Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583


Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fiberflex.dk
Tlf. 29 43 60 41

Generalforsamlingen blev afholdt den 4. maj 2022

Invitation til generalforsamling:

Link til Randers invitation 2022

     

  

Regnskab 2021:

Zonen Randers Regnskab 2021 side 1

Zonen Randers Regnskab 2021 side 2

 

Fhv. redder i Randers Erik Kløve, senere brandinspektør i Viborg, medbragte sin scrapbog som gave til foreningen. Til højre formanden Tom Larsen
Igen i 2022 blev generalforsamlingen blev afholdt i de selvsamme lokaler, hvor Zone-folkene i Randers havde opholdsstue og soverum fra 1932 til udgangen af 1962. Billedet er fra 2021

Orientering

Fra generalforsamlingen i Zonen Randers den 4 Maj 2022 afholdt i Vagtstuen Vestergade 59 i Randers kl. 14.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Preben Hjorth Mortensen, der blev valgt uden modkandidater.

Han takkede for tilliden, og ønskede en referent valgt, men da ingen ønskede jobbet, blev der ikke valgt nogen referent.

Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden fik herefter ordet:

Kære alle velkommen til årets Generalforsamling i dag onsdag 4. maj 2022

En særlig velkomst til Æresmedlem Stationsleder Jørgen Gram som satte det hele i gang d. 13. oktober 2016 / Velkommen.

Dødsfald:

Vi har siden sidste generalforsamling mistet 3 af vores gode medlemmer

Villy Rasmussen / Peder Bundgaard og Richard Nissen (sidst nævnte blev 94 år)

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Vi er her igen i den gamle vagtstue hvor Zonen Randers fik sin start d. 4. juni 1932 det blev omtalt i Randers Amtsavis d. 28. maj 1932 og siden det, er der sket mange begivenheder på godt og ondt, vi havde en 2. verdenskrig og i morgen 5. maj Danmarks befrielses dag, som vi alle skal huske. Vi har også haft Covid 19 i 2 år 2020/2021 måske næsten væk og nu krig i Europa.

Her i ZONEN RANDERS sker der heldigvis også noget, følgende kan jeg nævne:

Garagemøder i 2021

Vi mødes normalt 2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 09,00 til 15,00. Vi er 7 personer på garageholdet, der kan være mindre frafald da det hele er frivillig at deltage, men tæller vi alle timerne sammen i 2021 bliver det ca. 1008 timer i garagen.

Bestyrelsesmøder

Der har vi haft 4 bestyrelsesmøder i juni / Juli og oktober 2021.

Avis omtaler

Har der været i alt 7 flotte omtaler i 2021/2022, det kan vi være stolte af og det skyldes naturligvis vores gode bekendt redaktør Knud Mogensen fra Randers Amtsavis.

Begivenheder

Som de fleste er bekendt med har vi jo vores Ford Köln kranvogn til at stå på Langvang, men vi er svært udfordret med plads, så der skal snart ske noget for at kan gøre arbejdet færdig.

Hvad angår Mercedes Benz, er vi ikke mere hos S.A Radio (Svend Andersen) vi havde pladsen i Tebbestrup i ca. 2 år, Svend Andersen flyttede til Sunds hvor han kort efter døde. Han blev 92 år. Huset blev solgt og de nye ejers krav til husleje kunne foreningen ikke honorere.

Vi nåede at få gjort Mercedes klar til syn, og den blev godkendt d. 4. marts 2021, den har også siden fået ompolstret sæderne lavet af Dahlerup i Vivild.

Da vi nu med en køreklar Mercedes, gør at vi kan komme på tur til flere aktiviteter, og gøre opmærksom på ZONEN RANDERS historie samt dens betydning for byen.

Vagtstuen

Har sin egen lille historie, kort fortalt kommer jeg i kontakt med Erik Dybdahl som er direktør for Hestia Ejendomsselskab vi har et par møder der gør at jeg får nøgler til stedet d. 10. maj hvor vi så for anden gang kan afholde generalforsamling, og det er vi glade for.

Zonen Træf i Randers afholdte vi d. 28. august 2021, med et flot fremmøde fra hele landet, vi fik en flot omtale i Randers Amtsavis.

Samarbejde

Det har vi med City Randers og Kulturel Samvirke samt Falck museums venner.

Brochure

Vi har fået lavet en ny brochure her i 2022, der skal være med til at fortælle hvem vi ZONEN RANDERS er.

Tak til jer medlemmer som støtter Zonen Randers og tak til jer garageholdet for det gode sammenhold og venskab vi har, havde vi ikke det fællesskab var der ikke noget Zonen Randers.

Når vi rammer datoen d. 4 juni 2022 kan vi markere at det er 90 år siden det begyndte her hvor vi er, det vil vi fejre på stedet her den dag.

Bestyrelsens beretning blev godkendt, uden kommentarer eller spørgsmål.

Aflæggelse af regnskab

Kasseren gennemgik regnskabet for 2021, hvilket der viste en kassebeholdning d. 31/12 2021 på 20334,12 kr.

Regnskabet blev godkendt, uden kommentarer eller spørgsmål.

Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkommende forslag

Der var ingen forslag indkommet til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Tom Larsen og Garageformand Lars Vistoft, var på valg og ønskede genvalg, hvilket skete uden modkandidater.

Det lykkedes ikke generalforsamlingen at finde 2 suppleanter til valg, så bestyrelsen fortsætter uden suppleanter.

Valg af revisor

Nuværende revisor Finn Børglum, var villig til at fortsætte som revisor, og blev valgt uden modkandidater.

Eventuelt

Der blev orienteret lidt om hvad ekstern aktiviteter bestyrelsen og garageholdet har planlagt at deltage i, i den kommende tid.

Tidligere revisor Erik Kløve, fortalte lidt anekdoter fra hans tid i Randers. Han havde tillige med sin gamle scrapbog med fra hans tid i Zonen, og som han overdrog til foreningen. Formanden takkede på foreningens vegne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takke for god ro og orden.

Derefter var der kaffe og kage til de fremmødte.

Således opfatter af dirigenten.

Preben Hjort Mortensen