har været med fra 1990’erne, så er nogle af de tunge frontkæmpere, vi har mistet.

Æret være de afdødes minde.

Som samfund er vi forbi Coronaen, håber vi da. Det har været to års hård prøvelse for os alle. Også mange foreninger har været og er fortsat hårdt ramt, ikke mindst fordi de under nedlukningerne har mistet både aktive frivillige og passive betalende medlemmer.

Jeg kan glæde jer alle med at fortælle, at vi i Zonen er kommet styrket gennem Coronaen. Naturligvis har det været perioder, hvor de aktive frivillige ikke har kunnet mødes, men samlet set har vi fået flere medlemmer, flere følgere på de sociale medier, mere medieopmærksomhed og i det hele taget mange flotte resultater – trods Corona.

I august mødtes vi til et af de største Zonen træf nogensinde med mere end 50 deltagere , det var i Randers, med deltagere fra hele landet incl. Bornholm. En fantastisk dag, hvor Zonen Randers havde sat alle sejl til, og hvor vi tilmed fik flot presse- og TV-omtale.

Et andet eksempel på en rekord i 2021 var antallet af besøgende hos Zonens Flyve-Tjeneste på Nyvang, som havde over 5.000 gæster, det største antal nogensinde.

2021 var også året hvor vi afsluttede færdigrestaureringen af endnu en enhed fra Zonen i form af en original blokvogn fra Zonen i Rønne. Tak til Velux Fonden for støtte og tak til Zonen Holbæk for indsatsen. Og hos Zonen Randers fik vi den første vogn på hjul, vores Mercedes kranvogn fra 1962.

Filmen Skyggen i mit øje om katastrofen på den franske Skole i 1945 rullede på biograflærrederne i efteråret, og naturligvis medvirkede vi med køretøjer, materiel og uniformer i redningsarbejdet. I 2021 har vores køretøjer været med i optagelserne til Hvidstengruppen II, der har premiere i marts, og i Opgøret, der har premiere i april. Navnlig i Opgøret ser jeg frem til, at Zonen er meget synlig, da vi medvirker i flere scener – endda med en rigtig skuespiller i Zonens uniform.

Vores historiske database Amazone indeholder nu 72.900 registreringer, og der er således i 2021 tilført knap 5.000 nye fotos, udklip eller historiske beretninger, hvilket jeg finder ganske, ganske enestående.

Alt dette er naturligvis kun muligt takket være de mange aktive frivillige og ikke mindst vores lokalformænd, der holder sammen på det hele, tillige med vores organisation bagved, her tænker jeg ikke mindst på medlemsservice, kasserer, bestyrelse mv.

Af hjertet tak til alle der støtter Zonens sag og forsinket GODT NYTÅR

F