Zonen Randers kasserer Ib Christian Ibsen fremlægger regnskabet for 2023 på generalforsamlingen

Generalforsamling i Zonen Randers den 18. april 2024 afholdt i Vagtstuen Vestergade 59 i Randers kl. 14.00

Zonen – Randers

Referat af Generalforsamlingen den 18. april 2024

Dirigent blev Landsformand Frederik Madsen.

Formandens beretning blev oplæst, blev herefter godkendt. (se beretningen nedenfor)

Aflæggelse af regnskab af Ib Chr. Ibsen, alt OK, blev godkendt.

Kontingent, vedtaget uforandret, er forsat 150,00 kr. årlig.

På valg til bestyrelsen Tom Larsen – Lars Vistoft genvalgt samt Ole Borg nyvalgt til bestyrelsen.

Ny suppleant, forslag Bent Gade, hermed valgt.

Revisor på valg Finn Børglum, genvalgt.

Ingen indkomne forslag.

Under eventuelt, blev der drøftet mulighed for medlemsmøde i vagtstuen, undersøges nærmere? Der blev også foreslået at sende info ud om vores aktiviteter med Mercedes, hvor er vi og hvornår.

G.F blev afsluttet med hyggesnak, lune pølser – kaffe – drikkevarer, der var samlet 20 personer.

Dette skrevet af Tom Larsen, og ved næste møde vil vi foretage konstituering på mødet den 15. maj i vagtstuen.

Randers den 23. april 2024

Tom Larsen

Velkommen til den årlige generalforsamling 2024

 

Det gælder naturligvis vores medlemmer, æresmedlem Erik Kløve samt landsformand for Zone Redningskorpsets Venner Frederik Madsen.

Siden sidste generalforsamling som var den 19. april 2023 er der sket lidt af hver, her blot for at sige lidt jer bekendt:

Vi har haft tronskifte den 14. januar 2024, det er jo ikke så tit det sker her i Danmark, som forventet blev det til Kong Frederik og Dronning Mary. Landsforeningen deltog med fane.

Vi ser stadigvæk krig der raser på vores kontinent mellem Ukraine og Rusland, som påvirker os alle, med dystre tanker.

Mere af samme slags, nu også den forfærdelige krig mellem Israel og Hamas, med alle de konsekvenser det får for fremtiden.

Lokalt har vi også lidt her i Randers alle har hørt om Nordic Waste, man friste til at sige noget om det, jeg undlader. Derimod er vi nok mange der tænker over hvad er det der sker i vores Folketing, mon de har styr på vores samfund? Det virker ikke sådan.

Meget er sket i året 2023, ja begivenheder har der været nok af, der har været både nye og gode men desværre også triste! 

 

Det nye: 

Inviteret til standerhejsning den 16. april hos Nordjysk Vintage Motor Klubs nye klubhus i Aalborg, på Forchammerrsvej 5. Der har været Zone Station tidligere på stedet. Vi var nogle der tog derop, mødtes først med Bent Gade i Hadsund, kørte sammen i hans brandbil derop, det blev til hyggelige timer. Deres forening havde senere på året 60 års Jubilæum. Vi sendte en hilsen til dem. 

Den 11. juni var vi i Handest hos Mariager- Handest Veteranbane med vores Mercedes kranvogn og Bent Gade med brandbil samt Ivan Sejersen med ambulance, en super flot dag, utrolig mange gæster fra nær og fjern. Der blev optaget en film af Lochfilm Randers Filmklub. 

Sommerfest den 19. august i Assens med Bent Gade, med Mercedes og Brandbil. 

De faste aktiviteter: 

Jysk Brandmuseum Kjellerup – Kaløvig Veteranbiltræf – Hvidsten Kro Veteranbiltræf – Hjorddrengenes Marked i Kolind. 

Diverse andet: 

Zone-Træf på Fyn i Gelsted, Falck Dag på Egeskov Slot kørte i brandbil med Bent Gade. 

Vores landsformand Frederik Madsen, sendte vi en hilsen han blev 60 år i Marts. 

Arbejdsopgaver: 

Har der også været, primær Ford Kölner, hvor førerhuset er blevet klargjort færdig, kørt til maler for senere blevet hentet, og det har aldrig set så flot ud, vi var stolte. 

Det triste har været: 

At Ib og Lars samt Mogens fik problemer med helbredet, det gjorde vi ikke kunne fortsætte med renoveringen af kranvognen, altså gøre den færdig, foruden det var der heller ikke plads til det på Langvang og der manglede også økonomi til det. 

Vi valgte i enighed at kontakte Frederik Madsen, løsningen blev vi afvikler Ford Köln kranvogn, den overgår Andels Landsbyen Nyvang, der gør den færdig. 

Aftalen blev, lørdag den 21. oktober kom de fra Nyvang med sættevogn, alle løsdelene blev læsset og den 31. oktober blev bilen kørt ud af garagen med hjælp af Leo, senere afhentet af Knud Bager og kørt til Nyvang. 

Det blev afslutningen med Ford Köln kranvogn i Randers starten 2017 til 2023, først i Øster Bjerregrav, derfra til Ørsted hos Falck gamle station, derfra til Langvang i mange stupper, der er blevet brugt ca. 8000 timer + det løse og mange penge, deltager var Ib Ibsen – Lars Vistoft – Preben Hjort Mortensen – Villy Andersen – Mogens Andersen – Ole Berg Sørensen –  Peder Bundgaard – Tom Larsen – Ole Borg, alle har bidraget på bedste vis. 

 

Sorg: 

Dødsfald: 

Torsdag d. 18. januar 2024 fik vi melding på at vores gode bestyrelseskollega Mogens Andersen, – en del af garagegruppen, er gået bort efter langs tids sygdom, vi har mistet en god ven. 

ÆRE VÆRE MOGENS’ MINDE.