Nytårsparole Zonen Gelsted den 22. januar 2016

Formanden Børge Andersens nytårstale

Det har været et godt år for vores lille forening, jeg tror godt, jeg tør sige ”vi har sat vores præg på hele den danske Zone-bevægelse i år”.

Ikke mindst i forbindelse med vor afholdelse af Zonens Venners generalforsamling her på Holmegården den 20. juni. Men også det vi kunne vise frem for de mange gæster i form af vores nyrenoverede garage og vores igangværende projekt med sprøjten.

Der var flere der ringede og takkede for et godt arrangement, nogle som jeg slet ikke kendte.

Her viste Holmegården igen at det er det rigtige sted for os at være.

Vi var i september på tur til Nyvang, hvor vi sammen med vore hustruer oplevede hvordan ”Zonen Redder Liv”. Vejret var med os, vi havde en rigtig god dag, hvor der blev afsluttet i forsamlingshuset. Zone-gruppen på Nyvang, inviterede os med til middag, hvor vi sammen med aktørerne fra dagens mange rollespil blev bespist.

Som bekendt er Nyvang en landsby med gamle bygninger fra andelsbevægelsens tid. Zonen har også har en station på området med en vogngruppe, der bl.a. restaurerer Zone–køretøjer som os.
Det var desværre ikke alle der kunne deltage, men vi må prøve med et nyt arrangement til sommer, og håbe at alle kan deltage.

Facaden på vores garage tager sig efterhånden også ud som en Zone-station fra 1950’erne og jeg har fået et Zone-malteser-skilt mere, så vi nu kan få hele vores logo på plads.

Vi vidste, at det blev et stort arbejde at genskabe sprøjten, så den igen kunne stå som en fuldt restaureret sprøjte fra 1947. Efterhånden som den blev skilt ad, måtte vi konstatere, at den var mere medtaget end først antaget.

Omend der stadig er mange mandetimer inden sprøjten er helt køreklar og arbejdet har trukket på nogle udfordringer, hvor flere af os har fået afprøvet nogle færdigheder vi ikke viste vi havde, så er jeg sikker på, at med den entusiasme og ildhu der bliver lagt for dagen, skal vi nok nå vores mål.

Vi er nu i gang med at tilpasse chassis med førerhus og kasse, så det igen kan skilles fra hinanden og senere males.

Motoren skal vi vente med, da den ikke har godt af at stå for længe, uden at blive startet.

I 2016 vil kommunen tage stilling til hvad der skal ske med genbrugsstationen. Der er planer om at flytte den til Ejby sammen med genbrugsstationerne fra Køstrup og Nørre Åby. Det bliver spændende hvad de beslutter sig for og om det kommer til at berøre os.

Jeg har søgt Middelfart Industrifond om midler til af dække malerarbejdet på sprøjten. Jeg har sendt dem materialet før jul, men har endnu ikke hørt fra dem.

Børge Andersen
Formand