Formandsberetning ved Generalforsamlingen

for foreningen Zonen Gelsted den 18. april 2024 kl. 19.00

Jeg vil starte med at fortælle en solstrålehistorie omkring Sprøjten.

I 2023 har vi oplevet at kørsel med sprøjten så småt er kommet i gang, senest har Henrik været i Middelfart og transporteret to elever fra gymnasiet til gallafest i forbindelse med afslutningen på deres gymnasietid. Sprøjten tiltrak sig meget opmærksomhed blandt de mange elever og familiemedlemmer, og blev flittigt fotograferet.

I foråret 2023 købte vi pavillonen som nu har erstattet containeren og åbnet op for nogle af de ønsker vi har haft omkring udstillingsrum og ikke mindst mandskabsrum, som vi længe har haft på ønskelisten.

Hen over sommeren har vi været i gang med at restaurerer pavillonen udvendig, med nyt tag, beklædning af stålplader og der blev lagt strøm ind, nu mangler vi så det indvendige malerarbejde og div. møbleringer.

Den 18. juni afholdt vi Zone-Træf for Zonens Venner, hvor vi alle fra gruppen var i gang med at forberede arrangementet i den store mødesal på Holmegården. Alt fungerede perfekt med god mad fra Torben. Desværre var opvaskemaskinen i køkkenet defekt så vores hustruer vaskede op i hånden, en streg i regningen, men en stor tak til damerne for deres indsats. 

Kræfterne rækker desværre ikke længere til at afholde dette arrangement, derfor har vi besluttet at det var sidste gang vi har påtaget os opgaven for Zonens Venner.

Sept./okt.: Nyt udstødningsrør sponsoreret til sprøjten.

November:  Fiffer og undertegnede deltog i Zonens Venners formandsmøde, som i år blev afholdt på Egeskov. På mødet bliver der udvekslet gensidig status mellem de fem grupper som består af datagruppen – vogngruppen Helsingør – vogngrupperne Randers og Gelsted samt Flyvetjenesten.

Som afslutning vil jeg rette en tak til gruppens medlemmer her i Gelsted for jeres store interesse og arbejde I lægger i foreningen Zonen Gelsted. For mig er det betrykkende og opløftende at høre jeres beretninger når I kommer hjem efter en fremvisning og en kørsel med sprøjten og fortæller hvor begejstret folk har været efter de har oplevet sprøjten. Det skyldes ikke mindst jeres store interesse for sagen, som jeg håber vil fortsætte lang tid fremover. tak!

Formand Børge Andersen

Foreningen Zonen Gelsted