Vi mangler en dims for at få sprøjten færdig

Formandens beretning ved generalforsamling afholdt den 6. juni 2019

Ved nytårsparolen spåede jeg at 2019 ville blive et skælsættende år for Zonen Gelsted.

Og alt tegner til at det denne gang holder stik og vi kan glæde os over at få vogn 263 ud på landevejen.

Sprøjten har været ude på sin første prøvetur.
Efter ombytning med karburatoren fra den gamle ”O model fra 1939, fra Fjerritslev”, går motoren nu
tilfredsstillende og spinder som en kat.

Efter udskiftning af bremseslangerne virker bremserne igen og vi må håbe at den motorsagkyndige, når den tid kommer, også er tilfreds.

Nu gælder det marksprøjten, som skal levere slukningsvandet fra vandtanken, den kræver en rigtig
placering, og det rigtige omdrejningstal. Der skal måske findes en helt anden marksprøjte? Når det er klaret,
kan vi færdiggøre rørforbindelserne til vandtanken.

Vi kan glæde os over at det nye ledningsnet nu er færdigmonteret og sammen med de nye
udrykningslygter og retningsvisere/ blink, virker det hele nu perfekt.

Rygstødet har været omkring sadelmageren, så nu er der nyt betræk på både sæde og ryg.

Et nyt sæt pejlestænger er fremstillet, og fremstår nu, ny- forkromet og klar til at blive monteret.

Vi ser nu frem til at få køretøjet indregistreret. Frederik Madsen har ansøgt om ”Tilladelse til syn og
registrering samt ”Dispensation til eftermontering af gule udrykningslygter.”

Til slut vil jeg takke jer for et godt samarbejde i løbet af året og konstaterer at vi indtil nu har løst de
opgaver vi har stået over for og jeg er sikker på vi også klarer de kommende. Vi nu er nået til en skillevej,
hvor sprøjten er blevet selvkørende.

Børge