Mandskabet i Gelsted ved nytårsparolen
Nytårsparaden 2023 blev afholdt 25. januar 2023. Paraden blev indledt i garagen med opstilling med fanen. Herefter holdt formanden Børge Andersen og landsformanden Frederik Madsen deres nytårstaler. Aftenen afsluttedes med flot, højt belagt smørrebrød frembragt af Børges kone Judith.

Nytårsberetning for 2022 afholdt på Holmegården 24. januar 2023

Vi valgte i oktober måned at lukke ned for vores aktiviteter i garagen på grund af de høje elpriser.

Og forventer først at åbne på fuld styrke igen når temperaturen igen tillader det.

Så nu går vi og glæder os til foråret kommer og vi igen kan fortsætte med at få samlet motorpumpen.

Det er dog alligevel blevet til en del aktiviteter i årets løb.  Et par konfirmationskørsler har sprøjten været lånt ud til samt udstillet ved markeder på Egeskov og Gelsted.

Sprøjten har ligeledes besøgt et plejehjem i Middelfart. Her var det specielt de mandlige beboere der havde den største fornøjelse af køretøjet.

 I oktober var vi igen på Messecenter i Fredericia hvor det endnu engang lykkedes at finde nogle få men nødvendige reservedele til sprøjten Vogn 263.

En fin rød presenning som matcher sprøjten er passet til over slangetromlerne og dækker nu for slangerne under kørsel i dårligt vejr.

Vi har stadig ikke hørt fra Middelfart Kommune vedr. deres konkrete planer med genbrugspladsen her i Gelsted. Det tager vi foreløbig som gode tegn. Og håber vi stadig får lov at fortsætte med vores aktiviteter her på Holmegården.

Hermed vil jeg ønske jer alle et godt Nytår

Børge

                

Landsformanden Frederik Madsens tale

Tak fordi I vil være med til at markere nytåret på god gammel redningskorps-vis.

ZRV er en landsdækkende støtteforening for Zonen og Zone-folkenes minde. Vi har 300 medlemmer, 130 aktive frivillige fordelt på seks lokalafdelinger.

Foreningen er velfungerende og vi mangler ikke frivillige, men naturligvis har hver lokalafdeling sine styrker og udfordringer at slås ved. For Gelsted er styrken det gode sammenhold i frivillig-gruppen samt de mange nære relationer, ikke mindst til genbrugsbutikken, som er en stor støtte.

Siden vi sidst holdt nytårsparole har vi mistet nogle af vores frivillige, af de seneste

Jørgen Nielsen, kommitteret for Lolland-Falster
Preben Kjær, tidligere bestyrelsesmedlem
Verner Olsen, DTM Helsingør
Niels Thomsen, DTM Helsingør
Ole Pedersen, Flyvetjenesten
Peder Bundgaard, Zonen Randers

Æret være de afdødes minde.

Netop her i januar er det 60 år siden, at Falck overtog Zonen og en epoke i dansk redningshistorie var slut. For 10 år siden lavede vi et særnummer af Zone-Nyt om sammenslutningen som det blev kaldt, og vi konkluderede, at ikke mindst for medarbejderne var fusionen en god ting. Det holder stadig, ikke mindst mht. pension og andre rettigheder, men efterfølgende er der dukket mange historier op fra børn af navnlig Zone-ledere, der havde svært ved at falde til i Falcks system og som følte sig mobbet.

Æret være den indsats, Zonens folk udførte for redningssagen i Danmark.

På samme måde som Zonen og Zonefolkenes minde begyndte at erodere i 1963, er selve den måde, redningskorpsene har betjent det danske samfund på siden 1906, med samdrift mellem offentlige og private redningsydelser til gavn for samfundet, også ved at erodere. Redningskorpsene opstod ikke mindst fordi den offentlige sektor var svag med over 500 små kommuner, der ikke hver kunne anskaffe en brandbil. I dag er alt anderledes og det offentlige vil helst selv løse sine opgaver.

At private virksomheder gennem 100 år har varetaget livsvigtige samfundsfunktioner er enestående for Danmark, for intet andet sted i verden har det fundet sted.

Samlingen for Zone-Redningskorpset er i den sammenhæng i sig selv enestående, fordi det er den eneste af alle samlinger på området, der er dokumenteret. Hver eneste genstand er registreret med fuld oprindelse, så vi kan oplyse præcist hvilken redder, der har haft hvilken knap i sin uniformsjakke.

Vi overdrog samlingen til Danmarks Tekniske Museum i 2002 med den forudsætning, at museet ville værdsætte den og passe på den, netop fordi både historien og samlingen er unik. Desværre er det ikke længere det, vi oplever.

Vi frygter med andre ord, at også Zonen og Zone-folkenes minde vil erodere.

I dag synes formidling at være vigtigere for museer end indsamling og bevaring. Den tidligere museumsinspektør på Statens Museum for Kunst Kirsten Strømstad, har i et avisinterview i 2022 udtalt, at man med det moderne politiske fokus på publikumstal er ved at lægge alt for stor vægt på formidling, og at man uden de andre søjler, dvs. indsamling, bevaring, registrering og forskning risikerer at gøre museerne til underholdningsfabrikker.

Det er den udvikling vi pt. frygter på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, hvor den største og vigtigste del af vores samling befinder sig, at alt det vi har gået og indsamlet og passet på, skal gå til grunde, fordi museet måske her og nu er mere optaget at fortælle historier og vise billeder, fremfor gennem genstande at dokumentere og formidle historien.

Foreløbig har vi fået underretning om, at to originale køretøjer fra Zonen, registrerede museumsgenstande, en sprøjte og et vogn til vejhjælp med tilhørende materiel, skal udskilles som det hedder på museumssprog, med henblik på at de kan blive anvendt til kørselsformål.

At vognene udskilles betyder, at Danmarks Tekniske Museum ikke længere er forpligtet til at bevare dem, og at museet kan vælge en skønne dag at lade dem gå til ophug. Det er en ulidelig tanke.

Så jeg vil gerne udtale, så ingen skal være i tvivl; vi kommer til at kæmpe med alle midler for at bevare Zonen samlingen som en integreret og udstillet del af Danmarks Tekniske Museum, med det antal genstande, museet dengang modtog, udstillet på det antal kvadratmeter, museet dengang forpligtede sig til at stille til rådighed.

Det er både vor ret og vor pligt.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min store tak til hver og en frivillig ved Zonen, for det store arbejde der lægges i at bevare og formidle Zonens og Zone-folkenes minde, ligesom jeg gerne vil rette en tak til vores medlemmer og sponsorer, uden hvis økonomiske støtte foreningen ikke ville være mulig.

Godt nytår.

Poser