Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Generalforsamlingen blev afholdt den 19. april 2023

I forbindelse med generalforsamlingen var der lejlighed til at beundre det flotte arbejde med restaurering af foreningens Ford Köln kranvogn
Igen i 2023 blev generalforsamlingen blev afholdt i de selvsamme lokaler, hvor Zone-folkene i Randers havde opholdsstue og soverum fra 1932 til udgangen af 1962

Fra generalforsamlingen i Zonen Randers den 19. april 2023 afholdt i Vagtstuen Vestergade 59 i Randers kl. 14.00

Jævnfør udsendte dagsorden:

Dirigent: Frederik Madsen.

Formandens beretning: Tom Larsen, se nedenfor.

Regnskab: Grundet sygdom fra kasserer, overdraget til Fr. Madsen, derefter blev regnskabet godkendt.

Kontingent: Fortsætter uændret med 150,00 kr. årlig.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af Ib Chr. Ibsen, Villy Andersen, Mogens Andersen.

Valg af suppleant: Valgt Ole Berg ( ny valgt )

Valg af revisor: Genvalg ved Finn Børglum og Fru Børglum.

Indkomne forslag: ingen.

Eventuelt: Ønske om vi sender vores aktiviteter ud, det vil ske, en ros til Erik Kløve at han møder trods sin høje alder. Herefter var der fri debat og hyggeligt samvær.

Referat skrevet af Tom Larsen.